Z życia Zakładu

2023

 • GRUDZIEŃ
  • 28 grudnia zmarł Pan Profesor Aleksander Guterch.

   Msza Św. pogrzebowa odbyła się 3 stycznia 2024 o godz. 12:30 w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej.
   Msza Św. w intencji Pana Profesora odbyła się 5 stycznia o godz. 18:00 w kościele Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej w Warszawie.
   Rodzina prosi o wpłaty na konto Zakładu dla Ociemniałych w Laskach zamiast kwiatów.

       

   Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28 grudnia 2023 roku, w wieku 87 lat zmarł Prof. dr hab. Aleksander Guterch, wybitny geofizyk, wieloletni pracownik Instytutu Geofizyki PAN.

   Prof. Aleksander Guterch był przez prawie całe zawodowe życie związany z naszym Instytutem, gdzie rozpoczął pracę w 1963 r. Przez ponad 40 lat kierował najpierw Samodzielną Pracownią Głębokich Struktur, a następnie Zakładem Sejsmicznych Badań Litosfery.

   Był wybitnym geofizykiem, zajmującym się strukturą skorupy ziemskiej i górnego płaszcza Ziemi, „ojcem” sejsmicznych badań litosfery na terenie Polski. Był też pionierem tego typu badań w rejonach polarnych oraz w wielu krajach Europy. We współpracy międzynarodowej zorganizował sześć, , ekspedycji geofizycznych do Arktyki oraz pięć ekspedycji geodynamicznych do Antarktyki Zachodniej. Był także organizatorem i kierownikiem szeregu eksperymentów sejsmicznych zrealizowanych na obszarze Polski i krajów sąsiednich, a także kierownikiem i współorganizatorem wielkich międzynarodowych eksperymentów sejsmicznych na obszarze Europy Centralnej i Południowej, od Bałtyku po Adriatyk (POLONAISE’97, CELEBRATION 2000, SUDETS 2003, ALPS 2002).

   Wyniki działalności naukowej prof. Gutercha zostały zaprezentowane w ponad 250 publikacjach, głównie w czasopismach oraz monografiach międzynarodowych, a także krajowych. Prace te są wysoko cenione przez społeczność naukową zajmującą się „twardą Ziemią”, o czym świadczy duża liczba cytowań.

   Profesor był kierownikiem wielu projektów i programów naukowych w kraju. Był członkiem rzeczywistym PAN, członkiem Academia Europaea, członkiem korespondentem PAU, członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, członkiem honorowym Węgierskiego Towarzystwa Geofizyków, a także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych Komitetów Naukowych, Stowarzyszeń i Zespołów Specjalistycznych. Był również laureatem wielu nagród i wyróżnień, a także posiadaczem kilku odznaczeń państwowych, m.in. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1973), Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1998) oraz odznaki honorowej Bene Merito (2015). W 2018 r. podczas uroczystości 65-lecia Instytutu wręczono Mu medal im. Prof. Adama Dziewońskiego.

   Aleksander Guterch prócz osiągnięć na polu nauki miał też znaczące dokonania na polu propagowania i utrwalania tradycji polskiej barwy i broni. Był wieloletnim Prezesem i członkiem honorowym Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Posiadał Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sękowa.

   W osobie Profesora tracimy nie tylko wspaniałego naukowca, ale także mentora wielu pokoleń geofizyków oraz życzliwego kolegę.

   Cześć Jego pamięci!

  • KWIECIEŃ
   • Warsztaty na temat AdriaArray, Dubrovnik, Croatia, 3–5 Kwiecień 2023.
    • Janik T., and Working Groups. Wide-angle reflection and refraction (WARR) velocity models of the crust and upper mantle for north-estern part of the Adria Array
    • Czuba W., Środa P., Janik T., Mendecki M., Malinowski S.P., Rewers J., Abdollahi S., Adria Array Project in Poland
   • Udział w EGU General Assembly, 23-28 Kwiecień 2023, Vienna, Austria:
    • W. Czuba, R. Mjelde, Y. Murai, T. Janik. Ocean Bottom Seismic Survey in the Knipovich Ridge area
    • T. Janik, V. Starostenko, W. Czuba, P. Środa, A. Murovskaya, T. Yegorova, A. Verpakhovska, K. Kolomiyets, D. Lysynchuk, D. Wójcik, V. Omelchenko, T. Amashukeli, O. Legostaeva, D. Gryn, S. Chulkov. The SHIELD’21 deep seismic experiment
    • Konstantinos Michailos, Gyorgy Hetenyi, Matteo Scarponi, Josip Stipčevič, Irene Bianchi, Luciana Bonatto, Wojciech Czuba, Massimo Di Bona, Aladino Govoni, Katrin Hannemann, Tomasz Janik, Daniel Kalmar, Rainer Kind, Frederik Link, Francesco Pio Lucente, Stephen Monna, Caterina Montuori, Stefan Mroczek, Anne Paul, Claudia Piromallo, Jaroslava Plomerova, Julia Rewers, Simone Salimbeni, Frederik Tilmann, Piotr Środa, Jerome Vergne, and the AlpArray-PACASE Working Group. Moho depths beneath the European Alps: a homogeneously processed map and receiver functions database
    • Shubhasmita Biswal and Sushil Kumar. Crustal structure beneath the Western Himalayas from Surface wave dispersion analysis
    • Somayeh Abdollahi, Piotr Środa, Taghi Shirzad, and AniMaLS Working Group. Ambient Noise Tomography Analysis in the Polish Sudetes: Preliminary results
    • Teresa Ninivaggi, Giulio Selvaggi, Salvatore Mazza, Marilena Filippucci, Fabrizio Tursi, and Wojciech Czuba. Evidence of water transport in the Earth’s mantle from an Undetected Seismic Phase in Waveforms from Southern Tyrrhenian (Italy) intermediate-depth and Deep Earthquakes

