Otwarte przewody doktorskie

 
Imię i nazwisko

Tytuł   rozprawy doktorskiej              

Data otwarcia przewodu

Nazwisko promotora/promotora pomocnicznego

Recenzje rozprawy doktorskiej Streszczenie rozprawy doktorskiej
mgr Magdalena Boch Określenie zawartości pary wodnej w atmosferze dla rejonu Południowego Spitsbergenu" 09.05.2016

Promotor:

prof. dr hab. Piotr Głowacki

   
mgr Arpan Bagchi

'Stochastic cellular automata with avalanches, their properties and application to universal aspects of earthquake statistics'

14.11.2018

Promotor:

dr hab. Mariusz Białecki, prof. Instytutu