GEOGADKA – Geofizyka dla każdego

PROJEKT GEOGADKA – GEOFIZYKA DLA KAŻDEGO

Projekt Instytutu Geofizyki PAN, GEOGADKA – Geofizyka dla każdego, otrzymał finansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki na lata 2021-2023. Jego celem jest promocja nauk o Ziemi i środowisku.

Społeczny odbiór geofizyki jako nauki

Geofizyka w odbiorze społecznym wydawać się może dziedziną trudną czy wręcz niszową. Tymczasem badanie Ziemi metodami fizycznymi pozwala nie tylko lepiej zrozumieć kształtujące ją procesy, ale też przewidywać przyszłe zmiany środowiska, przygotować się do adaptacji do nich, jak też racjonalnie zarządzać ryzykiem, w tym również tym związanym z działalnością człowieka.

Sejsmologia, hydrologia i hydrodynamika, meteorologia, badania atmosfery dotyczą nas wszystkich, tak jak dotyczą nas wszystkich zmiany klimatu, zagrożenia powodziowe, osuwiska, trzęsienia ziemi, huragany, ale i bezpieczeństwo energetyczne, poszukiwanie zasobów energetycznych, jakość powietrza czy planowanie w sposób bezpieczny strategicznych inwestycji.

Cele projektu i sposoby ich realizacji

Projekt „Geofizyka dla każdego” ma na celu zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskiej nauki, w szczególności geofizyki, oraz zwiększenie poziomu zainteresowania nią społeczeństwa, a także wiedzy na temat jej znaczenia

Będzie to realizowane poprzez:

1)  Popularyzację badań geofizycznych w polskim społeczeństwie poprzez organizację m.in. 50 webinariów i 20 zajęć w ramach Mobilnego Uniwersytetu Geofizycznego.

  • Webinaria w sposób popularnonaukowy i rzetelny będą przybliżać badania geofizyczne – różnorodne zagadnienia związane przede wszystkim ze zmianą klimatu, jakością środowiska oraz geozagrożeniami (sejsmicznymi, powodziowymi itp.).
  • Zajęcia w ramach Mobilnego Uniwersytetu Geofizycznego będą dotyczyć różnych zagadnień geofizycznych i są przeznaczone dla uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów dziecięcych, lokalnych kół i stowarzyszeń, szkół przyszpitalnych lub domów dziecka.
  • Spotkania będą się odbywać w miejscu dogodnym dla zapraszającego podmiotu w całej Polsce.

2) Budowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki i naukowców w społeczeństwie dzięki artykułom, podcastom, pokazom multimedialnym i wystawom.

  • Powstanie 12 materiałów w formie wywiadu lub artykułu i podcastów, dotyczących najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień w obszarze badań geofizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany klimatu i jej skutków oraz geozagrożeń, w tym związanych z infrastrukturą, presją antropogeniczną.
  • W ramach projektu powstaną 4 wielkoformatowe wystawy dotyczące tematyki nauk o Ziemi, w szczególności geofizycznych zagrożeń, jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie, zanieczyszczenia powietrza itp.

3) Zwiększenie zainteresowania nauką wśród dzieci i młodzieży.

  • W ramach projektu przewidziano również produkcję 500 kompletów gry planszowej „Zostań naukowcem” dla rodzin z dziećmi. Gra będzie miała charakter logiczno-strategiczny i będzie przybliżała pracę naukowców i możliwe ścieżki kariery.

Projekt „Geofizyka dla każdego” ma zasięg ogólnopolski.

Serdecznie zapraszamy naukowców chętnych do współpracy do kontaktu z Działem Komunikacji Naukowej i Edukacji: edukacja@igf.edu.pl.