Inspektor Ochrony Danych Osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
MICHAŁ TUZ


E-mail: iod@igf.edu.pl