KONKURS "Geofizyka? To proste!

Konkurs Geofizyka? To proste!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Geofizyka? To proste!" uczniów szkół podstawowych klas 6–8 i uczniów szkół ponadpodstawowych

Celem konkursu organizowanego przez Instytut Geofizyki PAN w ramach projektu "Fascynująca Ziemia" jest propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej, zainteresowanie uczniów wyborem studiów na kierunkach przyrodniczych i technicznych oraz zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą naukową.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu typu short dotyczącego jednego z dwóch tematów:
  • reklama miejsca w Polsce związanego z naukami o Ziemi (należy podać lokalizację, rodzaj jednostki, np. muzeum, instytut badawczy, stacja meteo etc. i zakres działalności oraz zachęcić do odwiedzenia tego miejsca);
  • czym zajmuje się geofizyk (wyobraź sobie, że jesteś naukowcem. Opowiedz kolegom/koleżankom z klasy, czym się zajmujesz. Specjalizacje naukowe do wyboru: glacjolog, magnetyk, meteorolog, sejsmolog, hydrolog).
Materiał nie może być dłuższy niż 60 sekund.
Zgłoszenia i nagrody
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczestnicy indywidualni. Zgłoszenia grupowe nie będą rozpatrywane. Jeden uczeń może przygotować tylko jedno Zadanie Konkursowe. Nie ma ograniczenia liczby Zadań Konkursowych zgłaszanych z tej samej szkoły. 
Zgłoszenia do Konkursu dokonuje nauczyciel przez formularz online: https://forms.office.com/e/FyMqVe03i5
Nagrodą główną w konkursie jest udział w 2-dniowym Obozie Naukowym w Instytucie Geofizyki PAN i obserwatorium geofizycznym w Świdrze, w którym weźmie udział maks. 6 zwycięzców. Ponadto przewidziano do 6 wyróżnień (nagrody rzeczowe).
terminy
  • do 4.03.2024 – wysłanie zgłoszeń
  • do 12.03.2024 – ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu
  • do 31.03.2024 – głosowanie na wybrane filmy na kanale YouTube
  • do 08.04.2024 – ogłoszenie zwycięzców
  • 26-27.04.2024 – 2-dniowy Obóz Naukowy
Dokumenty
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu "Geofizyka? To proste!":
oraz o pobranie i uzupełnienie załączników w zależności od rodzaju zgłoszenia:

​Zachęcamy do pobrania, wydrukowania i powieszenia w Państwa szkole plakatu konkursowego! 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Fascynująca Ziemia” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa, zgodnie z umową nr NdS/545031/2022/2022 z dnia 01.10.2022 r.