Tematy projektów doktorskich

Dziekan MŚSD na wniosek kierowników projektów badawczych ogłasza rekrutację dla kandydatów, których stypendium doktoranckie finansowane lub współfinansowane będzie ze źródeł zewnętrznych, zgodną z § 7 Uchwały nr 228 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do MŚSD w roku akademickim 2022/20223.

  1. Kompletne profile własności aerozoli atmosferycznych wyznaczone przy pomocy synergii pomiarów zdalnych i pomiarów na platformie Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) -  opiekun merytoryczny dr hab. Aleksander Pietruczuk; dr Artur Szkop- Instytut Geofizyki PAN
  2. Analiza czasowej i przestrzennej zmienności procesów cielenia się lodowców w fiordzie Hornsund na Spitsbergenieopiekun merytoryczny dr hab. Mateusz Moskalik; dr Oskar Głowacki - Instytut Geofizyki PAN