dr inż. Łukasz Przyborowski

Adiunkt,  Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-672, e-mail: lprzyborowski@igf.edu.pl

 

Linki zewnętrzne:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0900-1387

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Przyborowski

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=p13-drAAAAAJ&hl=en

 

Wykształcenie

 

 • doktor nauk o Ziemi i Środowisku: Instytut Geofizyki Pan, praca pt. „Analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczych zbiorowisk rośliny wodnej”, 2019

 

 • magister inżynier: ochrony środowiska, specjalizacja Ochrona i Kształtowanie Środowiska, praca pt. „Model opad-odpływ jako narzędzie osłony hydrologicznej” na Wydziale Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej,  2013

 

 

Zatrudnienie

Instytut Geofizyki PAN

 • Adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki, 2019 – obecnie

 

Zainteresowania badawcze

 

 • Transport zanieczyszczeń plastiku w rzekach
 • Hydrodynamika w przepływach wokół roślinności wodnej
 • Interakcje przepływ-rumowisko-roślinność
 • Modelowanie hydrologiczne opad-odpływ
 • Gospodarka wodna

Projekty naukowe

 • Kierownik projektu NCN Miniatura, grant nr. DEC-2021/05/X/ST10/00443 „Technika śledzenia ruchu cząstek w badaniu transportu makroplastiku w kanałach z roślinnością – konsultacja naukowa.”, zakończony w 2023
 • COST Action CA20101: “Plastics monitoRIng detectiOn RemedIaTion recovery” grant na pokrycie ksoztów uczestnictwa w konferencji 7th IAHR Europe Congress- Innovative water management in a changing climate, Athens 2022: Przyborowski et al., “Experiments on macroplastic storage in rivers with spur dikes”, zakończony w 2022
 • Wykonawca w grancie wewnętrznym IGF PAN dla młodych naukowców „Flume experiments on bed particles’ movement”, zakończony w 2021
 • Wykonawca w projekcie badawczym NCN Sonata, grant nr. 2014/13/D/ST10/01123 „Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej.”, zakończony w 2019

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

 • Członek w COST Action CA20101 - Priority, od 2022
 • Członek w IAHR Young Professionals Network Poland chapter, 2020 – 2022
 • Redaktor gościnny w numerze specjalnym “Experimental methods and laboratory instrumentation in hydraulics” w Acta Geophysica

Publikacje w czasopismach z listy Web of Science

 • Xu Y, Valyrakis M, Gilja G, Michalis P, Yagci O, & Przyborowski Ł, 2022. Assessing Riverbed Surface Destabilization Risk Downstream Isolated Vegetation Elements. Water, 14(18), 2880. https://doi.org/10.3390/w14182880
 • Przyborowski Ł, Nones M, Mrokowska M, Książek L, Phan CN, Strużyński A, ... & Wojak S, 2022. Preliminary evidence on laboratory experiments to detect the impact of transient flow on bedload transport. Acta Geophysica, 1-14. https://doi.org/10.1007/s11600-022-00743-5
 • Przyborowski Ł, & Łoboda AM, 2021. Identification of coherent structures downstream of patches of aquatic vegetation in a natural environment. Journal of Hydrology, 596, 126123. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126123
 • Przyborowski Ł, Łoboda AM, Bialik RJ, 2019. Effect of two distinct patches of Myriophyllum species on downstream turbulence in a natural river. Acta Geophysica, 67, 987-997, https://doi.org/10.1007/s11600-019-00292-4
 • Przyborowski Ł, Łoboda AM, Bialik RJ, Västilä K. 2019. Flow field downstream of individual aquatic plants–experiments in a natural river with Potamogeton crispus L. and Myriophyllum spicatum L. Hydrological Processes, 33(9), 1324-1337. https://doi.org/10.1002/hyp.13403
 • Łoboda AM, Bialik RJ, Karpiński M, Przyborowski Ł, 2019. Two simultaneously occurring Potamogeton species: similarities and differences in seasonal changes of biomechanical properties. Polish Journal of Environmental Studies, 28(1). https://doi.org/10.15244/pjoes/85202
 • Przyborowski Ł, Łoboda AM, Bialik RJ, 2018. Experimental Investigations of Interactions between Sand Wave Movements, Flow Structure, and Individual Aquatic Plants in Natural Rivers: A Case Study of Potamogeton Pectinatus L. Water, 10, 1166. https://doi.org/10.3390/w10091166
 • Łoboda AM, Bialik RJ, Karpiński M, Przyborowski Ł, 2018. Seasonal changes in the biomechanical properties of Elodea canadensis Michx. Aquatic Botany, 147, 43-51. https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2018.03.006
 • Łoboda AM, Przyborowski Ł, Karpiński M, Bialik RJ, Nikora VI, 2018. Biomechanical properties of aquatic plants: The effect of test conditions. Limnology and Oceanography: Methods, 16, 222-236. https://doi.org/10.1002/lom3.10239
 • Przyborowski Ł, Łoboda AM, Karpiński M, & Bialik RJ, 2018. Characteristics of flow around aquatic plants in natural conditions: Experimental setup, challenges and difficulties. In Free surface flows and transport processes (pp. 347-361). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70914-7_23