Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o nowym programie grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: 

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków w programie TEAM-NET. W ramach konkursu Fundacja chce przeznaczyć nawet 100 mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. TEAM-NET jest kontynuacją dotychczasowych programów realizowanych przez Fundację w działaniu 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, ale w zmienionej formule, wynikającej z przyjęcia przez FNP roli Instytucji Wdrażającej w powyższym działaniu.

W programie TEAM-NET będzie można sfinansować nie jeden, ale sieć współpracujących zespołów badawczych, które – dzięki środkom w wysokości do 21 mln zł – będą mogły realizować zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze. 

O finansowanie w programie TEAM-NET będą mogli się starać wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię „A” lub „A+”; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów w kraju.

Aby zdobyć grant, wnioskodawca (tj. podmiot prawny reprezentujący wskazane we wniosku jednostki naukowe lub konsorcjum takich podmiotów wraz z Kierownikiem projektu) będzie musiał przygotować wspólny interdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być także zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej. Nad realizacją projektu czuwać będzie Zespół zarządzający wraz z Komitetem Naukowo-Gospodarczym (KNG) pełniącym funkcje zarządcze i doradcze.

Projekt badawczy będzie realizowany przez co najmniej 3 do 6 zespołów zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę w okresie od 3 do 4 lat. Zespoły te kierowane będą przez wybitnych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybranych w procedurze konkursowej nadzorowanej przez KNG. Do prac w tych zespołach angażowani będą – na drodze otwartych konkursów - młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.   

Każdy zespół może otrzymać finansowanie do 3,5 mln zł. Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego.

Nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET będzie prowadzony od 1 do 31 października br. Budżet konkursu wyniesie 100 mln zł.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie programu: www.fnp.org.pl/oferta/team-net/ . Szczegółowe informacje o warunkach konkursu zostaną podane w Regulaminie konkursu, który będzie dostępny na naszej stronie internetowej w drugiej połowie sierpnia.

Sspotkanie informacyjne odbędzie się w siedzibie Fundacji w dn. 26 września br. Rejestracja na spotkanie zostanie uruchomiona na początku września. Spotkanie będzie transmitowane on line.

aktualność z dn. 31.07.2018r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o nowym programie grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków w programie TEAM-NET. W ramach konkursu Fundacja chce przeznaczyć nawet 100 mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. TEAM-NET jest kontynuacją dotychczasowych programów realizowanych przez Fundację w działaniu 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, ale w zmienionej formule, wynikającej z przyjęcia przez FNP roli Instytucji Wdrażającej w powyższym działaniu.

W programie TEAM-NET będzie można sfinansować nie jeden, ale sieć współpracujących zespołów badawczych, które – dzięki środkom w wysokości do 21 mln zł – będą mogły realizować zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze. 

O finansowanie w programie TEAM-NET będą mogli się starać wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię „A” lub „A+”; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów w kraju.

Aby zdobyć grant, wnioskodawca (tj. podmiot prawny reprezentujący wskazane we wniosku jednostki naukowe lub konsorcjum takich podmiotów wraz z Kierownikiem projektu) będzie musiał przygotować wspólny interdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być także zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej. Nad realizacją projektu czuwać będzie Zespół zarządzający wraz z Komitetem Naukowo-Gospodarczym (KNG) pełniącym funkcje zarządcze i doradcze.

Projekt badawczy będzie realizowany przez co najmniej 3 do 6 zespołów zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę w okresie od 3 do 4 lat. Zespoły te kierowane będą przez wybitnych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybranych w procedurze konkursowej nadzorowanej przez KNG. Do prac w tych zespołach angażowani będą – na drodze otwartych konkursów - młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.   

Każdy zespół może otrzymać finansowanie do 3,5 mln zł. Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego.

Nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET będzie prowadzony od 1 do 31 października br. Budżet konkursu wyniesie 100 mln zł.

       Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie programu: www.fnp.org.pl/oferta/team-net/ . Szczegółowe informacje o warunkach konkursu zostaną podane w Regulaminie konkursu, który będzie dostępny na naszej stronie internetowej w drugiej połowie sierpnia.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek naukowych i badaczy zainteresowanych programem TEAM-NET na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Fundacji w dn. 26 września br. Rejestracja na spotkanie zostanie uruchomiona na początku września. Spotkanie będzie transmitowane on line.

