prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora

     +48 12 292 38 04

e-mail: orlecka@igf.edu.pl

Wykształcenie:

 • 2019 stopień profesora zwyczajnego w naukach o Ziemi, Instytut Geofizyki PAN
 • 2012 stopień doktora habilitowanego w naukach o Ziemi, Instytut Geofizyki PAN
 • 2005 stopień doktora nauk o Ziemi, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 2000 Międzywydziałowe Studium Przygotowania Pedagogicznego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 2000 tytuł magistra inżyniera w zakresie geofizyki poszukiwawczej i geofizyki środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zatrudnienie:

 • od 09.2015, Dyrektor, Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 • od 02.2016, Przewodnicząca Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet Polskiej Akademii Nauk
 • 05.2015 - 08.2015, Pełniąca obowiązki Dyrektora, Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 • 11.2012 - 08.2015, Dyrektor Naukowy IGF PAN
 • 04.2010 - 11.2012, kierownik Zespołu Sejsmiczności Indukowanej i Hazardu Sejsmicznego w Zakładzie Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi
 • od 2012, profesor PAN, Zakład Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi, Instytut Geofizyki PAN
 • 2010 - 2012 adiunkt, Zakład Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi, Instytut Geofizyki PAN
 • 2005 - 2009 adiunkt, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH, Kraków
 • 2004 - 2005 asystent, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH, Kraków

Zainteresowania badawcze:

 • sejsmiczność naturalna, wzbudzona i indukowana

 • probabilistyczna i deterministyczna analiza zagrożenia sejsmicznego

 • analiza transferu naprężeń

 • przewidywanie trzęsień ziemi

 • wnioskowanie statystyczne

 • metody ponownego losowania

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk - 2019, 2018, 2017
 • Stypendium imienia Profesora Kacpera Rafał Rybickiego, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk - 2011
 • Granty konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - 2010
 • Stypendium Habilitacyjne, Instytut Geofizyki PAB - 2010 - 2011
 • Zespołowa Nagroda Rektora AGH - 2009
 • Nagroda Rektora Akademi Górniczo Hutniczej w Krakowie - 2009, 2006, 2005
 • Medal Stanisłąwa Staszica dla Najlepszego Absolwenta w roku akademickiem 1999/2000 nadany przez Rektora AGH w Krakowie
 • Nagroda Dziekana dla Najlepszego Absolwenta Wydziału GGiOŚ AGH w roku akademickim 1999/2000
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej  - 1999

wybrane Publikacje:

 • Orlecka-Sikora, B., Cielesta, S. (2020) Evidence for subcritical rupture of injection-induced earthquakes, SREP, 10:4016, https://doi.org/10.1038/s41598-020-60928-0
 • Orlecka-Sikora, B., Lasocki, S.,  Kocot, J., Szepieniec, T., Grasso, J.R., Garcia-Aristizabal, A., Schaming, M., Urban, P., Jones, G., Stimpson, I., Dineva, S., Sałek., P., Leptokaropoulos, K., Lizurek, G., Olszewska, D., Schmittbuhl, J., Kwiatek, G., Blanke, A., Saccorotti, G., Chodzińska, K., Rudziński, Ł., Dobrzycka, I., Mutke, G., Barański, A., Pierzyna, A., Kozlovskaya, E., Nevalainen, J., Kinscher, J., Sileny, J., Sterzel, M., Cielesta, S. and T. Fischer (2020) An open data infrastructure for the study of anthropogenic hazards linked to georesource exploitation. Scientific Data, 7:89, https://doi.org/10.1038/s41597-020-0429-3

