Z życia Zakładu

Więcej wydarzeń na stronie:

 Wydarzenia - IGF PAN


Państwowe odznaczenie dla profesora Janusza Krzyścina

Profesor Janusz Krzyścin - naukowiec i nasz kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery, badacz ozonu atmosferycznego i promieniowania UV, otrzymał odznaczenie państwowe - brązowy Krzyż Zasługi, które 19 grudnia 2018 wręczył mu prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej IGF PAN. Pan Profesor został odznaczony za doskonały dorobek naukowy i wniesienie istotnego wkładu w rozwój geofizyki.

Wywiad z profesorem Krzyścinem

Dodane 2019/01/11


Prognoza indeksu UV dla Polski i Warszawy

Przypominamy o prognozach indeksu UV dla Polski i Warszawy, do których linki znajdują się w naszym bocznym menu.
Pamiętajmy o odpowiedniej ochronie przed nadmiernym promieniowaniem, aby korzystanie ze słońca było bezpieczne.

Dodane 2018/04/18


Staże COST w OG w Świdrze

COST CA15211 Short Term Scientific Missions at Geophysical Observatory of the Institute of Geophysics PAS in Świder

Informacje o stażach w ramach programu COST CA15211 są ogłaszane na stronie https://www.atmospheric-electricity-net.eu w zakładce News.  

Dodane 2017/05/10


SESJE NAUKOWE

SEMINARIA

BADANIA

WYDARZENIA

WIZYTY GOŚCI


SPOTKANIA I SESJE NAUKOWE

2017

 • Sesja wspomnieniowa poświęcona pamięci Prof. Zbigniewa Sorbjana

Dnia 29 maja 2017r. o  godz. 11.00 odbędzie się sesja wspomnieniowa poświęcona pamięci Prof. Zbigniewa Sorbjana w Instytucie Geofizyki PAN (sala 213). Profesora Sorbjana wspominać będą m.in. prof. Janusz Borkowski, prof. Janusz Krzyścin i dr Marek Kubicki. Sesja ma charakter otwarty.

Dodane 2017/05/13
 

2014

 • Sesja OFWZIPO o historycznej wyprawie na Wyspę Niedźwiedzią

W czasie konferencji Oddziału Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt: „Polska Narodowa Komisja Roku Polarnego 1932/1933: Wyprawa na Wyspę Niedźwiedzią” prof. Janusz Borkowski i dr Marek Kubicki wygłoszą referaty o historycznych pomiarach meteorologicznych i radioelektryczności atmosferycznej na Wyspie Niedźwiedziej. Spotkanie zaczyna się o godz. 15, 12 grudnia 2014 (piątek), w Instytucie Geofizyki PAN, sala 213.

Dodane 2014/12/10

2013
 • Sesja elektryczności atmosfery: Elektryczność chmur warstwowych niskiego piętra; spotkanie związane z tematyką projektu NCN-2011/01/B/ST10/07188.

Program:

10:00: Cele projektu NCN-2011/01/B/ST10/07188 (projekt IGF 104), Anna Odzimek (IGF PAN)
11:15: Koncepcja i realizacja pomiarów elektryczności atmosfery w OG Świder na potrzeby projektu 104, Marek Kubicki (IGF PAN).
11:35: Sygnatury pola elektrycznego i prądu opadu w wybranych sytuacjach pogodowych z zachmurzeniem St i Ns, Piotr Barański (IGF PAN).
11:55: Modelowanie mikrofizyki chmur i opadu za pomocą śledzenia cząstek, Sylwester Arabas (IGF UW).

12:45: Wybrane zagadnienia dynamiki chmur stratocumulus, Prof. Krzysztof Haman (IGF UW)
13:15: Elektryczne modele chmur z PSpice A/D, Anna Odzimek (IGF PAN).

Dodane 2013/12/06

 • The 50th Anniversary of the Start of Ozone Observations by the Dobson spectrophotometer at the Belsk Observatory

Program:

10.00-10.20: Introductory Talk - Effect of the Montreal Protocol 1987 on the Ozone Layer, prof. Janusz W. Krzyścin (Institute of Geophysics, PAS, Warsaw, Poland)

10.20-10.50: The discovery of the Antarctic Ozone Hole at Syowa station (69 S, 40 E) in 1984, prof. Shigeru Chubachi (Chiba Institute of Science, Choshi, Chiba, Japan).