2022  

 • PAŹDZIERNIK 
  • Prezentacja podczas Baltec grant final meeting, 25-26 October 2022, Warsaw, Poland:
   • Wójcik, D., Janik, T., Ponikowska, M., Mazur, S., Skrzynik, T., Malinowski, M., Hübscher, C. Baltec grant final meeting, Wójcik D., Janik T., Deep structure of the Teisseyre-Tornquist Zone from modelling of the OBS data
  • Prezentacja podczas ORFEUS Annual Observatory Meeting and Workshop, 6-7 October 2022, Potsdam, Germany:
   • Czuba W., Środa P., Janik T., Mendecki M., Malinowski S.P., Rewers J., Abdollahi S., Adria Array Project in Poland
 • LIPIEC
  • Od lipca do grudnia 2022 r. dokonaliśmy usprawnień technicznych na stacjach rozmieszczonych w ramach polskiej części projektu PACASE.
 • CZERWIEC
  • Asystent techniczny Erwin Szypuła pracuje od czerwca.
  • Monika Bociarska od czerwca przebywa na urlopie macierzyńskim.
 • MARZEC
  • Udział w konferencji EGU General Assembly 2022, 9-11 Marzec 2022, Vienna, Austria (on-line):
   • Janik T., Wójcik D. Two-dimensional gravity and magnetic model along a new WARR profile in the transition zone from the Precambrian to Palaeozoic platform in the southern Baltic
  • Prezentacja podczas 19th Symposium Tectonic, Structural Geology and Geology of Crystalline Rocks (TSK19) 07.-13.03.2022. Halle, Germany:
   • Paweł Aleksandrowski, Andrzej Głuszyński, Tomasz Janik, Vitaly Starostenko, Tamara Yegorova, Wojciech Czuba, Piotr Środa, Anna Murovskaya, Khrystyna Zajats, James Mechie, Katerina Kolomiyets, Dmytro Lysynchuk, Dariusz Wójcik, Victor Omelchenko, Olga Legostaieva, Anatoly Tolkunov, Tatiana Amashukeli, Dmytro Gryn, Serhii Chulkov. Deep structure of the East European Craton at the transition from Sarmatia to Fennoscandia as interpreted from the TTZ-South seismic profile (SE Poland to Ukraine)

2021

 • GRUDZIEŃ
 • SIERPIEŃ
  • Pomimo wielu przeciwności, z rocznym opóźnieniem, dużym osiągnięciem było przeprowadzenie głębokich sondowań sejsmicznych wzdłuż profilu SHIELD'21 na Ukrainie w okresie 22 lipca – 9 sierpnia 2021. Eksperyment został przeprowadzony z inicjatywy i we współpracy z kolegami z Instytutu Geofizyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy z Kijowa i Lwowa. Profil o łącznej długości około 650 km przecina tarczę ukraińską z zachodu na wschód, od granicy z Rumunią do granicy z Rosją. Wzdłuż profilu rozmieszczono dziesięć źródeł generujących energię sejsmiczną (materiały wybuchowe od 300 do 800 kg TNT). Głębokość otworów strzałowych wynosiła prawie 30m. Źródła o największej mocy znajdowały się blisko końców profilu. Czasy strzałów rejestrowano za pomocą urządzeń GPS i jednocześnie dodatkowych rejestratorów sejsmicznych zlokalizowanych w pobliżu punktów strzałowych. Akwizycji danych dokonano przy użyciu 260 rejestratorów sejsmicznych (100 Reftek 125-Texan i 160 DSS-CUBE) z jednokomponentowymi geofonami 4,5 Hz i częstotliwością próbkowania 100 Hz. Rejestratory rozmieszczono wzdłuż profilu w odstępach ~2,5 km, 90% stacji należało do Zakładu Sejsmicznych Badań Litosfery.

   Mimo pandemii w pomiarach brał udział zespół z Polski, ustawiając sprzęt na najtrudniejszym, ze względu na mocno urozmaiconą rzeźbę terenu, 200 km odcinku w południowo-zachodniej części profilu. Dwóch pracowników Zakładu Sejsmicznych Badań Litosfery, Dariusz Wójcik i Arkadiusz Tokarz, rozstawiali tam aparatury sejsmiczne, wykorzystując dwa samochody terenowe IGF PAN, i wsparcie dwóch kolegów z IGF NANU. Baza tej grupy mieściła się w niewielkiej osadzie nad Dniestrem, w odległości 10 km od Kamieńca Podolskiego.

 • CZERWIEC
  • Dr Somayeh Abdollahi została przyjęta na stanowisko asystenta w naszym Zakładzie.

2020

 • LISTOPAD
  • Udział kilku osób z Zakładu w konferencjach on-line: ORFEUS / EPOS SP / AdriaArray WORKSHOP 2020

   Wygłoszono następujące prezentacje:
   • Wojciech Czuba & the Team, PACASE - passive seismic experiment in Poland
   • Tomasz Janik & the Team, Huge seismic lithospheric experiments in the Central and Eastern Europe from the East European Craton to the Eastern Alps, since 1987
  • Udział w konferencji AlpArray & SPP 4D-MB Scientific Meeting 2020 (on-line).
 • MARZEC
  • Zakup 100 polowych aparatur krótkookresowych DATA-CUBE.

