Dr hab. Krzysztof Michalski, prof PAN

Zakład Magnetyzmu (Paleomagnetyzm)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 752,
e-mail:krzysztof.michalski@igf.edu.pl


Wykształcenie:

2007 – doktorat, Zakład Magnetyzmu Ziemskiego Instytut Geofizyki PAN „Geotektonika i paleogeografia południowego Spitsbergenu na podstawie badań paleomagnetycznych skał kambru, dewonu i karbonu z rejonu fiordu Hornsund.”, promotor: prof. dr hab. Marek Lewandowski (IGF PAN).

1999 - magisterium, Wydział Geologii UW przy współpracy z Zakładem Magnetyzmu Ziemskiego Instytutu Geofizyki PAN


Prowadzona tematyka badawcza:

  1. Paleogeografia i geotektonika północno – zachodniego sektora platformy Morza Barentsa (rejon Archipelagu Svalbard) w Fanerozoiku na podstawie badań paleomagnetycznych.
  2. Rekonstrukcja pozycji paleogeograficznej wczesnopaleozoicznych terranów Svalbardu – zintegrowane studia paleomagnetyczne, strukturalne i izotopowe.

Uczestnictwo w projektach badawczych:

Grant KBN nr 3 P04D 037 25 pt: „Ewolucja geotektoniczna i paleogeograficzna południowego Spitsbergenu na podstawie badań paleomagnetycznych skał paleozoicznych i triasowych z rejonu fiordu Hornsund.”, kierownik grantu - doc. dr hab. Marek Lewandowski, realizacja: 2003-2005 r.

Grant KBN 2 P04D 045 30 pt: „Geotektonika i paleogeografia południowego Spitsbergenu na podstawie badań paleomagnetycznych skał kambru, dewonu i karbonu z rejonu fiordu Hornsund.”, realizacja: 2006 -2007, kierownik grantu - prof. dr hab. Marek Lewandowski (grant promotorski mgr Krzysztofa Michalskiego).

Grant KBN/ nr umowy 1652/P01/2006/31 pt: „Interdyscyplinarne badania geofizyczno – geologiczno – oceanologiczne środowiska przyrodniczego Archipelagu Wysp Ziemi Franciszka Józefa, Arktyka Rosyjska”, kierownik grantu – mgr Krzysztof Michalski, realizacja: 2006 -2007 – grant został przerwany ze względu na odmowę strony rosyjskiej na udział zagranicznych zespołów badawczych w pracach terenowych na Ziemi Franciszka Józefa.


Uczestnictwo w naukowych ekspedycjach polarnych:

1999-2000 – XXII roczna ekspedycja polarna do Stacji Polarnej Polskiej Akademii Nauk w Hornsundzie na południowym Spitsbergenie (opieka nad laboratorium magnetyzmu ziemskiego i elektryczności atmosfery, realizacja własnego programu badawczego dotyczącego właściwości paleomagnetycznych skał południowego Spitsbergenu).

Lato 2002 – ekspedycja paleomagnetyczna w rejon płd. - wsch. części Ziemi Wedela Jarlsberga oraz płd. – zach. i centralnej części Ziemi Torella – płd. Spitsbergen (kierownik zespołu badawczego).

Lato 2004 – ekspedycja paleomagnetyczna w rejon płn.części płw. Sørkapp oraz płd. – zach. części Ziemi Torella (kierownik zespołu badawczego).

Lato 2006 – ekspedycja paleomagnetyczna w rejon Cieśniny Forlandsundet, zach. części Ziemi Oscara II oraz płn. części Ny Frysland – zach. i płn. Spitsbergen; badania współfinansowane przez University of Greenwich, Wielka Brytania.


Wybrane publikacje:

  1. Michalski K., Lewandowski M. (2004) - Palaeomagnetic results from the Middle Carboniferous rocks of the Hornsund region, southern Spitsbergen: preliminary report, Polish Polar Research, 25 (2), pp. 169-182
  2. Błażejowski B., Hołda-Michalska A., Michalski K. (2006) - Schellwienia arctica (Fusulinidae) from the Carboniferous–?Permian strata of the Treskelodden Formation, south Spitsbergen., Polish Polar Research, 27(1), pp. 91-103.
  3. Szlachta K., Michalski K., Brzózka K., Górka B. and Gałązka – Friedman J. (2008) - “Comparison of Magnetic and Mössbauer Results Obtained for Palaeozoic Rocks of Hornsund, Southern Spitsbergen, Arctic”, Proceedings of the Polish Mössbauer Community Meeting 2008, Acta Physica Polonica A, Vol. 114, No. 6., pp. 1675-1682.
  4. Michalski K., Lewandowski M. and Manby G. (2011). New palaeomagnetic, petrographic and 40Ar/39Ar data to test palaeogeographic reconstructions of Caledonide Svalbard. Geol. Mag. DOI:10.1017/S0016756811000835