10.50-11.20: The long-term ozone changes deduced from 50 years’ measurements by the Dobson spectrophotometer at the Belsk Observatory (52 N, 21 E), prof. Janusz Krzyścin

11.20-11.50: Monitoring of the Ozone Layer and UV-radiation in Antarctica, dr Michał Janouch (Czech Hydrometeorological Institute, Hradec Kralove, Czech Republic)

11.50-12.10: 20 year’s monitoring of the atmosphere by the Brewer spectrophotometer at Belsk Observatory dr Janusz Jarosławski (Institute of Geophysics, PAS, Warsaw, Poland)

Dodane 2013/04/11

SEMINARIA
Lista seminariów Zakładu Fizyki Atmosfery (od 2012 roku)
2014

2014/06/11 - Profesor Irina Melnikova, St. Petersburg State University, Russia, Influence of atmospheric aerosols and clouds on solar radiation.

2013
2013/05/20 - mgr Jerzy Konarski, IMGW-PIB Warszawa,Charakterystyka operacyjna i możliwości badawcze systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN.
2013/04/11 - Uroczyste Seminarium: The 50th Anniversary of the Start of Ozone Observations by the Dobson spectrophotometer at the Belsk Observatory, z udziałem gościa honorowego Profesora Shigeru Chubachi, odkrywcy dziury ozonowej nad Antarktydą (program spotkania w dziale Sesje naukowe).
2012
2012/09/13 - Profesor Sergey S. Zilitinkevich, University of Helsinki, Air-sea/land interaction: nature and theory of turbulence and planetary boundary layers and their role in weather and climate systems.
2012/01/30 - Dr Zenon Nieckarz, Instytut Fizyki UJ, Wyznaczanie aktywności burzowej na podstawie pomiarów fal elektromagnetycznych w paśmie częstotliwości ELF dla różnych skal czasowych i przestrzennych.

BADANIA

 • Silna aktywność elektryczna burz w Polsce w lipcu 2015

ARTYKUŁ

Dodane 2015/07/30

 • Pomiary elektryczności atmosfery w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego w Szetlandach Południowych

W grudniu 2012 na Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego został zainstalowany czujnik do pomiaru natężenia pola geoelektrycznego Ez. Tym samym Stacja Arctowskiego stała się trzecim punktem pomiarowym elektryczności atmosfery, oprócz stacji Hornsund i Świder. Pomiary zaplanowano i rozpoczęto dzięki staraniom Grupy elektryczności atmosfery IGF PAN we współpracy z Zakładem Magnetyzmu IGF PAN oraz Zakładem Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, a środki na finansowanie projektu pochodzą z grantu Narodowego Centrum Nauki. Pomiarami na Stacji opiekuje się Pani Sylwia Łukawska - dziękujemy Jej i całej załodze Stacji.

ARTYKUŁ

Dodane 2013/01/10WYDARZENIA

2018

 • Jubileusz 100-nych urodzin Stanisława Michnowskiego

Dnia 13 listopada 2018 odbyła się w Instytucie Geofizyki PAN uroczysta sesja z okazji jubileuszu setnych urodzin doc. dr. Stanisława Michnowskiego, geofizyka, badacza elektryczności atmosfery i wieloletniego kierownika Pracowni Elektryczności Atmosfery w Zakładzie Fizyki Atmosfery IGF PAN.

100-lecie urodzin na 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Ukazał się również numer specjalny czasopisma Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences poświęcony osiągnięciom naukowym Stanisława Michnowskiego:

https://pub.igf.edu.pl/atmospheric-electricity-commemorative-publication-in-honor-of-stanislaw-michnowski-on-his-100-th-birthday,4,en,pubs,4,0,4,27.html

Dodane 2018/11/20


2014

 • Nagroda PAN dla profesora Sorbjana

W dniu 4 grudnia 2014 roku prof. Zbigniew Sorbjan otrzymał Nagrodę Naukową Wydziału Nauk o Ziemi PAN im. Stanisława Staszica. Nagroda przyznawana jest co dwa lata za wybitne osiągnięcie naukowe przyczyniające się do wzrostu znaczenia nauki polskiej w świecie. Profesora nagrodzono za cykl oryginalnych prac na temat gradientowej teorii podobieństwa stabilnej warstwy granicznej atmosfery.