 •  Lasocki, S., Orlecka-Sikora, B. (2020) High injection rates counteract formation of far-reaching fluid migration pathways at The Geysers geothermal field, Geophys. Res. Lett., https:// doi.org/10.1002/essoar.10501120.2
 •  Lasocki, S., Orlecka-Sikora, B., (2020) Anthropogenic Seismicity Related to Exploitation of Georesources in Encyclopedia of Solid Earth Geophysics. Encyclopedia of Earth Sciences Series (ed. Gupta, H.) (Springer, Cham, 2020)
 • Leptokaropoulos, K., Cielesta, S. Staszek, M. Olszewska, D. Lizurek, G. Kocot, J. Lasocki, S. Orlecka-Sikora, B. Sterzel M., and T. Szepieniec (2019), IS-EPOS: a platform for anthropogenic seismicity research, Acta Geophys., https://doi.org/10.1007/s11600-018-0209-z
 • Cielesta, S., Orlecka-Sikora, B., Staszek, M., Urban, P., Olszewska, D., Ruigrok, E. Toon, S.,  Picozzi, M., Kwiatek, G., Cesca, S. López Comino, J.A., Isherwood, C., Montcoudiol, N., Jarosławski, J. (2019) SHEER “smart” database – technical note. Acta Geophys. doi: https://doi.org/10.1007/s11600-018-0205-3
 • Orlecka-Sikora, B., Cielesta, S., Lasocki, S. (2018) Tracking the development of seismic fracture network from The Geysers geothermal field. Acta Geophys., doi: https://doi.org/10.1007/s11600-018-0202-6
 • Leptokaropoulos, K., Cielesta, S. Staszek, M. Olszewska, D. Lizurek, G. Kocot, J. Lasocki, S. Orlecka-Sikora, B. Sterzel M., and T. Szepieniec (2018), IS-EPOS: a platform for anthropogenic seismicity research, Acta Geophys., https://doi.org/10.1007/s11600-018-0209-z

