Dział Koordynacji Thematic Core Service Anthropogenic Hazards

 

 

 

 Zespół ds. TCS AH IGF PAN jest częścią międzynarodowej struktury konsorcjum TCS AH - EPOS Thematic Core Service Anthropogenic Hazards (Konsorcjum Tematycznego Centrum Zagrożeń Antropogenicznych EPOS). Konsorcjum zostało powołane w ramach EPOS ERIC. TCS AH tworzy 13 europejskich instytucji naukowych i przemysłowych. Misją Konsorcjum jest integracja - w ramach EPOS - danych i aplikacji softwareowych służących badaniom zagrożeń sejsmicznych i innych geofizycznych spowodowanych działalnością człowieka. Zintegrowane infrastruktury badawcze TCS AH są udostępniane światowej społeczności naukowej. 

 

Od 2019, IGF PAN jest instytucją wiodącą konsorcjum, Profesor Stanisław Lasocki, w roli Dyrektora TCS AH wraz z członkami Biura Wykonawczego TCS AH zarządza konsorcjum.  

 

Zakres działania Zespołu ds. TCS AH obejmuje realizację zadań Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, wynikających z udziału IGF PAN w Konsorcjum EPOS Thematic Core Service Anthropogenic Hazards Consortium. 

 

 

????Film TCS AH ???? podcast TCS AH

 

 

Członkowie Zespołu biorą udział w aktywnościach poszczególnych sekcji Konsorcjum TCS AH: 

• Sekcji ds. implementacji serwisów TCS AH 

• Sekcji ds. integracji epizodów i implementacji aplikacji 

• Sekcji ds. promocji i rozpowszechniania 

• Sekcji ds. projektów i partnerstwa 

 

Członkowie Zespołu TCS AH

 

Do zadań Zespołu należy również utrzymanie i rozwój zasobów technicznych TCS AH, to jest: 

• Platformy cyfrowej EPISODES, integrującej międzynarodową infrastrukturę badawczą w obszarze sejsmiczności indukowanej, a będącej własnością IGF PAN i ACK Cyfronet AGH Kraków, 

• Centrum danych NODE IGF PAN