Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki

W Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki prowadzone są badania nad modelowaniem przepływów rzecznych, rumowiska rzecznego, transportu zanieczyszczeń, ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, jak powodzie i susze. Prowadzone są również projekcje procesów hydrologicznych w warunkach zmieniającego się klimatu.