Elektryczność burzowa

Silna aktywność elektryczna burz w Polsce w lipcu 2015

Dane z lokalnego systemu detekcji wyładowań atmosferycznych (LSDWA) pozwalają na wyznaczenie struktury elektrycznej doziemnych pjedyńczych i wielokrotnych wyładowań doziemnych w rejonie zasięgu systemu.

Powyższy wykres przedstawia zmiany pola elektrycznego w czasie rozwoju ujemnego wielokrotnego i hybrydowego wyładowania doziemnego składającego się z 4 udarów piorunowych typu RS (ang. return stroke) oraz zakończonego fazą prądu długotrwałego typu CC (ang. continuing current). Incydent ten został zarejestrowany w paśmie częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz, z próbkowaniem 20 µs, w jednej ze stacji pomiarowych LSDWA pracującej w Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Świdrze, 19 lipca 2015, podczas gwałtownej wieczornej nawałnicy burzowej połączonej z nawalnym opadem deszczu. Amplitudy zmian pola elektrycznego są tu podane w jednostkach umownych, tj. bitach przetwornika A/D stacji pomiarowej. Z kolei ilość 441 plików pomiarowych  z incydentami różnych wyładowań atmosferycznych, zarchiwizowanych w tej stacji LSDWA od 17:52:05 do 19:29:06 UT, tj. w ciągu 97 min., świadczy o ekstremalnej aktywności elektrycznej przemieszczającego się układu burzowego.