Prof. dr hab. Marek Lewandowski

Zakład Magnetyzmu (Paleomagnetyzm)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 764
e-mail: lemar@igf.edu.pl,

www: www.ing.pan.pl/str_prac/Lewand_M/Lewand.htm


Stopnie naukowe:

1971 - Praca magisterska
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Promotor dr M. Szulczewski

1981 - Praca doktorska
Instytut Geofizyki PAN
Promotor dr Z. Małkowski

1993 - Habilitacja
Instytut Geofizyki PAN

2006 - Profesor


Kariera zawodowa:

1971 - 1973 - Planetarium, Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork

1973 - 1978 - Instytut Szkła i Ceramiki, Wydział Fizyki Ciała Stałego: - asystent

1978 - Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
1981 - adiunkt
1993 - docent
1999-2004 - zastępca Dyrektora Instytutu ds naukowych
2004 - docent

2004 - Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
- zastępca Dyrektora Instytutu ds naukowych
2006 - profesor
2008 - Dyrektor Instytutu


Główne kierunki badań:

w Polsce:
wcześniejsze:

 • fizyka i technologia ciał stałych ; analiza rentgenowska i mikrostrukturalna
 • paleomagnetyzm, własności magnetyczne skał , mineralogia nośników magnetycznych
 • interpretacja geologiczna danych magnetotelurycznych
 • globalne rekonstrukcje paleogeograficzne na podstawie danych paleomagnetycznych
 • paleogeografia i ewolucja geodynamiczna Spitsbergenu

Projekty międzynarodowe:

 • badania paleomagnetyczne dewońskich skał klastycznych ze Spitsbergenu; współpraca z uniwersytetem w Bergen (1982-1984)
 • paleomagnetyzm and rock-magnetyzm of skał prekambryjskich i wczesno- paleozoicznych z Bornholmu; współpraca z Uniwersytetem w Aarhus (1988-2000) w ramach "International Lithospheric Program"
 • paleomagnetyzm skał prekambryjskcih z Karelii; współpraca z WNIGRI, St.Petersburg (1987-1988)
 • paleomagnetyzm Wogezów; współpraca z Instytutem Fizyki Ziemi ze Strasburga, Francja (1993-94)
 • paleomagnetyzm, rock-magnetyzm i mineralogia nośników magnetycznych w Sudetach, współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim (1984-86, 1994-96) i Uniwersytetem w Aarhus w Danii (1993-1998)
 • paleomagnetyzm wczesnopaleozoicznych terranów między Baltiką i Awalonią; współpraca w ramach projektu EUROPROBE/(subprojekt TESZ - kierownik projektu)
 • ewolucja geodynamiczna środkowej części waryscyjskiego pasa fałdowego - badania strukturalne i paleomagnetyczne; współpraca z Uniwersytetem w Lille, Francja (1997-2000)
 • "evolution of Neoproterozoic-Cambrian sedimentary basins in the realm of Baltica and Avalonia: a biostratigraphic and palaeomagnetic approach"; współpraca z Uniwersytetem w Uppsali, Szwecja (1999-2000)
 • geodynamika Pienińskiego Pasa Skałkowego w Karpatach- współpraca z Uniwersytetem Kommeniusa, Słowacja (2001-)
 • paleogeografia Dynarydów (2006 - ), współpraca z Uniwersytetem w Zagrzebiu, Chorwacja

Członkostwo:

Rada Naukowa , Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Rada Naukowa , Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Komitet Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Wice-prezydent /Sekretarz Rady Naukowej Stowarzyszenia ds Głębokich Badań Geologicznych
Environmental and Earth Science & Technology Panel, NATO 2000-2005
International Continental Scientific Drilling Program (ICDP); członek Assembly of Governors

Narodowy Komitet Geodezji i Geofizyki

Narodowy Komitet ds Współpracy z ICDP (przewodniczący) PAN

Ekspert Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki
Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów Naukowych

 