 • Otrzymanie grantu NCN z konkursu Opus 18 "Pasywne sejsmiczne badania litosfery i astenosfery południowej Polski (obszar karpacki)"" – finansowanie od czerwca 2020, wniosek OPUS-18 zlozony w grudniu 2019. Grant IGF PAN i UŚ. Umowa UMO-2019/35/B/ST10/01628. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

 • Udział w konferencji SEISMIX 2020 w Perth (Australia).

  Zaprezentowano poster:
  • W. Czuba, R. Mjelde, Y. Murai, T. Janik; Ocean Bottom Seismic Survey in the Knipovich Ridge area.
 • LISTOPAD 2019 - MARZEC 2020
  • Zakończenie pomiarów w projekcie AniMaLS (Sudety 2016-2020) i rozstawienie 30 szerokopasmowych aparatur sejsmicznych w okresie (listopad 2019 – marzec 2020) na południu Polski (Karpaty), we współpracy z UW i UŚ, w dużym projekcie międzynarodowym dla Europy Centralnej (PACASE). Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

2019

 • SIERPIEŃ
  • Rejs naukowy w ramach projektu KNIPSEIS. Rejs norweskim statkiem naukowym G.O. Sars odbył się w dniach 23.07.2019 – 6.08.2019 w ramach projektu finansowanego z grantu NCN Opus 13 oraz przez Uniwersytet w Bergen. Uczestnikami ze strony IGF PAN byli: Wojciech Czuba, Dariusz Wójcik, Jarosław Grzyb, Julia Rewers, Weronika Materkowska oraz Szymon Oryński.

   Celem wyprawy było przeprowadzenie profilu głębokich refrakcyjnych badań sejsmicznych w rejonie śródoceanicznego Grzbietu Knipowicza. Działania na Północnym Atlantyku, z wykorzystaniem air-gunów jako źródła sejsmicznego oraz OBSów (Ocean Bottom Seismometer) rejestrujących fale sejsmiczne, były prowadzone we współpracy polsko-norwesko-japońskiej.2018

 • Grudzień
  • Spotkanie robocze w Kijowie z współpracownikami z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 03-05.12.2018. Dyskusja na temat wspólnych projektów głębokich sondowań sejsmicznych RomUkrSeis i TTZ-South. Omówienie przygotowania artykułu z projektu RomUkrSeis 2014.
 • Październik
  • W dniach 23-26 października miało miejsce spotkanie robocze w Warszawie z naszymi współpracownikami z Ukrainy. W ramach spotkania dyskutowano nad wspólnymi projektami RomUkrSeis oraz TTZ-South.
  • mgr Julia Rewers została przyjęta na studia doktoranckie w naszym Zakładzie.
 • Wrzesień
  • W dniach 7-14 września pracownicy Zakładu Sejsmicznych Badań Litosfery brali udział w pracach terenowych wzdłuż profilu głębokich sondowań sejsmicznych "TTZ-South". Eksperyment prowadzony był we współpracy z kolegami z Instytutu Geofizyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Początek profilu położony był ~26 km na zachód od Radomia, dalej profil przebiegał do granicy z Ukrainą, poprzez wschodnie peryferia Lwowa aż do granicy ukraińsko-mołdawskiej. Łączna długość profilu to ~550 km z czego ~230 km było po stronie Polski, a 320 km na Ukrainie Zachodniej. Wzdłuż profilu rozstawiono około 320 krótkookresowych polowych aparatur sejsmicznych. Po stronie polskiej 146 (86 Reftek 125 – Texan i 60 DATA-CUBE). Po stronie ukraińskiej 175 (25Reftek 125A – Texan i 150 DATA-CUBE). Stacje DATA-CUBE rozstawione po stronie ukraińskiej pochodziły z puli aparaturowej GeoForschungsZentrum (GFZ) w Potsdamie. Na profilu rozmieszczono także w regularnych odstępach 11 silnych źródeł energii sejsmicznej. Podwykonawcami odpowiedzialnymi za realizację źródeł sejsmicznych były przedsiębiorstwa poszukiwań naftowych Geofizyka Toruń S.A. (na terenie Polski) oraz State Geophysical Enterprise “Ukrgeofizika” (na terenie Ukrainy).


Interpretacja zarejestrowanych sekcji sejsmicznych pozwoli na lepsze zrozumienie procesów geodynamicznych, które zachodziły w tym rejonie Europy Centralnej. Prace po stronie polskiej zostały przeprowadzone w ramach grantu HARMONIA 8 nr NCN 2016/22/M/ST10/00347 przyznanego Instytutowi Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przez Narodowe Centrum Nauki. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

 • Czerwiec
  • W dniach 17 - 22 czerwca zespół naszego zakładu brał udział w 18th International SEISMIX Symposium w Krakowie.

   Zaprezentowano:
   • RomUkrSeis Working_Group: T. Amashukeli, W. Czuba, A. Dragut, D. Gryn, T. Janik, K. Kolomiyets, O. Legostaeva, D. Lysynchuk, J. Mechie, V. Mocanu, J. Okoń, V. Omelchenko, T. Skrzynik, V. Starostenko, R. Stephenson, P. Środa & T. Yegorova.
    RomUkrSeis: the deep structure of the TESZ where it is obscured by the Eastern Carpathians (oral i poster).
   • P. Środa, M. Dec & Working Group: M. Grad, J. Grzyb, T. Janik, M. Polkowski, T. Skrzynik, M. Wilde- -Piórko, D. Wójcik
    Passive seismic experiment in Sudetes, SW Poland (poster).
   • V. Schlindwein, F. Krüger, F. Schmid, W. Czuba & T. Janik
    KNIPAS – exploring active seafloor spreading processes at segment-scale (poster).
   • D. Wójcik, W. Czuba, T. Janik, V. Schlindwein, F. Schmid
    Preliminary results of the Logachev Seamount seismic modeling (oral).
   • S. Buntin, A. Malehmir, M. Malinowski, H. Thybo, D. Wójcik, T. Janik, A. Shulgin, K. Högdahl, I. Artemieva, C. Juhlin, S. Buske & M. Stephens
    BASIC: A high-density crustal-scale refraction seismic profile across the Bergslagen ore district, Sweden (oral).

