Dr Katarzyna Dudzisz

Zakład Magnetyzmu (Paleomagnetyzm i Badania Środowiskowe)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 878
e-mail:
kdudzisz@igf.edu.pl


Wykształcenie:


Zatrudnienie:


Udział w projektach badawczych: .


 


Wybrane publikacje: