dr hab. inż. Magdalena Mrokowska

Profesor IGF PAN

PublonsOrcidResearch GateLinkedin

Zainteresowania badawcze

 • wpływ egzopolimerów na sedymentację morską, nienewtonowskie własności wody morskiej z polimerami,
 • laboratoryjne badania dynamiki opadania cząstek (naturalnych i mikroplastików) w ośrodkach ze stratyfikacją gęstości,
 • dynamika transportu sedymentu i mikroplastików w kanałach otwartych,
 • propagacja prądów gęstościowych.

O badaniach w mediach

Tomala L., "Nieoczywisty taniec opadających na dno morza cząstek", Nauka w Polsce, 2020

Publikacje wybrane

 • Przyborowski Ł., Nones M., Mrokowska M., Książek L.,  Phan C.N., Strużyński A., Wyrębek M., Mitka B., Wojak S., 2022: Preliminary evidence on laboratory experiments to detect the impact of transient fow on bedload transport, Acta Geophysica, doi.org/10.1007/s11600-022-00743-5
 • Mrokowska, M.M., 2020: Influence of pycnocline on settling behaviour of non-spherical particle and wake evolution. Scientific  Reports 10: 20595, DOI:10.1038/s41598-020-77682-y
 • Mrokowska, M.M., 2020: Dynamics of thin disk settling in two-layered fluid with density transition. Acta Geophysica 68:1145–1160, DOI:10.1007/s11600-020-00455-8
 • Mrokowska M.M., Krztoń-Maziopa A. 2019: Viscoelastic and shear-thinning effects of aqueous exopolymer solution on disk and sphere settling. Scientific Reports, 9: 7897, DOI: 10.1038/s41598-019-44233-z
 • Mrokowska M.M., Rowiński P.M. 2019Impact of Unsteady Flow Events on Bedload Transport: A Review of Laboratory Experiments. Water, 11(5), 907, DOI: 10.3390/w11050907
 • Mrokowska M.M., 2018: Stratification-induced reorientation of disk settling through ambient density transition. Scientific Reports, 8, 412, DOI: 10.1038/s41598-017-18654-7
 • Mrokowska M.M., Rowiński P.M., Książek L., Strużyński A., Wyrębek M., Radecki-Pawlik A., 2018. Laboratory studies on bedload transport under unsteady flow conditions, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 66, 1, 66, 23–31, DOI: 10.1515/johh-2017-0032
 • Kalinowska, M.B., Mrokowska M.M., Rowiński P.M., 2018: Sensitivity Analysis for the Water-Air Heat Exchange Term, W: (ed. M.B. Kalinowska i in.) Free Surface Flows and Transport Processes; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, DOI 10.1007/978-3-319-70914-7_13
 • Mrokowska M.M., Rowiński P.M., 2017: Bed shear stresses and bed shear velocities - ubiquitous variables in river hydraulics, W: A. Radecki-Pawlik, S. Pagliara, J. Hradecky (Eds) Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomorphologists and Physical Geographers,CRC Press, pp. 180-195
 • Mrokowska M.M., Rowiński P.M., Książek L., Strużyński A., Wyrębek M., Radecki-Pawlik A., 2016: Flume experiments on gravel bed load transport in unsteady flow – preliminary results, W (eds. P. Rowiński, A. Marion) Hydrodynamic and mass transport at freshwater aquatic interfaces. Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing Switzerland, pp. 221-233, DOI 10.1007/978-319-27750-9_18
 • Mrokowska, M. M., Rowiński, P. M., and Kalinowska, M. B., 2015: A methodological approach of estimating resistance to flow under unsteady flow conditions, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 4041-4053, DOI 10.5194/hess-19-4041-2015
 • Mrokowska M.M., Rowiński R.M., Kalinowska M.B., 2015: Evaluation of friction velocity in unsteady flow experiments, Journal of Hydraulic Research, 53(5), 659-669,  DOI 10.1080/00221686.2015.1072853
 • Mrokowska M.M., Rowiński P.M., Kalinowska, M.B., 2013: The uncertainty of measurements in river hydraulics – the case of the friction velocity evaluation based on an unrepeatable experiment, W: (ed. P. Rowiński) Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 195-206, DOI 10.1007/978-3-642-30209-1_13
 • Mrokowska M.M., M. Osuch, 2011: Assessing validity of the dead zone model to characterize transport of contaminants in Wkra River, W: (ed. P. Rowiński)  Experimental methods in hydraulic research, Experimental Methods in Hydraulic Research, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 235-246, DOI 10.1007/978-3-642-17475-9_16

Projekty naukowe

 • Kierownik projektu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2019/35/D/ST10/01135) pt: "Eksperymentalne badania wpływu egzopolimerów na dynamikę opadania i interakcji cząstek stałych w środowisku wodnym uwarstwionym gęstościowo" (2020 - 2023), 852 960 PLN
 • Kierownik projektu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców pt: “Eksperymentalne badania wpływu gradientu gęstości ośrodka wodnego na dynamikę opadania cząstek niekulistych” (2018-2020), 19 000 PLN
 • Kierownik projektu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców pt: “Fizyczne modelowanie sedymentacji cząstek stałych w uwarstwionych gęstościowo ośrodkach wodnych” (2016-2017), 7 000 PLN.
 • Kierownik projektu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców pt: ”Przygotowanie stanowiska laboratoryjnego do eksperymentów w kanałach otwartych – budowa, uruchomienie oraz wstępne prace badawcze” (2014 - 2016), 45 000 PLN.
 • Kierownik projektu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2011/01/N/ST10/07395) pt: „Określanie oporów ruchu w korytach otwartych podczas przejścia fali wezbraniowej” (2011 - 2015), 296 760 PLN.
 • Wykonawca w projekcie Iuventus Plus (IP2012 028772) pt: „Dwuwymiarowa analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w powierzchniowych wodach płynących” (2014 - 2016)

Członkostwo w zespołach redakcyjnych i komitetach naukowych

 • Senior Editorial Board Member Scientific Reports (Nature Publishing Group) -  od 2020
 • Editorial Board Member Scientific Reports (Nature Publishing Group)  2018 - 2020
 • Guest Editor Acta Geophysica 2021 - 2022
 • Kalinowska M.B., Mrokowska M.M., Rowiński P.M. (Eds.), 2020: Recent Trends in Environmental Hydraulics; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer, DOI: 10.1007/978-3-030-37105-0_8
 • Kalinowska M.B., Mrokowska M.M., Rowiński P.M. (Eds.), 2018: Free Surface Flows and Transport Processes; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer, DOI:10.1007/978-3-319-70914-7
 • Członek Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Interantional School of Hydraulics
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego: XVIII International School of Hydraulics, 2019; XL International School of Hydraulics 2023
 • Członek Komitetu Naukowego International Symposium and Exhibition on Hydro-Environment Sensors and Software 2019

Zatrudnienie

 • 2022 - obecnie - profesor IGF PAN w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN
 • 2014-2022 - adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN
 • 2011-2014 - asystent w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN
 • od 2017 - kierownik Laboratorium Fizycznych Modeli Hydrodynamicznych

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium im. Prof. Kacpra Rafała Rybickiego za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu badań podstawowych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, 2018
 • Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN za aktywność publikacyjną w roku 2018
 • II Nagroda Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN za wyróżniającą się aktywność publikacyjną w roku 2015
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt.: „Opory przepływu w korytach otwartych w warunkach przejścia fali wezbraniowej” przez Radę Naukową IGF PAN