 • Staszek, M., Orlecka-Sikora, B., Leptokaropoulos, K., Kwiatek, G., Martínez-Garzon, P. (2017) Temporal static stress drop variations in relation to technological activity at The Geysers geothermal field, California, Geophys. Res. Lett., 44, doi:10.1002/2017GL073929
 • Orlecka-Sikora, B. Lasocki, S. (2016) Interval estimation of seismic hazard parameters, Pure and Applied Geophysics, DOI: 10.1007/s00024-016-1419-4
 • Kozłowska, M., Orlecka-Sikora, B. (2016) Assessment of quantitative aftershock productivity potential in mining-induced seismicity, Pure and Applied Geophysics, DOI: 10.1007/s00024-016-1432-7
 • Kozłowska, M., B. Orlecka-Sikora, Ł. Rudziński, S. Cielesta, and G. Mutke (2016), Atypical evolution of seismicity patterns resulting from the coupled natural, human-induced and coseismic stresses in a longwall coal mining environment, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 86, 5-15, doi: 10.1016/j.ijr
 • Leptokaropoulos K. M., Papadimitriou E., Orlecka–Sikora B, Karakostas V., (2015) Evaluation of Coulomb Stress Changes from Earthquake Productivity Variations in Western Corinth Gulf, Greece, PAGEOPH, DOI 10.1007/s00024-015-1057-2
 • Kozłowska, M., B. Orlecka-Sikora, G. Kwiatek, M. S. Boettcher, and G. Dresen (2015), Nanoseismicity and picoseismicity rate changes from static stress triggering caused by a Mw 2.2 earthquake in Mponeng gold mine, South Africa, J. Geophys. Res. Solid Earth, 120, doi:10.1002/2014JB011410
 • Orlecka-Sikora B., Cesca S., Lasocki S., Lizurek  G., Wiejacz P., Rudziński Ł. (2014) Seismogenesis of exceptional ground motion due to a sequence of mining induced tremors from Legnica-Głogów Copper District in Poland.. Geophys J Int., doi: 10.1093/gji/ggu109
 • Leptokaropoulos K. M., Papadimitriou E., Orlecka–Sikora B., Karakostas V. (2014), Forecasting seismicity rates in western Turkey as inferred from reference seismicity and stressing history, Nat. Hazards, DOI 10.1007/s11069-014-1181-9
 • Leptokaropoulos K. M., Papadimitriou E. E. Orlecka-Sikora B., Karakostas V. G. and Vallianatos F. (2014), Time dependent earthquake occurrence rates along the Hellenic Arc, Bull. Seismol. Soc. Am. Vol. 104, No. 6, doi: 10.1785/0120130298
 • Orlecka-Sikora B., Pytel W. (2013) Integration of geomechanical and geophysical analysis methods for the prediction of seismic events in underground mining, Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment, Kwaśniewski & Łydżba (eds.), 2013 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-00080-3
 • Leptokaropoulos, K. M., Papadimitriou E. E., Orlecka–Sikora, B, Karakostas V. G. (2012) Seismicity rate changes in association with the evolution of the stress field in northern Aegean Sea, Greece, Geophys. J. Int. vol. 188, 1322-1338, DOI: 10.1111/j.1365-246X.2011.05337.x
 • Leptokaropoulos, K. M., Papadimitriou E. E., Orlecka–Sikora, B., Karakostas V. G. (2012) Time dependent seismicity rate changes in association with stress transfer in the region of Northern Aegean Sea, Greece, Geophys. J. Int. doi:10.1111/j.1365-246X.2011.05337.x.
 • Orlecka-Sikora B., Lasocki S., Lizurek G., Rudziński Ł. (2012) Response of seismic activity in mines to the stress changes due to mining induced strong seismic events, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 53 (2012) 151–158,
 • Orlecka-Sikora B., Lizurek G., Rudziński Ł., (2011) Statyczny Transfer Naprężeń w procesie sejsmogenicznym na przykładzie kopalni "Rudna", Przegląd Górniczy Nr 6 (1063) Tom 66 (CVII) 76-85, UKD: 622.343(438): 622.831.32: 551.24: 550.34: 550.348
 • Orlecka-Sikora, B. (2010) The role of static stress transfer in mining induced seismic events occurrence, a case study of the Rudna mine in the Legnica-Glogow Copper District in Poland, Geophys. J. Int. 182, 1087–1095, doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04672.x.
 • Lasocki, S., Orlecka-Sikora, B. (2010) Testowanie złożoności rozkładu wielkości źródeł sejsmicznych na obszarze GZW. W: W.M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w GZW, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Mirek, J., Orlecka-Sikora, B., Lasocki, S. (2010) Badanie kierunków migracji ognisk wstrząsów „tektonicznych” dla wyjaśnienia uwarunkowań i mechanizmów ich powstawania. W: W.M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w GZW, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Orlecka-Sikora, B., Lasocki, S. (2010) Estymacja górnego ograniczenia wielkości źródła sejsmicznego na obszarze Siodła Głównego. W: W.M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w GZW, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice.
 • Leptokaropoulos, K. M., Papadimitriou E. E., Orlecka–Sikora, B, Karakostas V. G. (2010) Seismicity rate changes in association with time dependent stress transfer in the region of Northern Aegean Sea, Greece. Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, Bulletin of the Geological Society of Greece (w druku).
 • Orlecka-Sikora, B. (2009) Ocena istotności wpływu transferu naprężeń statycznych wywołanych przemieszczeniem kosejsmicznym wstrząsów górniczych na proces sejsmogeniczny w kopalniach. Significance of static stress transfer caused by coseismic slip of mining-induced seismic events in seismicity generation process in mines, Geologia, 35, z. 2/1, 519-525.
 • Orlecka-Sikora, B, (2009) Perspectives of Coulomb Stress Transfer Approach in Studies of the Interaction Among Mining-Induced Seismic Events. In: Controlling Seismic Hazard and Sustainable Development of Deep Mines, C. Tang (Ed.): Proc. Seventh Int. Symp. on Rockburst and Seismicity in Mines 21-23 August 2009, Dalian, China, Rinton Press, New York, 59-72.
 • Orlecka-Sikora, B, Papadimitriou, E.E., Kwiatek, G. (2009) A study of the interaction among mining induced seismic events in the Legnica-Glogow Copper District, Poland, Acta Geophysica, vol. 57, z. 2, doi: 10.2478/s11600-008-0085-z.
 • Orlecka-Sikora, B. (2008) Resampling methods for evaluating the uncertainty of the nonparametric magnitude distribution estimation in the Probabilistic Seismic Hazard Analysis. Tectonophysics, 456, 38-51, doi:10.1016/j.tecto.2007.01.026.
 • Lasocki, S., Orlecka-Sikora B. (2008) Seismic hazard assessment under complex source size distribution of mining-induced seismicity. Tectonophysics, 456, 28-37, doi: 10.1016/j.tecto.2006.08.013.
 • Moratto, L., Orlecka-Sikora, B., Costa, G., Suhadolc, P., Papaioannou, Ch., Papazachos, C.B., (2007) A deterministic seismic hazard analysis for shallow earthquakes in Greece. Tectonophysics, 442, 66-82.
 • Orlecka-Sikora B. (2006) Resampling methods for improving the accuracy of probabilistic seismic hazard analysis. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad Sci. M-29, (395), 63-76.
 • Orlecka-Sikora, B., Lasocki, S. (2005) Nonparamtric characterization of mining induced seismic sources. The Sixth International Symposium on Rockbursts and Seismicity in Mines "Controlling Seismic Risk" Proceedings (Y. Potvin, M. Hudyma, eds.) ACG, Perth, 555-560.
 • Orlecka-Sikora, B. (2004) Bootstrap and jackknife resampling for improving in the nonparametric seismic hazard estimation. The IUGG 2003 Proceedings Volume “Earthquake. Hazard, Risk, and Strong Ground Motion” (Y.T. Chen, G.F. Panza, Z.L. Wu., eds.), Seismological Press, 81-92.

