dr hab. Łukasz Rudziński, prof. PAN

tel. +48 12 292 38 11, fax: +48 22 6915915

email: rudzin@igf.edu.pl

strona www

Wykształcenie:

 • 2005 - magister geologii specjalność geofizyka Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • 2012 - doktor Nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki PAN.
 • 2019- doktor habilitowany Nauk o Ziemi w dyscypliniee geofizyki, Instytut Geofizyki PAN.

Zatrudnienie:

 • 10.2005 - 06.2010 - słuchacz Studium Doktoranckiego przy Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
 • 06.2008 - 03.2012 - specjalista geofizyk w Zakładzie Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
 • 01.04.2012 - 31.07.2020 - adiunkt w Zakładzie Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
 • od 01.08.2020 - kierownik Zakładu Sejsmologii Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania badawcze:

 • Sejsmologia obserwacyjna,
 • Sejsmiczność indukowana działalnością człowieka,
 • Fizyka źródła sejsmicznego,

wybrane Publikacje:

 • Staszek M., Rudziński Ł., Kwiatek G., 2021. Spatial and temporal multiplet analysis for identification of dominant fluid migration path at The Geysers geothermal field, California. Scientific Reports, 11(1), 23908, DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-03267-y
 • Ilieva, M., Rudziński, Ł., Pawłuszek-Filipiak, K., Lizurek, G., Kudłacik, I., Tondaś, D., Olszewska, D. (2020). Combined Study of a Significant Mine Collapse Based on Seismological and Geodetic Data—29 January 2019, Rudna Mine, Poland. Remote Sens. 12, 1570.
 • Orlecka-Sikora, B., Lasocki, S., Kocot, J., et al. (2020). An open data infrastructure for the study of anthropogenic hazards linked to georesource exploitation. Sci Data 7, 89 (2020). https://doi.org/10.1038/s41597-020-0429-3
 • Alicja Caputa and Łukasz Rudziński, (2019), Source Analysis of Post-Blasting Events Recorded in Deep Copper Mine, Poland, Pure Appl. Geophys. DOI: 10.1007/s00024-019-02171-x
 • Łukasz Rudziński, Katarzyna Mirek, Janusz Mirek, (2019), Rapid ground deformation corresponding to a mining‑induced seismic event followed by a massive collapse, Natural Hazards (2019) 96:461–471, DOI: 10.1007/s11069-018-3552-0. 
 • Rudziński Ł., Cesca S., Talaga A., Koziarz E. (2017): Complex Mechanism of Rockburst observed on Polish Copper Mines, In: Proc. 9th Int. Symp. on Rockbursts and Seismicity in Mines – RaSiM9, November 15-17, Santiago, Chile (Vallejos J.A., ed.), Editec S.A., Santiago, Chile, pp. 87-92
 • Rudziński Ł., Dineva S. (2017):  Towards Energy Magnitude for Mining Induced Seismicity,  In: Proc. 9th Int. Symp. on Rockbursts and Seismicity in Mines – RaSiM9, November 15-17, Santiago, Chile (Vallejos J.A., ed.), Editec S.A., Santiago, Chile, pp. 189-195
 • Rudziński Ł., Lasocki S., Orlecka-Sikora B., Szepieniec T., Leptokaropoulos K., Garcia-Aristizabal A., Grasso J-R., Kwiatek G. and IS-EPOS and EPOS-IP teams (2017): IS-EPOS Platform for Anthropogenic Seismicity Research: a modern e-tool of EPOS Thematic Core Service "Anthropogenic Hazards", designed to integrate infrastructures and facilitate research of human induced seismicity, In: Proc. 9th Int. Symp. on Rockbursts and Seismicity in Mines – RaSiM9, November 15-17, Santiago, Chile (Vallejos J.A., ed.), Editec S.A., Santiago, Chile, pp. 15-22
 • Lasocki, S., Orlecka-Sikora, B., Mutke, G., Pytel, W., Rudziński, Ł. (2017): A catastrophic event in Rudna copper-ore mine in Poland on 29 November, 2016: what, how and why. In: Proc. 9th Int. Symp. on Rockbursts and Seismicity in Mines – RaSiM9, November 15-17, Santiago, Chile (Vallejos J.A., ed.), Editec S.A., Santiago, Chile, pp. 316-324
 • Rudziński Ł., Mirek J., Lizurek G. (2017): Identification of seismic doublets occurred on Rudna mine, Poland, Acta Geophysica Volume: 65, Issue: 2, Pages: 287–298 DOI:10.1007/s11600-017-0034-9
 • Talaga A.,Koziarz E., Rudziński Ł. (2017): Skomplikowany mechanizm pękania górotworu w warunkach działania kopalni głębinowej na podstawie zjawiska sejsmicznego z ZG Rudna w Polkowicach,  Przegląd Górniczy Tom: 73, Nr.: 4, Strony: 34-40
 • Rudziński Ł., Cesca S., Lizurek G. (2016) Complex Rupture Process of the 19 March 2013, Rudna Mine (Poland) Induced Seismic Event and Collapse in the Light of Local and Regional Moment Tensor Inversion SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS, Vol 87, pp: 274-284 doi:10.1785/0220150150
 • Kozłowska M., Orlecka-Sikora B., Rudziński Ł., Cielesta S., Mutke G., (2016) Atypical evolution of seismicity patterns resulting from the coupled natural, human-induced and coseismic stresses in a longwall coal mining environment. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 86 (2016) 5- 15, doi: dx.doi.org/10.1016/j.ijrmms.2016.03.024
 • Rudziński Ł., Lizurek G., (2015) Mechanizm zjawiska sejsmicznego oraz tąpnięcia w OZG Rudna w Polkowicach z 19.03.2013 r. z wykorzystaniem lokalnych i regionalnych sieci sejsmologicznych Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud, Zeszyt 3, strony: 61-72
 • Caputa A., Talaga A., Rudziński Ł., (2015) Analysis of post-blasting source mechanisms of mining-induced seismic events in Rudna copper mine, Poland Contemporary Trends in Geoscience, Tom 4(1), str. 26-38 doi: 10.1515/ctg-2015-0003.
 • Beata Orlecka-Sikora, Simone Cesca Stanisław Lasocki, Grzegorz Lizurek, Paweł Wiejacz and Łukasz Rudziński (2014): Seismogenesis of exceptional ground motion due to a sequence of mining induced tremors from Legnica-Głogów Copper District in Poland, Geophys. J. Int. (2014) doi: 10.1093/gji/ggu109
 • Lizurek, G., Rudziński, Ł., Plesiewicz, B., (2014): Mining induced seismic event on an inactive fault, Acta Geophysica, DOI: 10.2478/s11600-014-0249-y
 • Rudziński Ł. oraz W. Dębski (2013) Rozszerzenie techniki Podwójnych - Różnic z możliwością zastosowania do lokalizacji zjawisk sejsmicznych dla przykładu kopalnianej sieci sejsmologicznej Przegląd Górniczy 1/2013, UKD:622.33:622.83/84:622.1:550.8,
 • Rudziński Ł. (2013) Rozwiązanie mechanizmu zjawiska sejsmicznego poprzez inwersję sejsmogramów Przegląd Górniczy 5/2013 UKD 622.33:622.83/84:550.94
 • Rudziński Ł., Dębski W. (2012) Extending the double difference location technique—improving hypocenter depth determination, J. Seismol, (Online First) DOI 10.1007/s10950-012-9322-7
 • Orlecka-Sikora B., Lasocki S., Lizurek G., Rudziński Ł. (2012) Response of seismic activity in mines to the stress changes due to mining induced strong seismic events, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 53 (2012) 151–158,
 • Orlecka-Sikora B., Lizurek G., Rudziński Ł., (2011) Statyczny Transfer Naprężeń w procesie sejsmogenicznym na przykładzie kopalni "Rudna", Przegląd Górniczy Nr 6 (1063) Tom 66 (CVII) 76-85, UKD: 622.343(438): 622.831.32: 551.24: 550.34: 550.348
 • Rudziński, Ł. Dębski, W. (2011) Extending the Double-Difference Location Technique to Mining Applications Part I: Numerical Study, Acta Geophysica vol. 59, no. 4 Aug. 2011, pp. 785-814 DOI: 10.2478/s11600-011-0021-5,
 • Wiejacz, P., Rudziński, Ł., 2010, Seismic Event of January 22, 2010 near Bełchatów, Poland, Acta Geophys. 58, 988-994,
 • Dębski W., Rudziński Ł., 2009, Pasywna tomografia sejsmiczna obszaru GZW. W: W. M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.) Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Rudziński Ł., Dębski W., 2008, Relocation of mining - induced seismic events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, by a Double – Difference method. Acta Geodyn. Geomater. Vol 5, No 2 (150) 97 – 104,
 • Rudziński Ł., 2007, Relokalizacja wstrząsów górniczych z obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego metodą probabilistyczną. Prace Naukowe GIG Nr III/2007 373 – 378,
 • Rudziński Ł., Idziak A. F., 2006, Energy Distribution of induced Seismic Events Occuring In Wesoła Coalmine, Poland, Puls. Inst. Geophys. Pol. Acad. SC. M-29 (395).

