DR HAB. PIOTR SENATORSKI, PROF. PAN

Zakład Geofizyki Teoretycznej
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 64,
tel. +48 22 6915685, fax: +48 22 6915915
email: psenat@igf.edu.pl


Wykształcenie
1986 - magister fizyki Uniwersytet Warszawski (Fale grawitacyjne we Wszechświecie wypełnionym masywnymi, nieoddziałującymi cząstkami)
1993 - doktor, Instytut Geofizyki PAN  (Fault zone dynamics. Evolution patterns)
2005 - habilitacja, Instytut Geofizyki PAN (Interactive dynamics of heterogeneous seismic source. A model with the slip-dependent friction)


Zatrudnienie
od 1988 - zatrudnienie w Instytucie Geofizyki PAN
1994 - adiunkt;
2005 - docent;
2008 - kierownik pracowni Dynamiki Wnętrza Ziemi


Doświadczenie
styczeń 1998 - grudzień 1999: Earthquake Research Institute, Uniwersytet Tokyo
sierpień 1991 - sierpień 1992: Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Stuttgart


Zainteresowania naukowe
· fizyka trzęsień ziemi,
· modelowanie źródła sejsmicznego,
· symulacje komputerowe trzęsień zemi,
· statystyka trzęsień ziemi,
· parametry sejsmiczne,
· przewidywanie trzęsień ziemi i hazard sejsmiczny


Wybrane publikacje

Piotr Senatorski, 2023. Physicist in Search of the Theory of Earthquakes, Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Geophysical Data Bases, Processing and Instrumentation vol. 446 (A-32), 2023, pp. 35-41 (Roman Teisseyre: In Memoriam), https://pub.igf.edu.pl/files/Pdf/Pubs/449.pdf?t=1702475883 .

Piotr Senatorski, 2023. Sejsmiczność, trzęsienia ziemi i lingwistyka. Przegląd Geofizyczny (online first), https://ptgeof.pl/wp-content/uploads/2023/09/Sejsmicznosc-trzesienia-ziemi-i-lingwistyka.pdf

Piotr Senatorski, 2023. Wywiad dla Polska Presse (Anita Czupryn): Patrzymy na trzęsienia ziemi jak na element naturalnego procesu kształtującego ziemię... https://plus.polskanews.pl/prof-piotr-senatorski-patrzmy-na-trzesienia-jak-na-element-naturalnego-procesu-ksztaltujacego-ziemie/ar/c1-17296369

Piotr Senatorski, 2020. Gutenberg-Richter's b Value and Earthquake Asperity Models. Pure Appl. Geophys., 177, 1891–1905, doi.org/10.1007/s00024-019-02385-z.

Piotr Senatorski, 2019.  Effect of Slip-Weakening Distance on Seismic–Aseismic Slip Patterns. Pure Appl. Geophys. 176, 3975–3992, doi:10.1007/s00024-019-02094-7

Piotr Senatorski, 2017. Effect of slip-area scaling on the earthquake frequency-magnitude relationship, Physics of the Earth and Planetary Interiors ,Volume 267, April 2017, Pages 41-52. https://doi.org/10.1016/j.pepi.2017.04.004

Piotr Senatorski, 2014. Radiated energy estimations from finite-fault earthquake slip models, Geophysical Research Letters, Volume 41, Issue 10, 28 May 2014, Pages 3431-3437. https://doi.org/10.1002/2014GL060013

Piotr Senatorski, 2012. Effect of seismic moment-area scaling on apparent stress-seismic moment relationship, Physics of the Earth and Planetary Interiors ,Volume 196-197, April 2012, Pages 14-22.
Piotr Senatorski, 2008. Apparent stress scaling for tectonic and induced seismicity: Model and observations, Phys.Earth planet. Int., 167/1-2,98-109,doi:10.1016/j.pepi.2008.02.006.
Piotr Senatorski, 2007. Apparent stress scaling and statistical trends, Phys.Earth planet. Int. 160, 230-244, doi:10.1016/j.pepi.2006.11.007.
Piotr Senatorski, 2006, Fluctuations, trends, and scaling of the energy radiated by heterogeneous seismic sources, Geophys.J.Int 166 (1), 267-276, doi:10.1111/j.1365-246X.2006.02942.x23.
Piotr Senatorski, 2005. A macroscopic approach towards earthquake physics: the meaning of the apparent stress, Physica A 358, 551-574, doi:10.1016/jphysa.2005.07.002.
Piotr Senatorski, 2004, Interactive dynamics of an heterogeneous seismic source. A model with the slip dependent friction, Publ.Inst.Geophys. Pol.Acad.Sci., A-27, (354) pp. 153, Warszawa 2004 (rozprawa habilitacyjna).
Piotr Senatorski, 2004, Złożoność trzęsień ziemi i ich prognozowanie, Przegląd Geofizyczny, XLIX, 3-4, 131-146 (in Polish).
Piotr Senatorski, 2003, Scaling and statistical trends of the apparent stress for heterogeneous seismic sources, Acta Geophys. Pol. 51, 125-134.
Piotr Senatorski, 2003, Random fluctuations of the apparent stress among heterogeneous seismic sources, Acta Geophys. Pol 51, 23-36.
Piotr Senatorski, 2002, Slip-weakening and interactive dynamics of an heterogeneous seismic source, Tectonophysics, 344, 37-60, 2002.
Piotr Senatorski, 2001, Slip weakening and energy-moment scaling relations, Acta Geophys. Pol., 49, 75-93, 2001.
Piotr Senatorski, 2001, Trzęsienia ziemi: obserwacje i modele, in: Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad.Sci., Wybrane problemy geofizyki współczesnej, Stanisław Kramsztyk (1841-1906) In memoriam, M-25 (347), 261-284 (in Polish).
Piotr Senatorski, 2000, Model of earthquake cycles with a slip dependent constitutive law. Part II - Simulations, Acta Geophys. Pol. 48, 423-453.
Piotr Senatorski, 2000, Model of earthquake cycles with a slip dependent constitutive law. Part I - Theory, Acta Geophysica Polonica 48, 299-316.
Piotr Senatorski, 1997, Interactive dynamics of faults, Tectonophysics, 277, 199-207.
Piotr Senatorski, 1995, Dynamics of a zone of four parallel faults: a deterministic model, J. Geophys. Res., 100, 24111-24120.
Piotr Senatorski, 1994, Spatio-temporal evolution of faults: deterministic model, Physica D, 76, 420-435.
Piotr Senatorski, 1993, Fault zone dynamice. Evolution patterns, Publ.Inst.Geophys. Pol.Acad.Sci., A-21 (261), pp. 84. Warszawa 1993.