dr hab. inż. Magdalena Mrokowska

Profesor IGF PAN

​kierownik Laboratorium Fizycznych Modeli Hydrodynamicznych

Research GateLinkedin, Orcid, Web of Science

Zainteresowania badawcze

 • wpływ morskich żeli na sedymentację, nienewtonowskie własności wody morskiej z egzopolimerami,
 • laboratoryjne badania dynamiki opadania cząstek (naturalnych i mikroplastików) w ośrodkach ze stratyfikacją gęstości,
 • dynamika transportu sedymentu i mikroplastików w kanałach otwartych,
 • propagacja prądów gęstościowych.

O badaniach w mediach

Publikacje wybrane

Projekty naukowe

 • Kierownik projektu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2019/35/D/ST10/01135) pt: "Eksperymentalne badania wpływu egzopolimerów na dynamikę opadania i interakcji cząstek stałych w środowisku wodnym uwarstwionym gęstościowo" (2020 - 2024), 852 960 PLN
 • Kierownik projektu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców pt: “Eksperymentalne badania wpływu gradientu gęstości ośrodka wodnego na dynamikę opadania cząstek niekulistych” (2018-2020), 19 000 PLN
 • Kierownik projektu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców pt: “Fizyczne modelowanie sedymentacji cząstek stałych w uwarstwionych gęstościowo ośrodkach wodnych” (2016-2017), 7 000 PLN.
 • Kierownik projektu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców pt: ”Przygotowanie stanowiska laboratoryjnego do eksperymentów w kanałach otwartych – budowa, uruchomienie oraz wstępne prace badawcze” (2014 - 2016), 45 000 PLN.
 • Kierownik projektu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2011/01/N/ST10/07395) pt: „Określanie oporów ruchu w korytach otwartych podczas przejścia fali wezbraniowej” (2011 - 2015), 296 760 PLN.
 • Wykonawca w projekcie Iuventus Plus (IP2012 028772) pt: „Dwuwymiarowa analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w powierzchniowych wodach płynących” (2014 - 2016)

Dydaktyka i opieka nad studentami

 • 2021 - obecnie - promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej na temat początkowego ruchu ziaren mikroplastików w korycie otwartym
 • 2022-2023 - opieka naukowa nad pracą magisterską (PW) na temat własności wodnych roztworów polisacharydów z dodatkiem elektrolitów oraz ich wpływu na dynamikę opadania mikroplastików oraz pracą inżynierską (PW) na temat opracowania reologicznych metod badań kinetyki formowania lepkosprężystych mikrożeli w wodnych roztworach polisacharydów
 • 2021-2022 - opieka naukowa nad pracą magisterską (PW) na temat badania wpływu agregacji makrocząsteczek polisacharydów na dynamikę opadania cząstek stałych oraz pracą inżynierską (PW) na temat procesów żelowania wodnych roztworów egzopolimerów
 • 2020-2021 - opieka naukowa nad pracą magisterską (PW) na temat własności reologicznych wodnych roztworów egzopolimerów i ich wpływu na opadanie cząstek stałych
 • 2019-2020 - opieka naukowa nad pracą inżynierską (PW) na temat badnia własności lepkosprężystych mikrożeli w wodnych roztworach egzopolimerów

Członkostwo w zespołach redakcyjnych i komitetach naukowych

 • Editorial Board Member Scientific Reports (Nature Publishing Group)  2018 - 2020
 • Guest Editor Acta Geophysica 2021 - 2022
 • Kalinowska M.B., Mrokowska M.M., Rowiński P.M. (Eds.), 2020: Recent Trends in Environmental Hydraulics; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer, DOI: 10.1007/978-3-030-37105-0_8
 • Kalinowska M.B., Mrokowska M.M., Rowiński P.M. (Eds.), 2018: Free Surface Flows and Transport Processes; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer, DOI:10.1007/978-3-319-70914-7
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego: XVIII International School of Hydraulics, 2019 
 • Członek Komitetu Naukowego International Symposium and Exhibition on Hydro-Environment Sensors and Software, 2019

Zatrudnienie

 

 • 2022 - obecnie - profesor IGF PAN w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN
 • 2014-2022 - adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN
 • 2011-2014 - asystent w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN
 • od 2017 - kierownik Laboratorium Fizycznych Modeli Hydrodynamicznych

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium im. Prof. Kacpra Rafała Rybickiego za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu badań podstawowych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, 2018
 • Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN za aktywność publikacyjną w roku 2018
 • II Nagroda Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN za wyróżniającą się aktywność publikacyjną w roku 2015
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt.: „Opory przepływu w korytach otwartych w warunkach przejścia fali wezbraniowej” przez Radę Naukową IGF PAN