Webinaria zaplanowane

Środy z geofizykami, godz.17.00 (live FB @igfpan)

  • Czy zmiany klimatyczne są widoczne pod ziemią? Analogie pomiędzy badaniami permafrostu na Spitsbergenie a strukturami osuwiskowymi w Polsce, 11 października, godz. 17.00

Zmiany klimatyczne są doskonale udokumentowane i obserwowane powierzchniowo, szczególnie w obszarach subpolarnych. Ale czy mogą one oddziaływać głębiej? Czy możliwe jest odniesienie wyników badań polarnych do zjawisk obserwowanych w Europie? Szczególnym przykładem są zmiany płytkiej strefy przypowierzchniowej, gdzie obserwuje się szybką ewolucję czynników hydrologicznych pod wpływem zmian termicznych. Mechanizm ten znajduje odniesienie w dwóch z pozoru odmiennych zjawiskach geologicznych: ewolucji permafrostu oraz powstawaniu osuwisk w obszarach górskich. W obu przypadkach obserwuje się znacznie większe oddziaływanie temperatury poprzez zmiany hydrologiczne niż jej bezpośredni wpływ na struktury skalne. Podczas webinarium postaram się przedstawić Państwu, w jaki sposób opracowana dla badań polarnych metodyka znajduje zastosowanie w rozwiązywaniu problemów lokalnych, jakim są osuwiska w Polsce.

Prelegent: dr Artur Marciniak – adiunkt w Zakładzie Obrazowania Geofizycznego IGF PAN. Związany z Instytutem od 2015 roku, gdzie ukończył pracę magisterską i doktorat. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku geofizyka. Zajmuje się badaniem zmienność i dynamiki płytkiej strefy przypowierzchniowej z wykorzystaniem wielu metod geofizycznych, zwłaszcza sejsmicznych. Szczególnie interesuje się obrazowaniem struktur poglacjalnych i osuwiskowych.

Bardzo prosimy o zapisanie się na webinar przez formularz.


 

  • Głębokie sondowania sejsmiczne (GSS) – historie z rejonów polarnych i Europy Centralnej, 18 października, godz. 17.00

Podstawowymi danymi obserwacyjnymi w sejsmologii są sejsmogramy, czyli zapisy fal sejsmicznych dokonywane przez sejsmografy. Fale sejsmiczne są falami sprężystymi rozchodzącymi się w Ziemi. Mogą powstać wskutek wielu czynników, np. trzęsień ziemi, eksplozji materiałów wybuchowych, działalności górniczej… Obserwując te fale można wyciągnąć wnioski dotyczące budowy wnętrza Ziemi. Głębokie sondowania sejsmiczne (GSS) są metodą badania struktury skorupy ziemskiej (jak też nieco głębiej) polegającą na wzbudzaniu (za pomocą materiałów wybuchowych lub specjalnych urządzeń) fal sejsmicznych i ich rejestracji za pomocą sejsmografów. Metoda ta wykorzystywana jest w geofizyce poszukiwawczej i w analizie budowy wnętrza Ziemi. Zostaną przedstawione wybrane eksperymenty z udziałem Polaków prowadzone w różnych warunkach terenowych, na morzu i lądzie, m.in. w Polsce, Ukrainie, okolicach Svalbardu w Arktyce i Zatoce Admiralicji w Antarktyce.

Prelegent: dr hab. Wojciech Czuba – pracownik Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk od 1994 roku zajmujący się od początku modelowaniem sejsmicznym na podstawie głębokich sondowań sejsmicznych. Uczestnik wielu projektów międzynarodowych i ekspedycji terenowych. Kierownik morskich wypraw polarnych. Kierownik Zakładu Sejsmicznych Badań Litosfery.

Bardzo prosimy o zapisanie się na webinar przez formularz.


  • Investigating evaporation in Hornsund area (SW Spitsbergen), 25 października, godz. 17.00

Evaporation is an important component of the hydrological cycle but remains understudied in High Arctic Svalbard. With ongoing climate change and an increase in air temperature, evaporation rates are likely to increase. This presentation explains the Arctic hydrological cycle and how we measure and analyse evaporation at Hornsund.

Presenter: Nicole Hanselmann – a PhD student at the International Environmental Doctoral School at the Department of Hydrology and Hydrodynamics IGF PAN. She is studying the effects of climate change on High Arctic catchments. Her current research focus is to find better estimates for land evaporation at Hornsund SW.

Please sign for the webinar here.