Dodane 2014/12/08


WIZYTY GOŚCI

2017

Na przełomie marca i kwietnia br. Roy Yaniv z Uniwersytetu w Tel Aviv oraz dr Veronika Barta z Instytutu Geodezji i Geofizyki Węgierskiej Akademii Nauk w Sopronie odbyli krótkoterminowe staże w Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Świdrze, w ramach programu Short-Term Scientific Missions (STSM) projektu COST CA15211. W dniu 29 kwietnia gościli również w Instytucie Geofizyki PAN, gdzie zapoznali się z tematyką badań Zakładu Fizyki Atmosfery. Pan Roy Yaniv w czasie stażu (29/03-04/04/2017) poznawał metody pomiaru przewodnictwa elektrycznego powietrza i budowę sensorów, natomiast Pani Veronika Barta (28/03-02/04/2017) wykonała równoległe pomiary atmosferycznego pola elektrycznego w celu interkalibracji sensorów pola z obserwatoriów w Świdrze i Nagycenk oraz przeprowadziła serię pomiarów przestrzennych w celu zbadania wpływu obiektów na atmosferyczne pole elektryczne w ich sąsiedztwie.

Dodane 2017/05/10

2016

W grudniu 2016 na stanowisku "Visiting Professor" w Instytucie Geofizyki PAN rozpoczął pracę dr hab. inż. Jacek W. Kamiński.

Dodane 2017/01/20

 

W dniach 1-9 września 2016 gościliśmy panie Natalię Kleimenovą i Liudmiłę Malyshevą z Instytutu Fizyki Ziemi Rosyjskiej Akademii Nauk. Wizyty odbywają się w ramach wieloletniej współpracy IGF PAN i IFZ RAN, a obecna dotyczyła kontynuacji badań nad wpływem układu prądów magnetosfery-jonosfery Ziemi na atmosferyczne pole elektryczne w rejonach polarnych - na przykładach z pomiarów elektryczności atmosfery w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie.

Dodane 2016/09/28

2014
 • Wizyta gości z Instytutu Geodezji i Geofizyki WAN

Goście z Instytutu Geodezji i Geofizyki Węgierskiej Akademii Nauk w Sopronie, Tamas Nagy i Daniel Piri, przebywają w Warszawie z wizytą w dniach 24-28 listopada 2014, w tym w Instytucie Geofizyki PAN. W dniu 28 listopada gościli też w Obserwatorium Geofizycznym w Świdrze. Głównym tematem spotkania były pomiary elektryczności atmosferycznej prowadzone aktualnie w obserwatorium.

Dodane 2014/11/28

2013

 • Wizyta gości z Instytutu Fizyki Ziemi RAN

W dniach 2-13 września 2013 gościliśmy panie Natalię Kleimenovą i Liudmiłę Malyshevą z Instytutu Fizyki Ziemi Rosyjskiej Akademii Nauk. Wizyty odbywają się w ramach wieloletniej współpracy IGF PAN i IFZ RAN, dotyczącej badań wpływu zjawisk magnetosferycznych na parametry elektryczności atmosfery w obszarach polarnych (Hornsund) i na średnich szerokościach geomagnetycznych (Świder).

Dodane 2013/09/13

2012
 • Wizyta gości z Instytutu Geodezji i Geofizyki WAN

Goście z Instytutu Geodezji i Geofizyki Węgierskiej Akademii Nauk w Sopronie przebywali z wizytą w dniach 29 września-5 października 2012 w ramach wieloletniej współpracy z Zespołem Obserwacji Geomagnetycznych w Obserwatorium w Belsku oraz nawiązanej współpracy z Zespołem Elektryczności Atmosfery. Dr Gabriella Satori ze współpracownikami z IGG WAN gościła również w Obserwatorium w Świdrze. Goście wygłosili referaty w ramach Seminarium Zakładu Magnetyzmu:
Dr Jozsef Bor: Upper atmospheric transient electric phenomena; related research in the RCAES, HAS.
Dr Gabriella Satori: Signature of global warming as shown by Schumann Resonance frequencies.
Ms Veronika Barta: A statistical analysis on the relationship between thunderstorm and sporadic E-layer over Rome.

Dodane 2012/10/03

 • Wizyta gości z Instytutu Fizyki Ziemi RAN

Profesor Natalia Kleimenova i Dr Olga Kozyreva oraz Lyudmila Malysheva są z wizytą w dniach 17-28 września 2012. Spotkanie odbywa się w ramach wieloletniej współpracy z IFZ RAN, dotyczącej badań wpływu zjawisk magnetosferycznych na parametry elektryczności atmosfery w obszarach polarnych i na średnich szerokościach geomagnetycznych.

Dodane 2012/09/17