Dofinansowanie pozostałych działań

 

TERMINY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

 

 

 

ERASMUS+
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

 

Wspierane są następujące typy projektów:

1. Partnerstwa strategiczne
2. Sojusze na rzecz wiedzy
3. Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

1. eurodesk.pl

http://erasmusplus.org.pl/

Podręcznik ERASMUS+

Partnerstwa strategiczne

Sojusz na rzecz wiedzy

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

 

 

 

Fundusz Wyszehradzki Small Grant

 

Fundusz współfinansuje działania dotyczące współpracy kulturowej, edukacji, badań, wymiany wiedzy, mobilność studentów, współpracy transgranicznej, promocji turystyki (np. wspólne konferencje, festiwale, seminaria, szkoły letnie). Projekty muszą dotykać wspólnych problemów krajów Grupy Wyszehradzkiej, Europy Środkowej oraz jej mieszkańców.

*Granty do 6000 EUR
*Wymagany jest wkład własny może być niepieniężny
*Wymagane są listy intencyjne partnerów (osób fizycznych lub instytucji)

 

Fundusz Wyszehradzki

granty

 

POSTDOC i oferty pracy dla geofizyków

Lista portali z ofertami postdoc i pracy dla geofizyków dostępna w linku.

POSTDOC i oferty pracy

  FIRST-TEAM Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorantów na wczesnym etapie kariery naukowej.  
  HOMING Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.  
 

TECO PROJECT

Granty na krótkie pobyty. Technologie oczyszczania gleby i wód.

 

 

TECO PROJECT -  mobility grants

Mobility grant w Indiach  
  POWROTY Badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali prowadzenie prac B+R z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo. POWROTY
  NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA)

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m. in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.

 

PROGRAMY NAWA