Instytut

INSTYTUT GEOFIZYKI PAN (kat. a)

JEST Wiodacą JEDNOSTKĄ naukową 

PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZĄ

W ZAKRESIE NAUK GEOFIZYCZNYCh

 

Do podstawowych zadań statutowych Instytutu należy prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań monitoringowych i edukacyjnych, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań i wdrażanie ich do gospodarki.

Bardzo ważnym celem w działalności IGF PAN jest wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową oraz kształcenie i doskonalenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie nauk geofizycznych, a także w zakresie przewidywania zagrożeń, oceny ryzyka i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Ponadto Instytut prowadzi szeroką współpracę z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Dbamy również o ciągły rozwój międzynarodowej współpracy naukowej, poprzez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi

 

MISJA IGF PAN                      

  • Badanie procesów geofizycznych dla zrozumienia mechanizmów sterujących systemem Ziemi i zarządzania ryzykiem
  • Działanie na rzecz społeczeństwa i rozwoju gospodarczego
  • Rozwój i utrzymanie strategicznej infrastruktury badawczej
  • Prowadzenie monitoringu geofizycznego
  • Kształcenie przyszłych liderów środowiska naukowego