 • Styczeń
  • W dniach 22-31.01.2018 w Stambule odbył się 1st International Elite PhD Course "Deep Earth Processes and their Surface Expression" zorganizowany przez ITU Eurasia School of Solid Earth Geosciences. W kursie wzięło udział dwóch pracowników naszego zakładu. Wydarzenie to było doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy oraz skorzystania z bogatego doświadczenia prowadzących wykładowców prof. Petera Molnara (University of Colorado at Boulder, USA) oraz prof. Antony Wattsa (Oxford University, UK). Spotkania z pozostałymi uczestnikami kursu stanowiły okazję do nawiązania współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi. Kurs zakończony był wycieczką terenową, która poza zapoznaniem się z historią ewolucji budowy geologicznej zachodniej Turcji pozwoliła na lepsze zrozumienie głebokich wielkoskalowych procesów geologicznych i ich efektów uwidaczniających się w rzeźbie terenu m.in. wpływem uskoku północnoanatolijskiego (North Anatolian Fault).

 • W dniach 9-11.01.2018 w Warszawie odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu KNIPAS, w którym uczestniczył przedstawiciel Instytutu Alfreda Wegenera. W ramach spotkania nastąpiła wymiana danych zarejestrowanych w stacjach typu OBS w rejonie Grzbietu Knipowicza (Svalbard). Dokonano ustaleń dotyczących podziału prac nad interpretacją danych oraz ustalono harmonogram dalszej współpracy.

2017

 • Grudzień
  • Organizacja w Warszawie spotkania w ramach międzynarodowego projektu głębokich sondowań sejsmicznych RomUkrSeis (6-7.12.2017).
  • W ramach grantu NCN "Określenie anizotropii sejsmicznej litosfery na obszarze Dolnego Śląska" w okresie październik - grudzień zespół Zakładu rozmieścił w rejonie Dolnego-Śląska i Sudetów 21 nowoczesnych szerokopasmowych stacji sejsmicznych o wysokiej czułości na okres ok. 1,5 roku. Zarejestrowane dane z lokalnych, regionalnych i dalekich (telesejsmicznych) trzęsień ziemi posłużą do wyznaczenia parametrów charakteryzujących anizotropię w obrębie skorupy i górnego płaszcza Ziemi. Wyniki modelowania pozwolą na określenie struktury i deformacji skał budujących warstwy anizotropowe.

   Serdecznie dziękujemy osobom i instytucjom, które udostępniły miejsca na aparatury pomiarowe.

 • Listopad
  • Organizacja w Warszawie spotkania w ramach międzynarodowych projektów głebokich sondowań sejsmicznych. Warsztaty GEORIFT 2013 i TTZ-South (13-16.11.2017).
  • W dniach 06-07.11.2017 w Paryżu odbył się 2017 European OBS Technical Workshop organizowane przez EPOS oraz Institut de Physique du Globe de Paris. Podczas spotkania reprezentant Instytutu Geofizyki PAN wygłosił prezentację na temat stanu i wykorzystania oceanicznych sejsmometrów dennych w zakładzie Sejsmicznych Badań Litosfery. Wydarzenie to służyło wymianie doświadczeń zgromadzonych przy pracach morskich oraz było doskonałą okazją do nawiązania współpracy nie tylko stricte naukowo-badawczej, ale również rozwojowej. Dodatkowo, poruszone zostały kwestie otwartego dostępu do danych i ich przetwarzania w systemie Orfeus.
 • Wrzesień
  • Spotkanie robocze w Kijowie z współpracownikami z Ukrainy, 27-29.09.2017. Interpretacja pomiarów wzdłuż profili głębokich sondowań sejsmicznych GEORIFT 2013 i RomUkrSeis oraz dyskusja nad planami nowego projektu TTZ-South.
 • Lipiec
  • W ramach projektu KNIPAS w dniach 6-7 lipca 2017, zespół Zakładu z pokładu statku "Oceania" dokonał wynurzenia szerokopasmowych stacji OBS Guralp z dna Morza Grenlandzkiego, na zachód od Svalbardu (głębokość do 3km). Dane z zarejestrowanych wstrząsów sejsmicznych z okresu 288 dni pozwolą na zbadanie struktury i procesów zachodzących w śródoceanicznym Grzbiecie Knipowicza.

