Dyrekcja

 DYREKTOR INSTYTUTU GEOFIZYKI PAN


 ProF. dr hab. PAWEŁ M. ROWIŃSKI

 tel.: +48 22 6915-950
 e-mail: office@igf.edu.pl

 Sekretariat:

 AGNIESZKA MAZEK

 tel.: +48 22 6915-954 
 e-mail: amazek@igf.edu.pl

 ZASTĘPCA DYREKTORA DS. naukowych

 
 DR HAB. RAFAŁ JUNOSZA-SZANIAWSKI 

 tel.: +48 22 6915-756
 e-mail: rafal.szaniawski@igf.edu.pl

 Sekretariat:

 KINGA BIAŁY-WIŚNIEWSKA

 tel.: +48 22 6915-955
 e-mail: kbialywisniewska@igf.edu.pl

 ZASTĘPCA DYREKTORA DS. Administracyjno-Finansowych


 TADEUSZ LATAŁA

 tel.: +48 22 6915-791

 e-mail: tadeusz.latala@igf.edu.pl

 Sekretariat:

 kinga biały-wiśniewska

 tel.: +48 22 6915-955
 e-mail: kbialywisniewska@igf.edu.pl

 główna księgowa

 joanna Mańko

 tel.: +48 22 6915-635
 e-mail: office@igf.edu.pl