Ważniejsze Projekty badawcze, ekspertyzy i konsultacje:

 • od 2020, “EPOS SP - European Plate Observing System Sustainability Phase” - project of Horizon 2020, Call: H2020-INFRADEV-2019-2, INFRADEV-03-2018-2019, Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures, No of partners: 24, project budget: 4 998 094 EUR. Rola: koordynacja Work Package “Strengthening Links with Private Sector”.

 • od 2017, “S4CE - Science4CleanEnergy” – project of Horizon 2020, Call: H2020-LCE-2016-2017, Topic: LCE-27-2017, Type of action: RIA, No of partners: 21, project budget: 9 785 730 EUR. Rola: wykonwca zadań badawczych w pakiecie roboczym dedykowanym analizie sejsmiczności indukowanej towarzszącej eksploatacji zasobów naturalnych.

 • od 2017,SERA - Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe” – project of Horizon 2020, Call: H2020-INFRAIA-2016-2017, Topic: INFAIA-01-2016-2017, Type of action: RIA, No of Partners: 31, budget: 11 090 777 EUR. Rola: Udział w zadaniach badawczych w ramach Joint Research Activities: JR1: Physics of the earthquake initiation oraz JR2: Characterizing the activity rates of induced and natural earthquakes.
 • od 2016,Development of criteria due to seismic risk for temporary closing/re-opening of seismically active mines”, project financed by Sweden Innovation Agency VINNOVA and mining company Luossavaara-Kiirunavaara LKAB, coordynator Savka Dineva, University of Technology in Lulea, Sweeden. Role: expert, analysis of stress changes due to exploataion and coseismic interaction of seismicity.
 • od 2015, Projekt “SHale gas Exploration and Exploitation induced Risks – SHEER” - Horizon 2020, Call: H2020-LCE-2014-1, Topic: LCE-16-2014, Type of action: RIA, Liczba Partnerów: 8, budżet: 2.6 Mln EURO Rola: Kierowanie jednym z 8-śmiu Pakietów Roboczych Projektu “Compilation of the SHEER Database” (budżet 275tys EURO) oraz udział w pakiecie dotyczącym analizy sejsmiczności indukowanej.
 • od 2015, "EPOS Implementation Phase" EPOS IP, H2020-INFRADEV-1-2015-1, Call: H2020-INFRADEV-2014-2015, Topic: Individual implementation and operation of ESFRI projects INFRADEV-3-2015, Pillar Excellent Science, Liczba Partnerów: 38, budżet: około 18 Mln EURO. Rola: Kierowanie Pakietem Roboczym WP14 “Thematic Core Service Anthropogenic Hazards, Liczba Partnerów w WP14: 14, budżet WP14: 1.8 Mln EURO. 
 • 2013 - 2015, Projekt IS-EPOS: CYFROWA PRZESTRZEŃ BADAWCZA SEJSMICZNOŚCI INDUKOWANEJ DLA CELÓW EPOS - IS-EPOS, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2013-2015, Nr POIG.02.03.00-14-090/13-00, Koordynator: S. Lasocki. Rola: Z-ca kierownika projektu.
 • 2011 - 2014, Projekt “European Plate Observing System Preparatory Phase”, realizowanym w ramach 7PR UE. Projekt finansujący fazę przygotowawczą programu EPOS. Rola: Kierowanie Grupą Roboczą „Infrastructures for Georesources”.   
 • 2012, The causes of the exceptional surface impact of mining-induced seismic events from the panel XX/1 in Rudna copper-ore mine in Poland, Project for KGHM Polska Miedź S.A. – role: Project Coordinator.
 • 2011 - 2013, Analysis of interaction among seismic events natural and induced by mining works for time-varying seismic hazard assessment, Research Project coordinated by S. Lasocki, No. 3935/B/T02/2010/39, financed by the Ministry of Education and Science of Poland – role: Coordination of task “Static stress inversion”.

