EPOS-IP

Faza Implementacyjna projektu EPOS (EPOS IP) jest kolejnym etapem długofalowego procesu budowania EPOS-u. Jest to wspólny projekt 46 partnerów, sześcioro partnerów zrzeszonych (European Space Agency, EuroGeoSurveys, Global Earthquake Model i inne) oraz liczne organizacje międzynarodowe (ORFEUS, EMSC, EUREF, INTERMAGNET); łącznie w projekt zaangażowanych jest 25 państw.

Projekt EPOS-IP koordynowany jest przez Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Włochy). Koordynatorem projektu jest Massimo Cocco.

Działania projektu EPOS IP podzielone są na trzy sekcje – implementację, harmonizację oraz zarządzanie. 

Implementacja usług ma na celu dostarczenia danych, w ramach tego działania realizowane są pakiety robocze (WP8-17), których głównym zadaniem jest integracja poszczególnych Węłów Tematycznych (WT-Thematic Core Service TCS) . Obszary tematyczne zostały wypracowane w czasie fazy przygotowawczej projektu, biorąc pod uwagę wymagania różnych społeczności EPOS-u tj. WT sejsmologii, WT Obserwacji Bliskich Strefy Uskokowej, WT Danych GNSS, WT Obserwacji Wulkanów, WT Danych Satelitarnych, WT Obserwacji Geomagnetycznych WT Zagrożeń Antropogenicznych, WT Informacji i Modeli Geologicznych, WT Wielowymiarowych Laboratoriów, WT Poligonów Doświadczalnych Geozasobów dla Niskoemisyjnych Źródeł Energii. Pakiet roboczy przewidziany na budowę Węzła Tematycznego Zagrożeń Antropogenicznych (WTZA) jest koordynowany przez IGF PAS i ma jedno z większych finansowań w projekcie EPOS-IP ze względu na stopień zaawansowania integracji w porównaniu do innych WT. Oprócz samej budowy WT w ramach tej sekcji realizacji projektu przewidziane są do wykonania zadania mające na celu opracowanie struktury zażądania i finansowania (WP4 i WP5), integrację i interoperacyjność pomiędzy WZ i WT (WP6) oraz budowę WZ (WP7). Harmonizacja implementacji EPOS zgodnie z krajowymi strategiami i priorytetami (WP2 and WP3). Odpowiednie zarzadzanie gwarantujące skuteczną realizację planu pracy z punktu widzenia technicznego, administracyjnego i finansowego, a także zapewnienie skuteczne powiązania w celu stworzenia konsorcjum EPOS-ERIC (WP1).

 

WYDARZENIA

ROK 2017

 

MAJ:

Warsztaty Plaformy IS-EPOS, Poczdam

 • W dniu 12 maja 2017 roku w Poczdamie miały miejsce warsztaty platformy IS-EPOS, podczas których nowi użytkownicy platformy mieli możliwość zapoznania się z narzędziami i danymi przez nią oferowanymi a także dowiedzieć się w jaki sposób prowadzić prace badawcze z wykorzystaniem platformy IS-EPOS. Warsztaty były skierowane głównie do studentów studiów doktoranckich oraz magisterskich, ale również do wszystkich osób zainteresowanych badaniami nad tematyką zagrożeń antropogenicznych.

Spotkanie EPOS-IP w Poczdamie

 • W dniach 11 - 11 maja 2017 odbyło się w Poczdamie spotkanie przedstawicieli 13 europejskich instytucji wchodzących w skład pakietu WP14 TCS AH. Podczas spotkania dyskutowane były kwestie związane z kluczowymi aktywnościami w ramach WP14. Podsumowano również ostatnich 18 miesięcy pracy związanej z implenentacją celów TCS AH oraz zatwierdzono plan działania na kolejne 12 miesięcy.