Pormotor prac magisterskich:
J. Nawrocki (1984), J. Grabowski (1987), R. Szaniawski (1996), Michalski (1999)
Promotor prac doktorskich:
R. Szaniawski (1998 - 2005)
P. Ziólkowski (2004 - 2006)
K. Michalski (2002 - 2006)
Recenzent prac doktorskich
Peter Riisager. Paleomagnetic studies: Theoretical and experimental aspects. Department of Earth Sciences, Aarhus University, July, 1997.
Tomasz Werner. The anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) and the anisotropy of anhysteretic remanence (AARM) as the kinematic indicators of the shear sense - in the Niemcza Fault Zone (SW Poland). Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, July, 2001.

Visiting Professor:

Lille University, Lab. Sedimentology and Geodynamics. December 1977-March 1998.
Lille University, Lab. Sedimentology and Geodynamics. March-April 2001.
Lille University, Lab. Sedimentology and Geodynamics. July 2005

Nagrody:
Sekretarza Naukowego PAN (1982)
Wydziału Nauk o Ziemi PAN (1989)

Inne osiągnięcia:

Ocena ponad 150 grantów międzynarodowych
Współautor 8 projektów badawczych
Współautor 3 patentów
Wykłady na uniwersytetach europejskich


Wybrane publikacje:

 1. Lewandowski M. 1981. Post-folding characteristic remanent magnetization of the Upper Devonian Kostomloty Beds in the Holy Cross Mts. Acta Geol.Pol., 31, 3-4: 265-272.
 2. Lovlie R., Torsvik T., Jelenska M. and Lewandowski M. 1984. Evidence for detrital remanent magnetization carried by hematite in Devonian Red Beds from Spitsbergen; palaeo-magnetic implications. Geophys. J.R.astr.Soc., 79, 2: 573-588.
 3. Jelenska M. and Lewandowski M. 1986. A paleomagnetic study of Devonian sandstone from Central Spitsbergen. Geophys. J.R.astr.Soc., 87, 2: 617-632.
 4. Lewandowski M., Jelenska M. and Halvorsen E. 1987. Paleomagnetism of the Lower Devonian sandstones from Holy Cross Mountains, Central Poland: Part 1. Tectonophysics, 139: 21-29.
 5. Halvorsen E., Lewandowski M. and Jelenska M. 1989. Paleomagnetism of the Upper Carboniferous Strzegom and Karkonosze Granites and the Kudowa Granitoid from the Sudet Mountains, Poland. Phys. Earth Planet. Int., 55: 54-64.
 6. Lewandowski M. 1992. Paleomagnetic evidences for dextral strike-slip displace-ment of the southern block of the Holy Cross Mts along the East European Platform border during Variscan orogeny and its continental-scale geotectonic implications. Geol.Carpat., 43: 151-152.
 7. Lewandowski M. 1993. Paleomagnetism of the Paleozoic rocks of the Holy Cross Mts (Central Poland) and the Origin of the Variscan Orogeny. Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., A-23(265): 1-85. (habilitation)
 8. Edel J.B. and Lewandowski M. 1993. Polyphased paleomagnetic overprinting in the central part of the Variscan belt, with emphasis on the southern Vosges Devonian - Dinantian basin. Geotectonic interpretation. Geol. Carpath.44: 381-398.
 9. Lewandowski M. 1994. Paleomagnetic boundary conditions for Variscan mobilism of the Upper Silesian and Malopolska Massif, southern Poland. Kwart. Geol., 38, 2: 211-227.
 10. Abrahamsen N. and Lewandowski M. 1995. Paleomagnetism of Proterozoic and Paleozoic dykes on Bornholm (Denmark). Geoph. J. Int., 121: 949-962.
 11. Guterch A., Lewandowski M., Dadlez R., Pokorski J., Wybraniec S., Zytko K., Grad M., Kutek J., Szulczewski M., Zelazniewicz A. 1996. Podstawowe problemy glebokich badan geofizycznych i geologicznych obszaru Polski (Basic problems of deep geophysical and geological investigations in Poland). M-20(294): 1-44.
 12. Damm, V., Gendler, T.S. Gooskova, E.G. Khramov, A.N. Lewandowski M. Nozharov, P. Pavlov, V.I. Petrova, G.N. Pisarevsky S.A.and Sokolov. S.J. 1997. Palaeomagnetic studies of Proterozoic rocks from the Lake Onega region, southeast Fennoscandian Shield. Geoph. J.Int., 129: 518-530.
 13. Lewandowski M. 1999. Palaeomagnetic study of fracture fills in the Holy Cross Mountains of Central Poland and its application in dating tectonic processes. Geoph. J. Int., 317: 783-792.
 14. Lamarche, J., Mansy, J.L., Bergerat, F., Averbuch, O., Hakenberg, M., Lewandowski M., et al. 1999. Variscan tectonics in the Holy Cross Mountains (Poland) and the role of structural inheritance during Alpine tectonics. Tectonophysics, 313: 171-186.
 15. Lewandowski M., Lamarche, J., Mansy, J.L., Averbuch, O., and Szaniawski, R. 1999. Palaeomagnetic dating of brittle tectonic structures: case studies on Ferques Fault (Boulonnais, France) and two faults from the Holy Cross MTS (Poland). Comptes Rendus, Inst. France, Acad. Sc. 329: 495-502
 16. Jankowski, J., Ernst, T., Jóźwiak, W., Lewandowski M., Abrahamsen, N. & Semenov, V. 2001. Reconnaissance electromagnetic soundings on Bornholm. Acta Geoph. Pol., XLIX, 3: 361-372.
 17. Averbuch, O., Lacquement, F., Szaniawski, R., Mansy, J.L., & Lewandowski M. 2002. Segmentation of the Variscan thrust front (N France, S Belgium): insights into the geometry of the Devonian Reno-Hercynian Basin. Aardk. Mededel., 12: 89-92.
 18. Lamarche, J. Bergerat, F., Lewandowski M., Mansy, J.L., Świdrowska, J., & Wieczorek, J. 2002. Variscan to Alpinie heterogeneous palaeo-stress field above a major Palaeozoic suture In the Carpathian foreland (southeastern Poland). Tectonophysics, 357: 55-80.
 19. Lamarche J., Lewandowski M., Mansy J.L, Szulczewski M. 2003. Partitioning pre-, syn- and post-Variscan deformation in the Holy Cross Mountains, eastern Variscan foreland. In: Tracing Tectonic Deformation using the Sedimentary Record. McCann, T. & Saintot, A. (eds); Geological Society of London, Spec. Publ., 208: 159-184.