 • 2012, Detailed prediction of impacts of tremors and surface deformations induced by mining, on OUOW „Żelazny Most” with an account for OUOW extension and program of copper ore excavation till 2042, Project No KGHM-ZH-U-0128-2012 for KGHM Polska Miedź S.A. Hydro-technical Division in Rudna, coordinated by S. Lasocki – role: Coordination of task “Seismic zonation and time-variable probabilistic characteristics estimation, modelling of future seismic activity”.

 • 2011 - 2012, Projekt badawczy "MINing Environments: continuous monitoring and simultaneous inversion", finansowany przez the BMBF/DFG Programme Geotechnologien, Tomographie des nutzbaren Untergrundes, Koordynator S. Cesca, Uniwersytet w Hamburgu, Instytut Geofizyki Rola: Partner stowarzyszony.
 • od 11.2011, European Plate Observing System, Chair of the Working Group 10  „Infrastructures for Georesources”, aim: integration of research infrastructures in the area of anthropogenic seismicity and strengthening dialogue and cooperation between the scientific community and industry.
 • 2011, Guidelines proposals for the project of Council of Ministers on detailed scope assessment of place designated for the location of an nuclear object, and on the requirements for the report of localization for nuclear facility, Project for the National Atomic Energy Agency - Coordination of the Work Package concerning seismic hazard assessment.
 • 2011, Updated prediction of the influence of seismicity in mines of KGHM “Polska Miedź” S.A. on the Żelazny Most repository for the period of mining activities, Project No KGHM-ZH-U-0076-2011 for  KGHM Polska Miedź S.A. Hydro-technical Division in Rudna, coordinated by S. Lasocki - role: Coordination of task “Past and future seismic zonation and time-variable probabilistic characteristics estimation”.

 • od 2010, Światowa inicjatywa "THAIS - Teamwork for Hazard Assessment for Induced Seismicity". Efektem inicjatywy jest opracowanie w pełni zintegrowanego sposobu uprawiania nauki w dziedzinie sejsmiczności indukowanej. Inicjatywa ta (http://thais.igf.edu.pl/), zakłada powstanie światowych wirtualnych centrów badań naukowych zajmujących się konkretnymi zagadnieniami fizycznymi indukowanego procesu sejsmicznego. Centra te, wsparte nowoczesnymi technikami IT, skupiałyby naukowców z różnych krajów świata, pracujących wspólnie w sposób identyczny z wspólną pracą w jednym ośrodku. Niezbędne zaplecze techniczne dla realizacji takiej inicjatywy to obok wspomnianego wsparcia IT zapewniającego komunikację pomiędzy badaczami na poziomie takim jak fizyczna obecność w jednym miejscu, także integracja infrastruktury badawczej z szerokim wykorzystaniem technik IT. Inicjatywa zyskała szeroki oddźwięk światowy oraz oficjalne wsparcie International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior. Rola: zainicjowanie i współkoordynacji.
 • 2009 - 2011, Analysis of the static stress transfer due to coseismic slip of mining induced seismicity and its role in seismogenic process. Research Project No. N N307234937, financed by the Ministry of Education and Science of Poland - Project Manager.

 • 2009, 2010, 2011, 2012, Supervising the measurements of seismic impact due to mining exploitation, carried out by the “Żelazny Most” repository monitoring network and stations monitoring the repository's western foreland, Project coordinated by S. Lasockifor KGHM Polska Miedź S.A., Zakład Hydrotechniczny, Rudna. – Co-researcher.

 • 2007 - 2009, Studies of the time variations of seismic hazard for the natural and mining induced seismicity with the use of non-parametric methods, Research Project No. GRECJA/10/2007 of Ministry of Science and Higher Education, Poland – Co-researcher.

Stypendia i staże zagraniczne:

 • 11.2009 Grecja, Uniwersytet w Thessalonikach
 • 08.2007 - 09.2007 Grecja, Uniwersytet w Thessalonikach
 • 06.2003 - 10.2003 Stypendium Marie Curie Traning Site, Katedra Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Trieście, Włochy