Dział Zamówień Publicznych (ALZ)

ANDRZEJ IWANICZ - KIEROWNIK

tel.: +48 22 6915-977
e-mail: aiwanicz@igf.edu.pl

anna mądra

tel.: +48 22 6915-977
e-mail: amadra@igf.edu.pl

 

Główne zadania

  • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz wewnętrznych aktów normatywnych, realizowanych przez Instytut Geofizyki PAN.