 • Maj
  • Na zaproszenie Uniwersytetu w Uppsali w dniach 23.05-06.06 pracownicy Zakładu Sejsmicznych Badań Litosfery brali udział w sejsmicznych refrakcyjnych pracach terenowych w Szwecji. Eksperyment prowadzony był we współpracy z zespołami Uniwersytetów w Kopenhadze, Oslo oraz GFZ w Poczdamie. Wzdłuż profilu "BASIC" o długości ~560 km rozstawiono około 600 polowych aparatur sejsmicznych, w tym 158 polskich (krótkookresowych: 88 Reftek 125 – Texan i 60 DATA-CUBE oraz 10 szerokopasmowych typu CMG-6T Guralp). Źródłem energii sejsmicznej było 7 punktów strzałowych z ładunkami wybuchowymi zawierającymi od 360 do 500 kg trotylu/dynamitu, które były detonowane w pobliskich kamieniołomach. Zarejestrowana energia pochodząca od tych strzałów stwarza możliwość interpretacji struktury skorupy i górnego płaszcza Ziemi w środkowo-wschodniej części Szwecji oraz wydzielenia granicy między blokami Bergslagen i Ljusdal. Prace zostały przeprowadzone w ramach grantu nr 2015–05177 przyznanego Uniwersytetowi w Uppsali przez Szwedzką Radę Naukową (Swedish Research Council). • Kwiecień

 • MARZEC
  • 28 marca z Zakładu Sejsmicznych Badań Litosfery wyodrębniła się, decyzją p. Dyrektor IGF PAN, nowa jednostka – „Zakład Obrazowania Geofizycznego” pod kierownictwem dr hab. Michała Malinowskiego, prof. PAN. Życzymy wielu sukcesów w nowej strukturze!
  • mgr inż. Dariusz Wójcik został przyjęty na stanowisko asystenta w naszym Zakładzie.

2016

 • Grudzień
  • Spotkania robocze w Kijowie (projekty GEORIFT 2013 i RomUkrSeis) i Bukareszcie (RomUkrSeis i VRANCEA 2001).
   • Nasz Zakład został włączony w Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (realizacja projektu EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej). Naszym zadaniem będzie zgromadzenie danych z eksperymentów sejsmicznych (od lat 70-tych), a następnie ich opracowywanie, standaryzowanie i integrowanie w postaci baz danych wraz z metadanymi.

  • Udział w 2016 AGU Fall Meeting - American Geophysical Union (San Francisco):
   • mgr inż. Andrzej Górszczyk zaprezentował referat:
    A. Górszczyk, M. Malinowski, S. Operto
    Strategy for Crustal-scale Velocity Model Building of a complex subduction system from the OBS data by Full Waveform Inversion.

 • Listopad
  • Spotkania robocze w IGF z udziałem współpracowników z Ukrainy, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Niemiec - RomUkrSeis i GEORIFT 2013.

 • Wrzesień
  • W ramach szkolenia dofinansowanego przez KNOW, zespół Zakładu wykonał 20 września 2016 w pobliżu Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie rekonesansowego pomiaru sejsmicznego permafrostu wzdłuż profilu długości ok. 200 m z użyciem 12 krótkookresowych polowych stacji sejsmicznych DATA CUBE oraz 6 punktów wzbudzania za pomocą młota 6 kg.

  • W ramach projektu KNIPAS we współpracy z AWI Bremerhaven, w dniach 22-23 września 2016, zespół Zakładu rozstawił z pokładu statku SBS Horyzont II 5 szerokopasmowych stacji OBS Guralp na dnie Morza Grenlandzkiego (głębokość do 3 km), na zachód od Svalbardu. Projekt ma na celu zbadanie struktury i procesów zachodzących w śródoceanicznym Grzbiecie Knipowicza. Stacje te, wraz z podobnymi urządzeniami niemieckimi, będą rejestrować wstrząsy sejsmiczne przez okres ok. 10 miesięcy.

  • Udział w Baltic 2016 – The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology:
   • dr hab. prof. PAN Tomasz Janik zaprezentował poster przedstawiający badania dotyczące Bałtyku, prowadzone przez nasz Zakład na przestrzeni ostatnich lat:
    T. Janik, M. Dec, T. Skrzynik
    Deep seismic investigations in the Baltic Sea region – short review and recent investigations

   ?

 • Sierpień
  • W dniach 08-12.08 na terenie Centralnego Obserwatorium Geofizycznego w Belsku wykonane zostały testy rejestracji sejsmicznej na pięciu typach urządzeń pomiarowych (CMG-6T Guralp, DataCube, Texan RefTek 125, STS-2 oraz GeoSIG). Celem badania było opracowanie narzędzia matematycznego, umożliwiającego szybką konwersję sygnału pomiędzy stacjami sejsmicznymi różnego typu. Wykonano także badania sejsmiką refleksyjną na profilu o długości około 300m. Zebrane dane zostaną wykorzystane do dalszych badań w Zakładzie.
   Wykonane badania stanowią część projektu pt.:„Analiza porównawcza charakterystyk stacji sejsmicznych” prowadzonego w ramach konkursu wewnętrznego dla młodych naukowców IGF PAN przez dr inż. Monikę Dec (w pracach wzięło udział dwóch jej praktykantów z AGH).

   ?

 • Lipiec
  • Zespół z naszego zakładu przewidziany do wyprawy polarnej (W. Czuba, J. Grzyb, J. Okoń T. Skrzynik) przeszedł w Gdyni szkolenie, m.in. z zasad pierwszej pomocy przy wykorzystaniu środków dostępnych w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund oraz zasad BHP. Głównym elementem szkolenia było praktyczne zapoznanie się z obsługą broni palnej, będącej na wyposażeniu Polskiej Stacji Polarnej Hornsund, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas badań terenowych, na wypadek spotkania z niedźwiedziem polarnym. Szkolenie to, przeprowadzone w uzgodnieniu z Gubernatorem Svalbardu, pozwala na zgodne z miejscowymi przepisami użycie broni palnej. Ponadto przeszliśmy trening morski z użyciem pontonów, kombinezonów ratowniczych, ratowniczych środków pirotechnicznych oraz przećwiczyliśmy desant na plażę.
 • Czerwiec
  • W dniach 8-11 czerwca odbyło się kolejne Sympozjum Polarne, tym razem w Lublinie. Mieliśmy tam dwa wystąpienia (+ dwa postery o tych samych tytułach):
   • W. Czuba
    Trójwymiarowe sejsmiczne modelowanie tomograficzne w rejonie północno-zachodniego Spitsbergenu.
   • J.Okoń, J.Giżejewski, T.Janik
    Interpretacja profili wielokanałowej sejsmiki 2D z pierwszej ekspedycji sejsmicznej w rejon wysp Południowych Szetlandów, Zachodnia Antarktyda.

