Prof. dr hab. Maria Jeleńska

Zakład Magnetyzmu (Paleomagnetyzm i Badania Środowiskowe)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Ksiecia Janusza 64, 01-45
tel: +48 22 6915 762,
e-mail: bogna@igf.edu.pl


Główne tematy badawcze:

 1. Paleomagnetyzm skał paleozoicznych z Ukrainy (skały osadowe sylurskie i dewońskie z Podola) i z Sudetów
 2. Magnetyzm środowiskowy – badanie własności magnetycznych i nośników magnetycznych w profilach glebowych z czystych i zanieczyszczonych rejonów Polski, Ukrainy i Słowacji
 3. Anizotropia pozostałości magnetycznej
 4. Badanie własności magnetycznych minerałów w odniesieniu do gleb – badanie przemian fazowych minerałów magnetycznych w czasie grzania, określanie wielkości i struktury ziaren magnetycznych na podstawie charakterystyk niskotemperaturowych, parametrów histerezy, pozostałości bezhisterezowej i zależności podatności magnetycznej od częstotliwości pola magnetycznego.
 5. Współpraca z zagranicą: Współpraca z Instytutem Geofizyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Instytutem Geofizyki Słowackiej Akademii Nauk.

Wybrane publikacje:

 1. Maria Jeleńska, Tomasz Werner and Stanisław Mazur. Paleomagnetic and rock magnetic study of the Lower Paleozoic metamorphic complex of the Rudawy Janowickie (West Sudetes; Poland), 2002, Geologica Carpathica, 53, 5, 283-294.
 2. Jadwiga Kruczyk, Magdalena Kądziałko-Hofmokl, Maria Jeleńska, Igor Tunyi, Lubomir Gazdacko i Jacek Grabowski. Paleomagnetism of metamorphic rocks from the Gemerides ( Western Carpathians), 2002, Geologica Carpathica, 53, 1, 15-25.
 3. M.Jeleńska , M.Kądziałko-Hofmokl, A. Żelaźniewicz. The Devonian-Permian APWP for the West Sudetes, Poland. 2003, Stud. Geophys. Geod., 47,419-434.
 4. Maria Jeleńska, Agata Hasso-Agopsowicz, Barbara Kopcewicz, Anatoliy Sukhorada, Ksenija Tyamina, Magdalena Kądziałko-Hofmokl, Zhanna Matviishina. 2004. Magnetic properties of the profiles of polluted and non-polluted soils. A case study from Ukraine. Geophys.J.Int., 159, 104-116.
 5. B. Kopcewicz, M. Kopcewicz, M. Jeleńska and A. Hasso-Agopsowicz. 2005. M`ssbauer Study of Soil Profiles in industrial region of Ukraine. In: Industrial Applications of the M`ssbauer Effect, eds: M. Garcia, J. F. Marco, and F. Plazaola, American Institute of Physics, Melville, New York, 378-383.
 6. M. Jeleńska, V.Bakhmutov, L. Konstantinenko. 2005. Paleomagnetic and rock magnetic data from the Silurian succession of the Dniester basin, Ukraine. Phys. Earth Planet. Int. 149, 307-320.
 7. B. Kopcewicz, M. Kopcewicz, M. Jeleńska, A. Hasso-Agopsowicz, 2006. Mőssbauer study of chemical transformations in soil samples during thermomagnetic measurements, Hyperf. Interact., 166 (1-4) 631-636.
 8. Kądziałko-Hofmokl M., Jeleńska M., Bylina P., Dubińska E., Delura K., Nejbert K., 2006. Paleomagnetism of Paleozoic ultrabasic rocks from the Sudetes Mts. (SW Poland): tectonic implications, Geophys. J. Int., 167, p.24-47.
 9. M. Jeleńska, A. Hasso-Agopsowicz , M. Kądziałko-Hofmokl , A. Sukhorada , K. Bondar, Zh. Matviishina, 2008. Magnetic iron oxides occurring in chernozem soil from Ukraine and Poland as indicators of pedogenic processes, Stud. Geophys. Geod., 52, 255-270.
 10. M. Jeleńska, A. Hasso-Agopsowicz, M. Kadzialko-Hofmokl, B. Kopcewicz, A. Sukhorada, K. Bondar, Zh. Matviishina. Magnetic structure of the polluted soil profiles from eastern Ukraine, 2008, Acta Geoph. vol.56, no.4, 1043-1064.
 11. .M. Kądziałko-Hofmokl, K. Delura, P. Bylina, M. Jeleńska, J. Kruczyk. Mineralogy and magnetism of Fe-Cr spinel series minerals from podiform chromitites and dunites from Tąpadła (Sudetic ophiolite, SW Poland) and their relationship to paleomagnetic results of the dunites, 2008. Geoph.J. Int. doi:10.1111/j.1365-246X.2008.03933.x.
 12. M. Jeleńska, Environmental magnetism: the root and the bloom. In: Dimos Triantis, Maria Jeleńska, Filippos Vallianatos (eds). Advanced Topics on Geology and Seismology. WSEAS Press. 2008, 15-20.
 13. Jeleńska, M., Túnyi, I., Aubrecht, R., 2011. Low-latitude Oxfordian position of the Oravic crustal segment (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians): Palaeogeographic implications, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology Volume 302, (3-4): 338-348 doi:10.1016/j.palaeo.2011.01.021