DR HAB. PIOTR SENATORSKI, PROF. PAN

Zakład Geofizyki Teoretycznej
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 64,
tel. +48 22 6915685, fax: +48 22 6915915
email: psenat@igf.edu.pl


Wykształcenie
1986 - magister fizyki Uniwersytet Warszawski (Fale grawitacyjne we Wszechświecie wypełnionym masywnymi, nieoddziałującymi cząstkami)
1993 - doktor, Instytut Geofizyki PAN  (Fault zone dynamics. Evolution patterns)
2005 - habilitacja, Instytut Geofizyki PAN (Interactive dynamics of heterogeneous seismic source. A model with the slip-dependent friction)


Zatrudnienie
od 1988 - zatrudnienie w Instytucie Geofizyki PAN
1994 - adiunkt;
2005 - docent;
2008 - kierownik pracowni Dynamiki Wnętrza Ziemi


Doświadczenie
styczeń 1998 - grudzień 1999: Earthquake Research Institute, Uniwersytet Tokyo
sierpień 1991 - sierpień 1992: Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Stuttgart


Zainteresowania naukowe
· fizyka trzęsień ziemi,
· modelowanie źródła sejsmicznego,
· symulacje komputerowe trzęsień zemi,
· statystyka trzęsień ziemi,
· parametry sejsmiczne,
· przewidywanie trzęsień ziemi i hazard sejsmiczny


Wybrane publikacje

Piotr Senatorski, 2023. Sejsmiczność, trzęsienia ziemi i lingwistyka. Przegląd Geofizyczny (online first), https://ptgeof.pl/wp-content/uploads/2023/09/Sejsmicznosc-trzesienia-ziemi-i-lingwistyka.pdf

Piotr Senatorski, 2023. Wywiad dla Polska Presse (Anita Czupryn): Patrzymy na trzęsienia ziemi jak na element naturalnego procesu kształtującego ziemię... https://plus.polskanews.pl/prof-piotr-senatorski-patrzmy-na-trzesienia-jak-na-element-naturalnego-procesu-ksztaltujacego-ziemie/ar/c1-17296369

Piotr Senatorski, 2020. Gutenberg-Richter's b Value and Earthquake Asperity Models. Pure Appl. Geophys., 177, 1891–1905, doi.org/10.1007/s00024-019-02385-z.

Piotr Senatorski, 2019.  Effect of Slip-Weakening Distance on Seismic–Aseismic Slip Patterns. Pure Appl. Geophys. 176, 3975–3992, doi:10.1007/s00024-019-02094-7

Piotr Senatorski, 2017. Effect of slip-area scaling on the earthquake frequency-magnitude relationship, Physics of the Earth and Planetary Interiors ,Volume 267, April 2017, Pages 41-52. https://doi.org/10.1016/j.pepi.2017.04.004

Piotr Senatorski, 2014. Radiated energy estimations from finite-fault earthquake slip models, Geophysical Research Letters, Volume 41, Issue 10, 28 May 2014, Pages 3431-3437. https://doi.org/10.1002/2014GL060013

Piotr Senatorski, 2012. Effect of seismic moment-area scaling on apparent stress-seismic moment relationship, Physics of the Earth and Planetary Interiors ,Volume 196-197, April 2012, Pages 14-22.
Piotr Senatorski, 2008. Apparent stress scaling for tectonic and induced seismicity: Model and observations, Phys.Earth planet. Int., 167/1-2,98-109,doi:10.1016/j.pepi.2008.02.006.
Piotr Senatorski, 2007. Apparent stress scaling and statistical trends, Phys.Earth planet. Int. 160, 230-244, doi:10.1016/j.pepi.2006.11.007.
Piotr Senatorski, 2006, Fluctuations, trends, and scaling of the energy radiated by heterogeneous seismic sources, Geophys.J.Int 166 (1), 267-276, doi:10.1111/j.1365-246X.2006.02942.x23.
Piotr Senatorski, 2005. A macroscopic approach towards earthquake physics: the meaning of the apparent stress, Physica A 358, 551-574, doi:10.1016/jphysa.2005.07.002.
Piotr Senatorski, 2004, Interactive dynamics of an heterogeneous seismic source. A model with the slip dependent friction, Publ.Inst.Geophys. Pol.Acad.Sci., A-27, (354) pp. 153, Warszawa 2004 (rozprawa habilitacyjna).
Piotr Senatorski, 2004, Złożoność trzęsień ziemi i ich prognozowanie, Przegląd Geofizyczny, XLIX, 3-4, 131-146 (in Polish).
Piotr Senatorski, 2003, Scaling and statistical trends of the apparent stress for heterogeneous seismic sources, Acta Geophys. Pol. 51, 125-134.
Piotr Senatorski, 2003, Random fluctuations of the apparent stress among heterogeneous seismic sources, Acta Geophys. Pol 51, 23-36.
Piotr Senatorski, 2002, Slip-weakening and interactive dynamics of an heterogeneous seismic source, Tectonophysics, 344, 37-60, 2002.
Piotr Senatorski, 2001, Slip weakening and energy-moment scaling relations, Acta Geophys. Pol., 49, 75-93, 2001.
Piotr Senatorski, 2001, Trzęsienia ziemi: obserwacje i modele, in: Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad.Sci., Wybrane problemy geofizyki współczesnej, Stanisław Kramsztyk (1841-1906) In memoriam, M-25 (347), 261-284 (in Polish).
Piotr Senatorski, 2000, Model of earthquake cycles with a slip dependent constitutive law. Part II - Simulations, Acta Geophys. Pol. 48, 423-453.
Piotr Senatorski, 2000, Model of earthquake cycles with a slip dependent constitutive law. Part I - Theory, Acta Geophysica Polonica 48, 299-316.
Piotr Senatorski, 1997, Interactive dynamics of faults, Tectonophysics, 277, 199-207.
Piotr Senatorski, 1995, Dynamics of a zone of four parallel faults: a deterministic model, J. Geophys. Res., 100, 24111-24120.
Piotr Senatorski, 1994, Spatio-temporal evolution of faults: deterministic model, Physica D, 76, 420-435.
Piotr Senatorski, 1993, Fault zone dynamice. Evolution patterns, Publ.Inst.Geophys. Pol.Acad.Sci., A-21 (261), pp. 84. Warszawa 1993.