Dział Informacji i Wydawnictw Naukowych (NIN)

Główne zadania

  • nadzór nad wydawnictwami Instytutu,
  • redakcja czasopisma „Acta Geophysica”,
  • współpraca z Wydawnictwem Springer Verlag w zakresie publikacji serii wydawniczej Geoplanet: Earth and Planetary Sciences Series,
  • redakcja elektronicznej wersji „Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences”,
  • administrowanie elektronicznym dostępem do czasopism naukowych.

 

roksana chmielowska- p.o. kierownika

tel.: +48 22 6915-696
e-mail: rchmielowska@igf.edu.pl

marzena czarnecka

tel.: +48 22 6915-694
e-mail: mczar@igf.edu.pl