Pracownicy

Kierownik:

dr hab. Wojciech Czuba

tel.:+48 (22) 6915-782
e-mail: wojt@igf.edu.pl

Pracownicy:

dr inż. Monika Bociarska

tel.:+48 (22) 6915-842
e-mail: bociarska@igf.edu.pl

Konstantinos (Kostas) Gkogkas

tel.:+48 (22) 6915-788
e-mail: Konstantinos.Gkogkas@igf.edu.pl

prof. dr hab. Aleksander Guterch

tel.:+48 (22) 6915-653
e-mail: adgip@igf.edu.pl

prof. dr hab. Tomasz Janik

tel.: +48 (22) 6915-784
e-mail: janik@igf.edu.pl

dr Julia Rewers

tel.:+48 (22) 6915-986
e-mail: jrewers@igf.edu.pl

dr hab. Piotr Środa, prof. PAN

tel.:+48 (22) 6915-783
e-mail: psroda@igf.edu.pl

Wolontariusz:

dr Somayeh Abdollahi

tel.:+48 (22) 6915 788
e-mail: sabdollahi@igf.edu.pl

mgr inż. Dariusz Wójcik

tel.:+48 (12) 292 37 93
tel.:+48 (22) 6915-788
e-mail: dwojcik@igf.edu.pl