Sekretariat Naukowy (SN)

Główne zadania  

 • przygotowywanie i archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Instytutu - sprawy naukowe,
 • organizacja przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
 • organizacja komisji doktorskich, obron prac doktorskich, Rad Naukowych, Kolegiów i innych posiedzeń naukowych oraz nadzór nad dokumentacją i prawidłowym obiegiem dokumentów,
 • aktualizacja danych w systemach POLon i PBN,
 • obsługa studiów doktoranckich,
 • przygotowywanie i nadzór nad umowami o stypendia doktorskie dla pracowników naukowych Instytutu,
 • koordynacja staży, praktyk, magistrantów (opieka magisterska) oraz doktoratów dla osób spoza IGF PAN,
 • przygotowywanie i nadzór nad sprawozdaniami z działalności statutowej,
 • prace związane z parametryzacją jednostki,
 • organizacja uroczystości wręczania Stypendium im. Profesora Kacpra Rafała Rybickiego,
 • organizacja odbiorów zakładowych oraz odbiorów zewnętrznych realizowanych tematów statutowych,
 • tworzenie zestawień, analiz i raportów na potrzeby Dyrekcji,
 • nadzór nad procesem delegacji zagranicznych oraz procesem związanym z przyjazdami gości zagranicznych do Instytutu,
 • koordynacja działań związanych ze współdziałaniem z zagranicznymi instytucjami naukowymi

 

anna cygan - kierownik

tel.: +48 22 6915-981
e-mail: acygan@igf.edu.pl

ANNA KOWALEwska

tel.: +48 22 6915-983
e-mail: akowalewska@igf.edu.pl

dorota janiszewska

tel.: +48 22 6915-984
e-mail: dj@igf.edu.pl