 

 

 

aktualność z dn. 23.07.2018r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spotkanie brokerskie w obszarze ENERGIA w Horyzont 2020

Spotkanie odbędzie się 24 października w Brukseli. Organizowane jest pod kątem  konkursów przewidzianych na rok 2018. Spotkanie będzie okazją do osobistych spotkań z europejskimi naukowcami i przedsiębiorcami, planującymi złożenie wniosków projektowych w najbliższych konkursach oraz do spotkania z urzędnikami Komisji Europejskiej.

Wśród poruszanych tematów będą: efektywność energetyczna, inteligentne miasta, gospodarka niskoemisyjna oraz energetyka jądrowa.

Rejestracja możliwa jest na stronie: https://www.b2match.eu/energycall2018
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W dniach 23 - 25 odbywają się w Brukseli także dni informacyjne odnośnie konkursów energetycznych (https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days-2017) .

aktualność z dn. 29.09.2017r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak przygotować wniosek ERC - warsztaty dla wnioskodawców

Warsztaty dla wnioskodawców "Przygotowanie wniosków na ERC Starting Grants oraz ERC Consolidator Grants w ramach bieżących konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 2020." odbędą się 22 września 2017 r. w Warszawie w godz. 9.00-15.00 w dawnym gmachu Biblioteki Unwiersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 216). Zapisy dostępne tutaj.

aktualność z dn. 15.09.2017r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Granty w wysokości nawet 2 mln zł mogą zdobyć młodzi doktorzy na założenie swojego pierwszego zespołu badawczego. Atrakcyjne finansowanie czeka także na tych, którzy chcą wrócić do nauki np. po urlopie rodzicielskim, albo po pobycie naukowym za granicą. Wszystko dzięki nowym konkursom w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY, które właśnie uruchomiła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Wnioski można składać do 15 marca br.

Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie 10,4 mln zł.

Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku.

Szczegółowe informacje wraz z danymi kontaktowymi do koordynatorów znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym programom:
FIRST TEAM, HOMING i POWROTY.

aktualność z dn. 06.02.2017r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIII edycja Innowatora Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodzi i przyzna tytuł Innowatora Mazowsza naukowcom i firmom,
które nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki.
Konkurs Innowator Mazowsza jest realizowany w dwóch kategoriach:
Młoda Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Młody Naukowiec.
Planowany termin zakończania naboru wniosków konkursowych to 22 września br.
Szczegółowe informacje nt. Konkursu oraz dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo tutaj.

aktualność z dn. 16.08.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rusza program "Granty na granty: promocja jakości"

Od 1 lipca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu
„Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.
Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych,
które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej
i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.
Więcej informacji na stronie MNiSW.

aktualność z dn. 23.06.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szanowni Państwo,

do dnia 15 lipca 2016 roku można składać oferty do zamówienia konkursowego VP/2016/004
w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Szczególnie wskazane działania w składanych ofertach to:
• rola i wkład struktur stosunków przemysłowych, w tym dialogu społecznego,
w odpowiedzi na najważniejsze wyzwania/możliwości jakie niosą ze sobą globalizacja, zmiany demograficzne,
zmiany klimatu i zmiany technologiczne;
• udział struktur stosunków przemysłowych, w tym dialogu społecznego,
w celu osiągnięcia efektów ekonomicznych i społecznych w zakresie:
rozwoju gospodarczego i konkurencyjności; integracji społecznej i sprawiedliwość;
tworzenia nowych miejsc pracy i jakości pracy;
• rola struktur stosunków przemysłowych, w tym dialogu społecznego,
w kontekście semestru europejskiego i Unii Gospodarczo-Walutowej;
• wpływ koordynacji negocjacji zbiorowych na różnych poziomach i terytoriach.

Na zamówienie VP/2016/004 przeznaczono środki w wysokości 4,15 mln EURO
a granty muszą mieścić się w wysokości od 150 000 do 500 000 EUR co stanowi do
90% kwalifikowalnych kosztów całkowitych projektu.

