Zakład Geofizyki Teoretycznej

Zakład zajmuje się rozwijaniem teoretycznych metod opisu i analizy zjawisk geofizycznych. Działania Zakładu koncentrują się na następujących obszarach badawczych:

-        mechanika ośrodków ciągłych

-        teoria pól geofizycznych 

-        metody matematyczne geofizyki

-        sejsmologia teoretyczna i fizyka trzęsień ziemi

-        modele i własności geomateriałów

-        teoria i modelowanie układów złożonych

-        modele i metody stochastyczne

               -        techniki symulacji komputerowych i analiz numerycznych