Warunki studiowania

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w ramach Szkoły Doktorskiej GeoPlanet i Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły doktorskiej oferuje studia doktoranckie w zakresie geofizyki. 
W trakcie trwania studiów doktorant uczęszcza na wykłady i uczestniczy w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego. Studia są czteroletnie i kończą się złożeniem rozprawy doktorskiej. Studia prowadzone są w języku angielskim.
Wszelkich informacji na temat studiów udziela kierownik studiów doktoranckich Krzysztof Kochanek lub Sekretariat Naukowy. 
KRZYSZTOF KOCHANEK, tel: +48 22 6915-862 e-mail: studia.doktoranckie@igf.edu.pl  
ANNA CYGAN tel.: +48 22 6915-981 email: acygan@igf.edu.pl
Merytorycznych informacji udzielają promotorzy (patrz lista proponowanych tematów prac).