 20. Lewandowski M. 2003. Assembly of Pangea: combined paleomagnetic and paleoclimatic approach. Adv. Geophys., v. 46: 199 - 236.
 21. Szaniawski, R., Lewandowski M., Mansy, J.L., Averbuch, O., Lacquement, F. 2003. Syn-folding magnetization in the French-Belgium Variscides as a marker of the fold-and-thrust belt tectonics. Bull. Soc. Geol. France, 174, (5): 511-523.
 22. Lewandowski M., and N. Abrahamsen. 2003. Paleomagnetic results from the Cambrian and Ordovician sediments of Bornholm (Denmark) and Southern Sweden and paleogeographical implications for Baltica. J. Geophys. Res., 108(B11), 2516, doi: 10.1029/2002JB002281.
 23. Golonka, J., Lewandowski M., Picha, F., Ślączka, A. 2003. The West Carpathians - general geology. In: Geology, Geophysics, Geothermics and Deep Structure of the West Carpatians and their Basement, Jan Golonka and Marek Lewandowski, Eds. Publ. Inst. Geoph., P.A.S., M28 (363): 9-12.
 24. Lewandowski M., Golonka, J. and ODDP Scientific Committee. 2003. Introduction: Orava Deep Drilling Project (ODDP) - scientific problems. In: Geology, Geophysics, Geothermics and Deep Structure of the West Carpatians and their Basement, Jan Golonka and Marek Lewandowski, Eds. Publ. Inst. Geoph., P.A.S., M28 (363): 99-102.
 25. Michalski, K. & Lewandowski M. 2004. Palaeomagnetic results from the Middle Carboniferous rocks of the Hornsund region, southern Spitsbergen: preliminary report. Pol. Polar Res., 25, 2: 169-182.
 26. Lewandowski M., Krobicki, M., Matyja, B.A., & Wierzbowski, A. 2004. Palaeogeographic evolution of the Pieniny Klippen Basin: history of opening during the Mid and Late Jurassic from palaeomagnetic data of Veliky Kamenets section. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, on-line.
 27. Lewandowski M., Krobicki M., Matyja B.A. & Wierzbowski A. 2005. Palaeogeographic evolution of the Pieniny Klippen Basin using stratigraphic and palaeomagnetic data from the Veliky Kamenets section (Carpathians, Ukraine) Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology : 216, pp. 53-72
 28. Lacquement, F., Averbuch, O., Mansy, J.-L., Szaniawski, R., Lewandowski M. 2005. Transpressional deformations at lateral boundaries of propagating thrust-sheets: the example of the Meuse Valley Recess within the Ardennes Variscan fold-and-thrust belt (N France-S Belgium). J. Struct. Geol., v. 27, 1788-1802
 29. Golonka, J., Aleksandrowski, P., Aubrecht, R., Chowaniec, J., Chrustek, M., Cieszkowski, M., Florek, R., Gawęda, A., Jarosiński, M., Kępińska, B., Krobicki, M., Lefeld, J., Lewandowski M., Marko, F., Michalik, M., Oszczypko, N., Picha, F., Potfaj, M., Słaby, E., Ślączka, A., Stefaniuk, M., Uchman, A. & Żelaźniewicz, A., 2005. The Orava Deep Drilling Project and post-Palaeogene tectonics of the Northern Carpathians. Ann. Soc. Geol. Polon., 75: 211-248.
 30. Behrmann, J.H., Yang, J. & CoZone Working Group incl. Lewandowski, M. 2007 Convergent Plate Boundaries and Collision Zones. In: Harms, U., Koeberl, C. & Zoback, M.D. (eds.): Continental Scientific Drilling; a decade of progress and challenges for the future. Springer, Heidelberg, pp. 289-334.
 31. P. Yu. Pushkarev, T. Ernst, J. Jankowski, W. Jozwiak, M. Lewandowski, K. Nowozynski and V. Yu. Semenov. 2007. Deep Resistivity Structure of the Trans-European Suture Zone in Central Poland. Geoph. J. Int., 169, 926-940
 32. Lewandowski, M., Velic, I., Sidorczuk, M., Vlahovic, I., Velic, J. 2009. First rock magnetic and palaeomagnetic analyses of the Pre-Cenozoic rocks of the Velebit Mt. (Croatia): prospects for applications in palaeogeographic and geotectonic studies. Geologia Croatica, 62/1, 45-61.
 33. Szaniawski, R., Lewandowski, M. 2009. Paleomagnetic dating of the breccia from Wietrznia quarry in the Holy Cross Mountains. Geol. Quart. 53/3, 357-362.
 34. P. P.A. Przybylski, E. Głowniak, J.G. Ogg, P. Ziółkowski, M. Sidorczuk, J. Gutowski and M. Lewandowski. 2009. Magnetostratigraphy of the Oxfordian in Poland and its Sub-Mediterranean correlations. Earth and Planetary Science Letters 289 (2010) 417-432.
 35. Michalski, K., Lewandowski, M., Manby, G. 2012. New palaeomagnetic, petrographic and 40Ar/39Ar data to test palaeogeographic reconstructions of Caledonide Svalbard. Geol. Mag., 2012, 149 (4), p. 696-721.