Erwin Szypula

Elektronik

Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences
Department of Lithospheric Research
Ks. Janusza 64, 01-452 Warszawa
email: eszypula@igf.edu.pl

 

Edukacja

2022 technik mechatronik Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka, Warszawa
od 2022 Elektrotechnika Politechnika Warszawska

Zatrudnienie

2022 - elektronik aparatury sejsmicznej IGF PAN