   ?

 • Maj

  ?

  • Udział w 17th International Seismix Symposium, Aviemore, Wielka Brytania
   • mgr inż. Andrzej Górszczyk wygłosił referat:
    • A. Górszczyk, M. Malinowski, S. Operto
     Crustal-scale imaging of a complex subduction system from dense OBS data by Full Waveform Inversion
   • dr hab. prof. PAN Tomasz Janik zaprezentował poster:
    • V. Starostenko, T. Janik, T. Yegorova, W. Czuba, P. Środa, D. Lysunchuk, R. Aizberg, R. Garetsky, G. Karataev, Y. Gribik, L. Farfuliak, K. Kolomiyets, V. Omelchenko, D. Gryn, A. Guterch, K. Komminaho, O. Legostaeva, H. Thybo, T. Tiira & A. Tolkunov
     The GEORIFT 2013 wide-angle seismic profile, preliminary results
    • RomUkrSeis Working Group (m. in. z naszego Zakładu: Czuba W., Grzyb J., Janik T., Okoń J., Środa P., Trzeciak M.)
     The RomUkrSeis wide-angle seismic profile: preliminary results.
   • dr hab. prof. PAN Mariusz Majdański wygłosił referat:
    • M. Majdański, M. Trzeciak, E. Gaczyński & A. Maksym
     Depth migration uncertainty based on seismic velocity estimation from wide-angle

    • i zaprezentował poster:
    • M. Majdański
     Uncertainty in layered models based on seismic travel times
   • dr hab. prof. PAN Michał Malinowski wygłosił referat:
    • M. Malinowski & A. Goncharov
     Using OBS data during regional seismic surveys: a case study from the Exmouth Plateau, offshore NW Australia
   • mgr inż. Jan Okoń zaprezentował poster:
    • J. Okoń, J. Giżejewski & T. Janik
     A new insight on the first Polish multichannel seismic profiles in the Pacific Margin of Antarctic Peninsula, West Antarctica

  ?

 • Kwiecień
  • Udział w Annual SEISCOPE Meeting 2016 w Grenoble, Francja
   • mgr inż. Andrzej Górszczyk zaprezentował referat:
    • A. Górszczyk, M. Malinowski, S. Operto
     FWI of ultra-long offset OBN data from eastern Nankai (Japan): a practical worflow to mitigate cycle skipping

  ?

  ?

 • Marzec
  • Udział w badaniach sejsmicznych na Bałtyku. Nasze OBS-y z powodzeniem rejestrowały energię wzdłuż 220 km profilu morskiego i wszystkie wypłynęły! Więcej tutaj: >>>KLIK<<<
  • Udział w workshopie EAGE/DGG Workshop on Deep Mineral Exploration - Chasing Both Land and Sea Deposits w Münster, Niemcy.

   ?

   2015

   • Grudzień

    ?

   • Listopad
    • 16 - 20 listopada: rejestracje na 300 km profilu (Łeba-Kalisz) energii sejsmicznej od detonacji trzech min morskich 580 kg TNT każda (1740 kg łącznie), odpalonych jednocześnie na głębokości 36 m u wybrzeży Szwecji (Arkö), z wykorzystaniem 100 polowych stacji pomiarowych.
   • Wrzesień
    • 18 - 24 września : przeprowadziliśmy drugie morskie szkolenie operatorów i testy OBS-ów na Zatoce Gdańskiej z wykorzystaniem statku Oceanograf II. W tym cyklu szkoleniowym przeprowadziliśmy serię próbnych zanurzeń i wynurzeń OBS-ów, na płytkiej (~10 m) i głębokiej wodzie (~50 m), pod kontrolą przedstawicieli producenta sprzętu (GURALP), przy zachowaniu pełnej procedury eksperymentu, włącznie z triangulacją akustyczną położenia stacji na dnie morskim.

   • Sierpień
    • przyjęcie mgr. inż. Tymona Skrzynika do pracy w Zakładzie
   • Lipiec

    • ?W okresie 21-24 lipca przeprowadziliśmy pierwsze morskie szkolenie operatorów i  testy naszych szerokopasmowych oceanicznych stacji sejsmicznych (ocean bottom seismometers - OBS). Szkolenie mogło się odbyć dzięki życzliwości i współpracy z Instytututem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.  Korzystając ze statku Instytutu „Oceanograf - 2”  przeprowadziliśmy szkolenie i testy zanurzeniowe OBS-ów na głębokość ok. 11 m, w Zatoce Gdańskiej. Sprawdziliśmy procedurę i mechanizmy wynurzania dla wszystkich 6 OBS-ów. Próby wypadły pomyślnie i przyczyniły się do nabycia przez operatorów doświadczenia w obsłudze tych skomplikowanych urządzeń przed profesjonalnymi pomiarami na głębszych „szerokich” wodach.
   • CZERWIEC
    • ?Dnia 30 czerwca odbyło się spotkanie związane z przejściem na emeryturę po prawie 20 latach pracy w IGF PAN pani mgr inż. Ewy Mazurek. Pani Ewa, pracując nad stroną organizacyjną naszych największych przedsięwzięć, przyczyniła się w dużym stopniu do sukcesów Zakładu. Jeszcze raz życzymy Pani aby wszystkie plany i marzenia mogły się zrealizować, życzymy zdrowia i spokoju, a przede wszystkim dziękujemy za długie lata pełnej oddania, sumiennej pracy.

