prof. dr hab. Paweł Rowiński

DYREKTOR INSTYTUTU GEOFIZYKI 


Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-950, e-mail: p.rowinski@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • 13.03.2009 – tytuł: profesor nauk o Ziemi nadany przez Prezydenta RP
 • 2003 – stopień: doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • 1995  stopień: doktor nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • 1988  stopień: magister matematyki, specjalność: zastosowania matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Zatrudnienie

Zainteresowania badawcze

 • Modelowanie matematyczne przepływów turbulentnych, procesów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz rumowiska w powierzchniowych wodach płynących.
 • Badania eksperymentalne turbulencji i pola stężeń zanieczyszczeń w rzekach.
 • Przepływy dwufazowe
 • Teoria chaosu deterministycznego
 • Badanie wpływu zmian klimatu na bilans wodny w zlewni
 • Metody statystyczne w hydrologii.
 • Metody inteligentnej analizy danych.
 • Metody numeryczne w mechanice płynów
 • Adaptacyjna ocena i gospodarka środowiskiem.

Nagrody i wyróżnienia

Projekty naukowe

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

 • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2011
 • Członek Rady Kuratorów, Wydział III PAN od 2011
 • Członek Rady Dyrektorów PAN, od 2011
 • Członek Komisji ds. Działalności Upowszechniającej Naukę Polskiej Akademii Nauk, od 2011
 • Członek Korespondent Polskiej Akademii Nauk, od 2010
 • Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, od 2009
 • Przewodniczący Rady Dyrektorów Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet, od 2009
 • Członek Zarządu europejskiego oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)
 • Przewodniczący Rady Redakcyjnej Serii Monograficznej Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Springer Verlag, od 2010
 • Członek Rady Redakcyjnej Springer Briefs in Earth Sciences Springer Verlag, od 2010
 • Członek Rady Redakcyjnej Hydrological Sciences Journal, 2004-2009
 • Członek Rady Redakcyjnej Publications of the Institute of Geophysics, PAS, od 2008
 • Członek International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR))
 • Członek International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
 • Rada Upowszechniania Nauki PAN, od 2008-2011, 2011-2014
 • Komitet Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą PAN, 2011-2014
 • Sekcja Fizyki Wód Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 1996-1998, 1998-2002, 2002-2006, 2007-2011
 • Komitet Gospodarki Wodnej PAN, 2011-2014
 • Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN, 2007-2011
 • Komitet Geofizyki PAN, 2007-2011, 2011-2014
 • Członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego 2000-2008
 • Członek Założyciel Narwiańskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska, od 2002
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Geografii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego 2005-2008
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN, od 2004
 • Członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego, 2008-2011, 2011-2014
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN, 2011-2014
 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nowoczesnej Edukacji, od 2007
 • Członek Research Board of Advisors of The American Biographical Institute

 

Publikacje w czasopismach z listy Web of Science

Inne publikacje