dr inż. Łukasz Przyborowski

Adiukt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-672, e-mail: lprzyborowski@igf.edu.pl

Wykształcenie

03.2015 - 09.2019 studia doktoranckie, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Tytuł pracy doktorskiej: „Analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczych zbiorowisk rośliny wodnej”

28.11.2013 uzyskanie tytułu magistra inżyniera – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Ochrony Środowiska, specjalizacja Ochrona i Kształtowanie Środowiska, Praca magisterska: „Model opad-odpływ jako narzędzie osłony hydrologicznej”

Publikacje

 • Przyborowski, Ł., & Łoboda, A. M. (2021). Identification of coherent structures downstream of patches of aquatic vegetation in a natural environment. Journal of Hydrology, 596, 126123. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126123

 • Przyborowski, Ł., Łoboda, A.M., Bialik, R.J. 2019. Effect of two distinct patches of Myriophyllum species on downstream turbulence in a natural river. Acta Geophysica, 67, 987-997, DOI: 10.1007/s11600-019-00292-4

 • Przyborowski, Ł., Łoboda, A.M., Bialik, R.J., Västilä, K. 2019. Flow field downstream of individual aquatic plants–experiments in a natural river with Potamogeton crispus L. and Myriophyllum spicatum L. Hydrological ProcessesDOI: 10.1002/hyp.13403

 • Przyborowski, Ł., Łoboda, A.M., Bialik, R.J. 2018. Experimental Investigations of Interactions between Sand Wave Movements, Flow Structure, and Individual Aquatic Plants in Natural Rivers: A Case Study of Potamogeton Pectinatus L. Water, 10, 1166, DOI: 10.3390/w10091166
 • Łoboda, A.M., Bialik, R.J., Karpiński, M., Przyborowski, Ł. 2019. Two simultaneously occurring Potamogeton species: similarities and differences in seasonal changes of biomechanical properties. Polish Journal of Environmental Studies, 27, DOI: 10.15244/pjoes/85202
 • Łoboda, A.M., Bialik, R.J., Karpiński, M., Przyborowski, Ł. 2018. Seasonal changes in the biomechanical properties of Elodea canadensis Michx. Aquatic Botany, 147, 43-51, DOI: 10.1016/j.aquabot.2018.03.006
 • Łoboda, A.M., Przyborowski, Ł., Karpiński, M., Bialik, R.J., Nikora, V.I. 2018. Biomechanical properties of aquatic plants: The effect of test conditions. Limnology and Oceanography: Methods, 16, 222-236, DOI: 10.1002/lom3.10239
 • Przyborowski, Ł., Łoboda, A.M., Karpiński, M., Bialik, R.J. 2018. Characteristics of flow around aquatic plants in natural conditions: experimental setup, challenges and difficulties. IN: M. B. Kalinowska et al. (eds.), Free Surface Flows and Transport Processes, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, DOI: 10.1007/978-3-319-70914-7_23
 • Łoboda, A.M., Przyborowski, Ł., Karpiński, M., Bialik, R.J. (2016). Biomechanical tests of aquatic plant stems: techniques and methodology. In Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change: Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress (Liege, Belgium, 27-29 July 2016), 158-165. CRC Press
 • Kawka, M., Przyborowski, Ł., Nawalany, M. (2014), “Możliwości wykorzystania produktów radarowych w celu poprawy jakości prognozy modelu opad-odpływ”, Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska tom II (II Krajowy Kongres Hydrologiczny), zeszyt XX, 2014.

Projekty

 • Wykonawca w projekcie wewnętrznym IGF PAN dla młodych naukowców, pt. „Flume experiments on bed particles’ movement”, 2020-2021

 • Wykonawca w projekcie badawczym NCN, grant nr. 2014/13/D/ST10/01123 Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej.

Linki zewnętrzne

https://orcid.org/0000-0003-0900-1387

https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Przyborowski