Studia

W ramach działalności statutowej Instytut zajmuje się kształceniem i doskonaleniem pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie nauk geofizycznych, w tym w specjalnościach:

 • sejsmologia,
 • geofizyka teoretyczna
 • fizyka atmosfery,
 • hydrologia i hydrodynamika,
 • badania polarne i morskie
 • magnetyzm i paleomagnetyzm,
 • obrazowanie geofizyczne,
 • przewidywanie zagrożeń, ocena ryzyka i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Obligacje statutowe w zakresie kształcenia wysoko kwalifikowanej  kadry naukowej, realizujemy poprzez:

 • Czteroletnie, stacjonarne studia doktoranckie,
 • Praktyki studenckie i staże naukowe
 • Autorski projekt edukacyjny "Geofizyka w szkole".

              

Prowadzone projekty

 • chihe