mgr Julian Podgórski

Specjalista w projekcie Edu-Arctic

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 743

e-mail: jpodgo@igf.edu.pl


Wykształcenie:

  • 2015 - Magister geografii, specjalizacja glacjologia i środowiska polarne, Uniwersytet Sztokholmu, Sztokholm, Szwecja;

  • 2017 - Magister geografii, specjalizacja Kartografia, teledetekcja i GIS, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

  • od 2016 - Studia doktoranckie w IGF PAN, w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich.

Publikacje:
  • Podgórski J. (2016). Coastal erosion and soil carbon flux on Bolshoy Lyakhovsky Island, NE Siberia, in: Buławka, N., Chyla, J. M., Lechnio, J., Misiewicz, K., & Stępień, M. Forum GIS UW. GIS na Uniwersytecie Warszawskim. Forum użytkowników licencji edukacyjnej SITE oprogramowania ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim. Materiały pokonferencyjne. Tom II/III (1. wyd., T. II/III). Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
  • Podgórski, J., Pętlicki, M. and Kinnard, C. (2018). Revealing recent calving activity of a tidewater glacier with terrestrial LiDAR reflection intensity. Cold Regions Science and Technology, 151, pp.288-301. doi: https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2018.03.003
  • Podgórski, J., Kinnard, C., Pętlicki, M., Urrutia, R. (2019). Performance Assessment of TanDEM-X DEM for Mountain Glacier Elevation Change Detection Remote Sensing 11(2), 187; doi:10.3390/rs11020187 
Udział w projektach:
Od 11.2017: Edukator w projekcie Edu-Arctic, grant nr 710240, Horyzont 2020