Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN kadencja 2019-2022


PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

 • Prof. dr hab. Marek Lewandowski

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

 • Prof. dr hab. inż. Jan Kryński
 • Prof. dr hab. Stanisław Lasocki

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ

 • Dr hab. inż. Krzysztof Kochanek

ZASTĘPCA SEKRETARZA

 • Dr hab. Rafał Junosza-Szaniawski

SKŁAD RADY NAUKOWEJ

 • Dr hab. Mariusz Białecki
 • Dr inż. Monika Bociarska
 • Prof. dr hab. Jarosław Bosy
 • Prof. dr hab. Zbigniew Czechowski
 • Prof. dr hab. Wojciech Dębski
 • Prof. dr hab. Piotr Głowacki
 • Prof. dr hab. Aleksander Guterch (czł. rzecz. PAN)
 • Prof. dr hab. Piotr Gwiazda
 • Prof. dr hab. Krzysztof Haman (czł. koresp. PAN)
 • Prof. dr hab. Jacek Jania
 • Prof. dr hab. Tomasz Janik
 • Dr hab. Waldemar Jóźwiak
 • Prof. dr hab. Magdalena Kądziałko-Hofmokl
 • Prof. dr hab. Janusz Krzyścin
 • Dr hab. inż. Piotr Krzywiec
 • Prof. dr hab. inż. Monika Kusiak
 • Dr Bartłomiej Luks
 • Dr hab. Mariusz Majdański
 • Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski
 • Dr hab. Krzysztof Markowicz
 • Prof. dr hab. Stanisław Mazur
 • Prof. dr hab. inż.Jacek Matyszkiewicz
 • Prof. dr hab. Krzysztof Migała
 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Napiórkowski
 • Dr Adam Nawrot
 • Prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora 
 • Dr hab. inż. Marzena Osuch
 • Prof. dr hab. Paweł Rowiński (czł. koresp. PAN)
 • Prof. dr hab. Ewa Słaby
 • Prof. dr hab. inż  Romuald Szymkiewicz
 • Mgr Anna Tymińska
 • Prof. dr hab. Anna Wysocka
 • Prof. dr hab. Piotr Życki

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA RADY NAUKOWEJ 

Instytut Geofizyki PAN

Sekretariat Naukowy, pokój: 211

Anna Kowalewska

tel.: +48 22 6915-983, email: sn@igf.edu.pl