Dział Zarządzania Projektami (AZP)

Główne zadania

  • obsługa administracyjna i nadzór nad realizacją międzynarodowych projektów badawczych,
  • koordynacja realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz innych programów pomocowych,

mgr marcin zimny - KIEROWNIK

tel.: +48 22 6915-606
e-mail: mzimny@igf.edu.pl

MGR JUSTYNA dobieszewska

tel.: +48 22 6915-834
e-mail: jdobieszewska@igf.edu.pl

MGR dorota kowalczyk

tel.: +48 22 6915-834
e-mail:dkowalczyk@igf.edu.pl

MGR KATARZYNA STYŚ

tel.: +48 22 6915-620
e-mail: kstys@igf.edu.pl

MGR elżbieta tatarzyńska

tel.: +48 22 6915-820
e-mail: etatarzynska@igf.edu.pl