   ?

   • Maj
    • ?Od końca marca do pierwszych dni maja 150 aparatur polowych naszego Zakładu było rozstawionych na około 320 km linii, od Gdyni do Sulęcina (lubuskie), wzdłuż wykonanego wcześniej, w ramach projektu POLONAISE’97, profilu P2. Celem naszych pomiarów była rejestracja energii sejsmicznej, generowanej na Zatoce  Gdańskiej w trakcie prowadzonych przez Urząd Morski i  Marynarkę Wojenną neutralizacji min dennych pochodzących z II Wojny Światowej (FILM). W sumie otrzymaliśmy zapisy z sześciu wybuchów o ładunkach od 400 do 600 kg hexanitu. Momenty wybuchów były rejestrowane bezpośrednio na morzu. Wyniki eksperymentu są istotnym rozszerzeniem profilu P2 na północny-wschód, w którym ostatni punkt strzałowy był usytuowany kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeża Bałtyku. Dobra współpraca naszego Zakładu z Marynarką Wojenną RP rokuje szanse na przyszłą współpracę, w której przy umiarkowanych kosztach pomiarowych, możemy wykorzystywać duże energie z kontrolowanych wybuchów. 
   • MARZEC
    • obrona pracy doktorskiej mgr inż. Moniki Dec. Temat:
     "Zróżnicowanie w budowie górnego płaszcza Ziemi na podstawie modelowania sejsmicznego fal P dla wybranych jednostek tektonicznych"
    • przyjęcie do Zakładu doktoranta  mgr. inż. Wojciecha Gajka
   • Luty
    • 04-20 lutego: prowadziliśmy sejsmiczne prace pomiarowe z użyciem 60 stacji polowych (DATA CUBE) w okolicach Niedzicy (na południe od Jeziora Czorsztyńskiego). Rejestracje refrakcyjne były prowadzone wzdłuż 12 km profilu (2D). Źródłem energii sejsmicznej były wibratory Geofizyki Kraków, która prowadziła na tym terenie prace refleksyjne na zlecenie Zakładu Sejsmologii IGF PAN. Nasze prace były wykonane w ramach grantu nr 112, pod kierownictwem dr. hab. Mariusza Majdańskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że pomiary wykonywaliśmy w warunkach zimowych, co stwarzało wiele trudności (zakopywanie stacji pod śniegiem, mniejsza pojemność baterii, odbiorniki GPS pod śniegiem, itp.)

   • styczeń
    • przyjęcie mgr. Jacka Trojanowskiego do pracy w Zakładzie.

   2014

   • PAŹDZIERNIK
    • udział mgr inż. Anny Adamczyk w 16th SEISMIX International Symposium, Barcelona. Wygłoszny referat i zaprezentowany poster:
     Adamczyk, A., Malinowski, M., Górszczyk, A.
     "Full-waveform Inversion of Conventional Vibroseis Data Using Preconditioning Focused on Low Frequency Enhancement"
    • udział mgr inż. Marty Cyz w 16th SEISMIX International Symposium, Barcelona.
     Wygłoszony referat:
     Cyz, M., Malinowski, M., Mulińska, M., Krzywiec, P., Rostowski, T.
     "Application of high-resolution 2D-3C seismic for characterization of the Jurassic shale play in Central Poland"
     Zaprezentowany poster:
     Cyz, M., Górszczyk, A., Malinowski, M., Krzywiec, P., Rosowski, T., Mulińska, M.
     "Curvelet-based Gather Conditioning for Effective Depth Imaging of Legacy Seismic Data – Case Study from Central Poland"
    • udział dr Wojciecha Czuby w 16th SEISMIX International Symposium, Barcelona. Wygłoszny referat:
     Czuba, W.
     "3D Seismic tomographic modelling of the Northern Spitsbergen area"
    • udział mgr inż. Anrzeja Górszczyka w 16th SEISMIX International Symposium, Barcelona. Wygłoszny referat i zaprezentowany poster:
     Górszczyk, A., Malinowski, M., Adamczyk, A.
     "Curvelet denoising of 2D and 3D seismic data: practical considerations"
    • udział dr. hab. prof. PAN Tomasza Janika w 16th SEISMIX International Symposium, Barcelona. Zaprezentowane postery:
     Janik, T., Środa, P., Czuba, W., Lysynchuk, D., Kolomiyets, K.
     "Various approaches to forward and inverse wide-angle seismic modelling tested on data from DOBRE-4 experiment"
     Janik T. in behalf of GEORIFT 2013 Working Group
     "The GEORIFT 2013 wide-angle seismic profile, preliminary results"
     Starostenko, V., Janik, T., Yegorova, T., Farfuliak, L., Czuba, W., Środa, P., Sosson, M., Volfman, Y., Kolomiyets, K., Lysynchuk, D., Omelchenko, V., Gryn, D., Guterch, A., Komminaho, K., Legostaeva, O., Thybo, H., Tiira, T., Tolkunov, A.
     "Seismic structure along DOBRE-5 profile, from the north dobrogea orogen across the sw shelf of the black sea and Crimea Peninsula, Ukraine"
    • udział dr. hab. inż. prof. PAN Michała Malinowskiego w 16th SEISMIX International Symposium, Barcelona. Wygłoszny referat:
     Malinowski, M.
     "Initial results of the deep reflection seismic imaging in SE Poland using extended correlation method"
   • WRZESIEŃ
    • Pierwsze “wodne” próby sejsmometrów dennych w basenie. Testowaliśmy funkcję zdalnego wynurzania się przyrządu (na akustyczny sygnał podany przez operatora). Jak widać na załączonym filmiku:
     FILM
     próba zakończyła się powodzeniem!
    • 10-20 września: prowadziliśmy w okolicach Braniewa (Warmia) pomiary terenowe z użyciem ok.60 stacji polowych (DATA CUBE). Badania refrakcyjne były prowadzone wzdłuż 20 km profilu (2D). Źródłem energii sejsmicznej były wibratory, które prowadziły niezależne prace refleksyjne na zlecenie PGNiG. Nasze prace były wykonane w ramach grantu nr 112, pod kierownictwem dr. hab. Mariusza Majdańskiego.