Ważniejsze Projekty badawcze, ekspertyzy i konsultacje"

 • Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS (IS-EPOS), projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, od 2014, wykonawca
 • Analiza mechanizmów źródeł sejsmicznych indukowanych działalnością górniczą wykorzystaniem powierzchniowej sieci sejsmicznej LUMINOES - Wewnętrzny projekt IGF PAN: kierownik
 • Analiza interakcji pomiędzy wstrząsami w sejsmiczności naturalnej i indukowanej pracami górniczymi dla oceny zmiennego w czasie zagrożenia sejsmicznego - Koordynator prof. dr. hab. S. Lasocki, finansowany przez MNiSW, wykonawca
 • Rozwój grupy ekspertów w zakresie geofizycznej oceny i monitoringu lokalizacji obiektów jądrowych w Polsce - wykonawca
 • Określenie przyczyn nietypowego oddziaływania wstrząsów rejestrowanych w polu XX/1 na obiekty powierzchniowe, KGHM-ZH-U-0144-2012 – wykonawca

Członkostwo w organizacjach:

 • Członek WG10- Infrastructure for Georesources projektu EPOS,
 • Członek THAIS (Teamwork For Hazard Assessment for Induced Seismicity)

Staże zagraniczne:

 • 12. 2010 Grecja, Uniwersytet w Thessalonikach, Wydział Geofizyki
 • 11 - 12 2011 Niemcy, Uniwersytet w Hamburgu, Instytut Geofizyki
 • 01-02 2014, 11 2014 Niemcy, Helmholtz-Centre Potsdam - GFZ German Research Centre for Geosciences