Pracownicy

DR HAB. ALEKSANDER PIETRUCZUK, PROF. PAN - kierownik

tel. + 48 22 6915 869
email: alek@igf.edu.pl


Spis pracowników w kolejności alfabetycznej:

DR DARIUSZ BARANOWSKI

tel. + 48 22 6915 741
email: dbaranowski@igf.edu.pl

MGR Piotr barański 

tel. + 48 22 6915 872
email: baranski@igf.edu.pl

dR inż. Agnieszka czerwińska

tel. + 48 22 6915 875
email: a.czerwinska@igf.edu.pl

DR JAKUB GUZIKOWSKI

tel. + 48 22 6915 810
email: jguzikowski@igf.edu.pl

DR HAB. JANUSZ JAROSŁAWSKI, PROF. PAN

tel. + 48 22 6915 869
email: januszj@igf.edu.pl

DR DANIEL KĘPSKI

tel. +48 22 779 3629 (OG Świder)
email: d.kepski@igf.edu.pl

PROF. DR HAB. JANUSZ KRZYŚCIN 

tel. + 48 22 6915 874
email: jkrzys@igf.edu.pl

DR INŻ. MAREK KUBICKI

tel. +48 22 779 3629 (OG Świder)
email: swider@igf.edu.pl

MGR BEATA LATOS

tel. + 48 22 6915 741
email: blatos@igf.edu.pl

DR hab. ANNA ODZIMEK

tel. + 48 22 6915 821
email: aodzimek@igf.edu.pl

DR MICHAŁ POSYNIAK

tel. + 48 22 6915 995
email: mpos@igf.edu.pl

MGR BONAWENTURA RAJEWSKA-WIĘCH

tel. + 48 22 6915 875
email: bonia@igf.edu.pl

DR ARTUR SZKOP

tel. + 48 22 6915 741
email: aszkop@igf.edu.pl

DR JOSE TACZA

tel. + 48 22 6915 866
email: jtacza@igf.edu.pl