Wydawnictwa

Działalność wydawnicza Instytutu Geofizyki PAN sięga początków lat 50. XX w., kiedy założono Zakład Geofizyki. W początkowym okresie publikacje ograniczały się do wybranych zagadnień z zakresu sejsmologii, fizyki wnętrza Ziemi oraz magnetyzmu ziemskiego.

Obecnie Instytut prowadzi szeroką działalność wydawniczą, redagując i wydając samodzielnie bądź współpracując z innymi renomowanymi wydawcami (głównie Springer Nature) trzy główne tytuły.

Pierwszym z nich jest czasopismo (dwumiesięcznik) Acta Geophysica, wydawane wspólnie z Komitetem Geofizyki PAN, we współpracy z wydawnictwem Springer Nature. Acta Geophysica ukazuje się od 1953 r. (do roku 2005 jako Acta Geophysica Polonica). Mimo upływających dekad, sformułowany w pierwszym numerze cel jest nadal aktualny:

"przyczynianie się do rozwoju geofizyki w Polsce i promowanie wymiany osiągnięć naszych naukowców z naukowcami
z innych krajów".
 

Druga pozycja to seria wydawnicza Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences (wcześniej, w latach: 1963-1972, Materiały i prace Instytutu Geofizyki PAN), która wypełniła lukę związaną z potrzebą publikacji monografii naukowych, materiałów konferencyjnych i wyników pomiarów z obserwatoriów, uprzednio upowszechnianych jako osobne biuletyny. Seria zapoczątkowana została przez Prof. Romana Teisseyre’a, który przez wiele lat pełnił funkcję Redaktora Naczelnego, a potem, do śmierci w listopadzie 2022 r., służył nam radą i doświadczeniem jako Redaktor Honorowy. W roku 2017 seria otrzymała podtytuł:  Geophysical Data Bases, Processing and Instrumentation, a Redaktorem Naczelnym został dr Marek Kubicki.

Trzecią pozycją, przygotowywaną we współpracy ze Springer Nature, jest seria książkowa GeoPlanet Book Series. Jest to wysoko ceniona seria monografii geofizycznych powstała w 2010 r. jako kontynuacja unikalnych monografii autorstwa pracowników Instytutu Geofizyki PAN, wydawanych przez wiodące polskie i zagraniczne oficyny. Seria stanowi również kontynuację tomów monograficznych Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. Redaktorzy działowi GeoPlanet Book Series reprezentują 5 placówek naukowych PAN, tworzących Konsorcjum GeoPlanet. Wszelkie prace redakcyjne, korekta językowa oraz proces recenzowania prowadzone są w Instytucie Geofizyki PAN.

Więcej o naszych publikacjach w podzakładce Serie wydawnicze

BIBLIOGRAFIA PRACOWNIKÓW

Wszystkie artykuły i inne publikacje pracowników Instytutu z okresu od 1953 r. do 2003 r. zostały ujęte w szczegółowych bibliografiach, zawartych w następujących wydaniach Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences:

  • Vol. 73 - lata 1953-1972;
  • M-4 (138) - lata 1973-1978;
  • M-14 (232) - lata 1979-1988;
  • M-17 (266) - lata 1989-1993;
  • M-26 (348) -  lata 1994-2003.

 

REPOZYTORIUM PUBLIKACJI INSTYTUTU GEOFIZYKI PAN

DSpace to usługa cyfrowa, która gromadzi, przechowuje i dystrybuuje materiały cyfrowe. Repozytoria są ważnymi narzędziami do zachowania dziedzictwa organizacji; ułatwiają ochronę zasobów cyfrowych i komunikację naukową.

W przypadku chęci publikacji pracy w Repozytorium DSpace, prosimy o kontakt z p. Marzeną Czarnecką (mczar@igf.edu.pl).