Wszystkie szczegóły konkursu na doskonalenie wiedzy w dziedzinie stosunków przemysłowych
w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=479&furtherCalls=yes

aktualność z dn. 19.05.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szanowni Państwo,

w dniach 25-26 maja w Montpellier (Francja) odbędzie się spotkanie brokerskie Pro'Hydro 2016
(https://www.b2match.eu/prohydro2016?locale=en-US)
towarzyszące Wystawie Wodnej Hydrogaïa (http://www.hydrogaia-expo.com/?lang=en).
Te wydarzenie skupia się na technologiach wodnych.
Partnerem wiodącym jest: Langwedocja-Roussillon Chamber of Commerce.
Spotkanie te może stać się okazją do poszukiwania partnerów do projektów w ramach programu Horyzont 2020.

aktualność z dn. 09.03.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szanowni Państwo,

informujemy, że ruszyła XI edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.
Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach,
w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych.
Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci,
jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.
Wnioski będą przyjmowane do 31 marca. Więcej informacji na stronie MNiSW.

aktualność z dn. 12.02.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szanowni Państwo,

przypominamy, że szkolenie dla pracowników z Programu Horyzont 2020 odbędzie się w najbliższą środę, 3 lutego,
w godzinach: 11.00-13:00, w sali 213. Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

aktualność z dn. 02.02.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Planowany nabór wniosków w ramach konkursu "Premia na Horyzoncie"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu pod nazwą  „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów będzie podpisanie umowy w ramach programu ramowego
„Horyzont 2020” przed dniem złożenia wniosku.Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na drugą połowę lutego 2016 r.
Więcej informacji na stronie MNiSW.

aktualność z dn. 21.01.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szanowni Państwo,

Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce
rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach
programów stypendialnych rządu francuskiego przyznawanych na pobyt badawczy 2016 [BGF Pobyt badawczy].
Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom
(przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.
Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny
(młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris).
Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.
Stypendium przyznawane w wysokości 1 375 € pozwala polskim naukowcom
na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji,
otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. 

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie
Instytutu Francuskiego w Polsce.

aktualność z dn. 15.01.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szkolenie dla pracowników z programu Horyzont 2020

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 3 lutego (środa) w godzinach 11.00-13.30 w Instytucie, w sali 213,
odbędzie się szkolenie dla pracowników z programu Horyzont 2020.
Pracownicy Krajowego Punktu Kontaktowego przedstawią ogólne informacje o Horyzoncie, o tematach konkursów (będą 2 osoby: z działu energia i z działu środowisko),
o składaniu wniosku i tym, jakie informacje powinny się w nim znaleźć, o participant portal i poszukiwaniu partnerów oraz o tym co oceniają recenzenci.
Ze względów organizacyjnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 20.01.2016 r.:
https://docs.google.com/forms/d/1dc2wvfr-cLhckI5SWB0jywvPWrP1u99GSBSaXAIHOMM/viewform?usp=send_form
W formularzu mogą Państwo dodatkowo zaznaczyć, jakie obszary tematyczne, poza wskazanymi powyżej, byłyby dla Państwa szczególnie interesujące.
Przekażemy tę informację prowadzącym szkolenie, aby mogli rozszerzyć swoją prezentację.

aktualność z dn. 13.01.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bezpłatne badania w europejskich ośrodkach

Przypominamy o możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu do najlepszych europejskich laboratoriów,
obserwatoriów, kolekcji naukowych, itp.
W ramach europejskiego projektu RICH 2020 ogłoszono listę projektów,
które finansują badania, a także koszty podróży i pobytu.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

aktualność z dn. 07.01.2016r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Premia na Horyzoncie

7 grudnia, w Dzienniku Ustaw RP, zostało opublikowane Rozporządzenie MNiSW
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę
przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia.

aktualność z dn. 09.12.2015r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wszystkie osoby, które aplikują o środki zewnętrzne prosimy o
wypełnienie formularza online dotyczącego składanych projektów, w
których Instytut jest liderem lub partnerem projektu:
https://docs.google.com/forms/d/1IWkDnJKcN0yV0gJAdQN1wIKOKFD7tCnnksqzdgQFkHI/viewform?usp=send_form

Formularz zawiera 13 pytań, można go powtórnie edytować.
Należy go wypełnić dla każdego składanego projektu oddzielnie.
Dziękujemy!

aktualność z dn. 08.12.2015r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szanowni Państwo,
w dniu 6.11 (piątek) o godz. 11.00 w sali 508 odbędzie się
spotkanie dla osób zainteresowanych aplikowaniem w konkursie OPUS.
Spotkanie ma służyć przede wszystkim wymianie doświadczeń związanych z tym typem konkursu
oraz omówieniu zasad finansowych obowiązujących w tym roku.
Serdecznie zapraszamy!

aktualność z dn. 03.11.2015r.