ROK 2016

 

PAŹDZIERNIK:

EPOS 2 Newsletter

Artykuł o platformie IS-EPOS

 • W Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ukazał się artykuł: "Platforma IS-EPOS jako nowoczesne narzędzie w badaniach sejsmiczności antropogeniczej". Autorami artykułu są: prof. Stanisław Lasocki, prof. Beata Orlecka-Sikora, dr Konstantinos Leptokaropoulos, dr Grzegorz Lizurek, dr Mariusz Sterzel, Tomasz Szepieniec, prof. Grzegorz Mutke i in.

Spotkanie EPOS-IP w Madrycie 

 • W czaie spotkania w Madrycie grupa WP14 omawiała kwestie prawne i własności intelektualnej powstającej platformy TCS-AH

WRZESIEŃ:

European Seismological Commission 2016

 • W dniach 5-9 września w Trieście podczas Zgromadzenia Ogólnego ESC 2016 dr Grzegorz Lizurek zaprezentował platformę TCS-AH, ponadto można było zobaczyć poster pt. "EPOS Thematic Core Service “Anthropogenic Hazards” - e-research platform".

Anthropogenic Seismicity Workshop, Nancy

 • W dniach 1-2 września w Nancy w Campus ARTEM, School of Mines we Francji odbyły się warsztaty Anthropogenic Seismicity, na których po raz kolejny została zaprezentowana platforma TCS-AH. Ponadto zostały przedstawione dwie prezentacje przez prof. Stanisława Lasockiego:

Integrated approach to geophysical hazards induced by exploration and exploitation of georesources-to facilitate the way of attaining excellence,
ProbabilisticAnalysis of The Time-varyingHazard Dueto AnthropogenicSeismicity–How we do itin WP14 (TCS AH) of EPOS 

SIERPIEŃ

Spotkanie grupy WP14 EPOS-IP

 • W dniach 30-31 sierpnia  2016 r. w Nancy w Campus ARTEM, School of Mines we Francji odbyło się spotkanie grupy WP14 podsumowujące pierwszy rok realizacji projektu EPOS-IP. W trakcie spotkania omówiono stan prac w projekcie, przedyskutowano kwestie regulacji prawnych niezbednych do dalszej realizacji projektu oraz zaplanowano dalsze prace. Współorganizatorem spotkania był Instytut Geofizyki PAN i School of Mines in France, INERIS. 

LIPIEC:

EPOS 1 Newsletter

CZERWIEC:

LACSC, Kostaryka 

 • 20-22.06.2016 r. w San José (Kostaryka) odbył się II regionalny kongres The Latin America and Caribbean Seismological Commission (LACSC), wchodzącej  w skład IASPEI - International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior. Prof. Beata Orlecka-Sikora zaprezentowała możliwości plikacyjne platformy TCS-AH.

Spotkanie grupy WP 14  w Neapolu 

 • 6-7.06.2016 r w Neapolu odbyło się spotkanie dotyczące zagadnień prawnych, struktury zarządzania oraz struktury organizacyjnej grupy WP14.

Sympozjum naukowe Applied Geophysics 

 • 1-3.06.2016.r w Gdańsku odbyło się sympozjum naukowe Applied Geophysics, Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych, podczas którego dr Grzegorz Lizurek zaprezentował możliwości aplikacyjne platformy IS-EPOS, oraz wygłosił referat pt: "Platforma IS-EPOS jako nowoczesne narzędzie w badaniach sejsmiczności indukowanej"

kwiecień:

EGU Vienna

 • W dniach 17 - 22 kwietnia 2016 r. w European Geosciences Union General Assembly 2016 w Wiedniu, podczas specjalnej sesji poświęconej programowi EPOS, prof. Beata Orlecka-Sikora zaprezentowała dwa postery dotyczące platformy TCS-AH.

marzec:

Meeting in Prague

ROK 2015

LISTOPAD:

Kick - off Meeing, Katowice

 • Otwarcie pakietu grupy WP14 projektu EPOS-IP: Thematic Core Service Anthropogenic Hazards - TCS-AH (20 -21.11 2015 r.)

październik:

Kick - off Meeing, Rzym

 • W dniach 5-7.10.2015 r. w Rzymie odbyło się spotkanie otwierające kolejną fazę  programu EPOS -  projekt EPOS Implementation Phase (EPOS-IP)