Anna Leśnodorska

Specjalista w Zakładzie Sejsmologii oraz Kierownik Biura Wykonawczego TCS AH

Specialist and TCS AH and Executive Office Manager

office: +48122923810, mobile: +48602667199

email: alesnodorska@igf.edu.pl

30-126 Kraków, ul. Gabrieli Zapolskiej 44 - pokój/room: 006

Wykształcenie/education:

 • 1994-1998 - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie; Wydział: Inżynieria Środowiska, Specjalność: Inżynieria Komunalna,
 • 2015-2018 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział: Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; Kierunek: Inżynieria Organizacji i Zarządzania; Specjalność: Audyt Wewnętrzny i Controlling Zarządczy,
 • 2018-2020 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości; Kierunek: Organizacja i Zarządzanie - Studia Menedżerskie; Specjalność: Projektowanie systemów zarządzania.

zatrudnienie/employment:

 • od IX 2014 - I.2020 starszy referent w Zakładzie Sejsmologii,
 • od I.2020 - specjalista w Zakładzie Sejsmologii oraz Kierownik Biura Wykonawczego TCS AH/Specialist and TCS AH Executive Office Manager

projekty/projects:

Menadżer projektów/Project manager:
 • SHEER - SHale gas Exploration and Exploitation Risks
 • SERA - Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe
 • S4CE - Science For Clean Energy
Udział w projektach/Project involvement
 • EPOS IP - EPOS Implementation Phase
 • EPOS SP - EPOS Sustainable Phase
Dodatkowe informacje/Additional info, links etc.
 • Egzaminator ECDL e-Citizen PL-EEC0809, Egzaminator ECDL Core nr PL-E3788, Egzaminator ECDL Advanced PL-EA0428. Udział w charakterze egzaminatora oraz trenera w unijnych projektach szkoleniowych realizowanych między innymi dla Urzędu Miasta Krakowa, programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, programów podnoszenia kwalifikacji dla bezrobotnych, szkoleń dla osób niepełnosprawnych.
 • Konsultant Polskiego Towarzystwa Informatycznego - tłumaczenia materiałów szkoleniowych i egzaminacyjnych. Recenzje podręczników ECDL dla PWN. Implementacja w Polsce nowych modułów egzaminacyjnych.
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (współpraca), prowadzenie zajęć dla studentów I roku Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych dla kierunku Architektura Wnętrz oraz Architektura i Urbanistyka z przedmiotu: Podstawy Informatyki i Techniki Prezentacyjne. Zajęcia oparte na założeniach programowych ECDL