   ?Nie zdążyliśmy przed orką, która ukryła naszą aparaturę, mimo to udało się ją znaleźć!

   • SIERPIEŃ
    • Od 23.08 do 2.09 braliśmy udział w sejsmicznych refrakcyjnych pracach polowych wzdłuż profilu RomSeis (275 km na Ukrainie i 400 km w Rumunii). 150 stacji sejsmicznych, spośród 335 rozstawionych na profilu, było z Polski. Energii dostarczyły wybuchy trotylu odpalone w 11 punktach strzałowych. Dokładne momenty wybuchów rejestrowały specjalne urządzenia skonstruowane w naszym Zakładzie. Projekt był zrealizowany we współpracy z Instytutem Geofizyki Ukraińskiej Akademii Nauk i Wydziałem Geofizyki i Geologii Uniwersytetu w Bukareszcie.

   ?

   ?

   2013

   • listopad
    • od 28.10 do 15.11 prowadziliśmy w okolicach Koła (wielkopolskie) pomiary terenowe z użyciem ok.130 stacji polowych (Texan, CUBE). Badania były prowadzone w układzie 3D (6 przecinających się profili o łącznej długości ok. 80 km). Źródłem energii sejsmicznej były wibratory, które prowadziły niezależne prace refleksyjne na zlecenie firmy Strzelecki Energia sp. z o.o. Nasze prace były wykonane w ramach grantu nr 112, pod kierownictwem dr. Mariusza Majdańskiego.

   • październik 
    • pomiary na Pomorzu – nawiązanie współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni i Marynarką Wojenną RP z perspektywą wykorzystania energii pochodzącej z detonacji niewybuchów wojennych do pomiarów sejsmicznych.
    • przyjęcie dwóch doktorantów do Zakładu (mgr Maciej Trzeciak, mgr inż. Sebastian Białas)
    • przyjęcie mgr inż. Marty Cyz do pracy w Zakładzie (do Zespołu Obrazowania Sejsmicznego)
    • wzbogacenie bazy aparaturowej Zakładu o 6 sejsmometrów dennych typu CMG-6TC OBS - produkcja Güralp Systems Ltd, Niemcy.

   • sierpień
    • pomiary na profilu GEORIFT 2013 (profil o długości ~670 km, 310 km na Białorusi i ~360 na Ukrainie), 14 punktów strzałowych (po 7 na Białorusi i Ukrainie, z ładunkami TNT od 600 kg do 1000 kg) łącznie na profilu pracowały 284 sejsmiczne stacje polowe, w tym z Warszawy wysłano 139 aparatur: 89 typu Texan ze wspólnej (polsko-fińsko-austriackiej) puli oraz 50 nowych, typu DATA-CUBE.

   • lipiec
    • powołanie, z inicjatywy dr. Mariusza Majdańskiego, Geofizycznego Poligonu Badawczego na terenie Obserwatorium w Świdrze. Będzie on służyć do testowania nowych aparatur i nowych metod pomiarowych z różnych dziedzin geofizyki. Wytyczony jest już profil o długości 400m, przeprowadzono wzdłuż niego badania sejsmiczne przy użyciu aparatur DATA-CUBE. Kolejne badania, powtórzone w tych samych punktach strzałowych i pomiarowych pozwolą na porównanie i ocenę jakości wyników.
    • wzbogacenie bazy aparaturowej Zakładu o 50 aparatur sejsmicznych typu DATA-CUBE, produkcji OMNIRECS, Niemcy.

   • maj – czerwiec
    • pomiary w Finlandii – druga część pomiarów na profilu KOKKY w południowej części Finlandii. ~1,5 miesiąca pomiarów (tylko w ciągu dnia) energii sejsmicznej pochodzącej ze źródeł związanych z działalnością techniczną człowieka: kopalnie odkrywkowe, kamieniołomy, itp.; użyto 75 aparatur sejsmicznych typu Texan z polsko-fińsko-austriackiej puli aparatur.

   • kwiecień
    • 4-7 i 20-25 - workshop z udziałem współpracowników z Instytutu Geofizyki Ukraińskiej Akademii Nauk poświęcony pracy nad wspólnymi publikacjami wyników eksperymentów DOBRE-2, PANCAKE DOBRE-4 i DOBRE-5 oraz planowaniu następnych wspólnych eksperymentów w latach 2013-2014.
   • marzec