Dyrekcja

DYREKTOR INSTYTUTU GEOFIZYKI PAN

  ProF. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora

tel.: +48 22 6915-950
e-mail: office@igf.edu.pl

Sekretariat:

mgr elżbieta pawlonka

tel.: +48 22 6915-954
e-mail: epawlonka@igf.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. naukowych

 dr hab. Mariusz Majdański, prof. Instytutu

tel.: +48 22 6915-951
e-mail:office@igf.edu.pl

Sekretariat:

Anna Kowalewska

tel.: +48 22 6915-983
e-mail: akowalewska@igf.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. Administracyjno-Finansowych

  MGR BEATA FROMELIUSZ

tel.: +48 22 6915-953
e-mail: office@igf.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. polarnych i Technicznych

Krzysztof Otto, MBA

tel.: +48 22 6915-952
e-mail:office@igf.edu.pl

Sekretariat:

MGR kinga biały-wiśniewska

tel.: +48 22 6915-955
e-mail: amadra@igf.edu.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna mańko

tel.: +48 22 6915-635
e-mail:office@igf.edu.pl