Dr hab. Beata Górka-Kostrubiec, prof. PAN

 

Zakład Magnetyzmu (Badania Środowiskowe)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Ja
nusza 64, 01-452 Warszawa
tel +48 22 6915 712
e-mail: kostrub@igf.edu.pl


Wykształcenie:

1990 – magister fizyki – specjalność fizyka doświadczalna Uniwersytet Śląski w Katowicach

1995-2000 - Studia doktoranckie w na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym na kierunku Fizyka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2000 - doktor nauk technicznych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

Temat pracy doktorskiej „Kinetyka zaniku defektów strukturalnych i ich wpływ na przebieg odwracalnej przemiany martenzytycznej w stopach miedzi”


Zatrudnienie:

od 01.09.2008 Adiunkt w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

2002- 2008 Adiunkt na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

1990- 2001 Asystent na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Dziedziny zainteresowań:

· Magnetyzm środowiskowy

· Wykorzystanie magnetometrii o badań środowiskowych

· Procesy pedogeniczne w glebach

· Wpływ czynników antropogenicznych na charakterystyki magnetyczne gleb


Wybrane publikacje:

 1. Tadeusz Magiera, Beata Górka-Kostrubiec, Tadeusz Szumiata, Małgorzata Wawer, 2021.Technogenic magnetic particles from steel metallurgy and iron mining in topsoil: Indicative characteristic by magnetic parameters and Mössbauer spectra, Science of The Total Environment, Volume 775, 2021, 145605, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145605.
 2. Dytłow, S., Górka-Kostrubiec, B. 2021. Concentration of heavy metals in street dust: an implication of using different geochemical background data in estimating the level of heavy metal pollution. Environ Geochem Health 43, 521–535 (2021). https://doi.org/10.1007/s10653-020-00726-9
 3. Łukasz Uzarowicz, Beata Górka-Kostrubiec, Katarzyna Dudzisz, Marzena Rachwał, Zbigniew Zagórski, 2021. Magnetic characterization and iron oxide transformations in Technosols developed from thermal power station ash, CATENA,Volume 202, 2021, 105292, https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105292.
 4. Szczepaniak-Wnuk, I., Górka-Kostrubiec, B., Dytłow, S. et al. 2020. Assessment of heavy metal pollution in Vistula river (Poland) sediments by using magnetic methods. Environ Sci Pollut Res 27, 24129–24144 (2020). https://doi.org/10.1007/s11356-020-08608-4  
 5. Górka-Kostrubiec, B.; Magiera, T.; Dudzisz, K.; Dytłow, S.; Wawer, M.; Winkler, A. 2020. Integrated Magnetic Analyses for the Discrimination of Urban and Industrial Dusts. Minerals 2020, 10, 1056. https://doi.org/10.3390/min10121056
 6. B. Górka-Kostrubiec, T. Werner, S. Dytłow, I. Szczepaniak-Wnuk, M. Jeleńska, A. Hanc-Kuczkowska, 2019. Detection of metallic iron in urban dust by using high-temperature measurements supplemented with microscopic observations and Mössbauer spectra, Journal of Applied Geophysics, Volume 166, 2019, Pages 89-102, https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2019.04.022.
 7. Dytłow S., Górka-Kostrubiec B., 2019, Efective and universal tool for evaluating heavy metals—passive dust samplers, Environmental Pollution, 247,188-194.
 8. Sylwia Dytłow, Aldo Winkler, Beata Górka-Kostrubiec, Leonardo Sagnotti, 2019, Magnetic, geochemical and granulometric properties of street dust from Warsaw (Poland), Journal of Applied Geophysics, Volume 169, 2019, Pages 58-73,  https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2019.06.016
 9. T. Gonet, B. Górka-Kostrubiec, B. Łuczak-Wilamowska, 2017, Assessment of topsoil contamination near the Stanisław Siedlecki Polish Polar Station in Hornsund, Svalbard, using magnetic methods,Polar Science, Volume 15, 2018, Pages 75-86, ISSN 1873-9652, https://doi.org/10.1016/j.polar.2017.12.006.
 10. Beata Górka-Kostrubiec, Tomasz Werner, Sylwia Dytłow, Iga Szczepaniak- Wnuk, Maria Jeleńska, Aneta Hanc-Kuczkowska 2018, Detection of metallic iron in urban dust by magnetic methods and microscopic observations. Proscience vol. 5 Pp 46-51 DOI:10.14644/dust.2018.008
 11. Jeleńska M., Górka-Kostrubiec B., Dytłow S.K. (2018) Magnetic Vertical Structure of Soil as a Result of Transformation of Iron Oxides During Pedogenesis. The Case Study of Soil Profiles from Slovakia and Ukraine. In: Jeleńska M., Łęczyński L., Ossowski T. (eds) Magnetometry in Environmental Sciences. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60213-4_8
 12. Sylwia Dytłow, Beata Górka-Kostrubiec  2018. Comparison of traffic-related pollution level using street dust and passive dust samplers. Proscience vol. 5 Pp 31-36 DOI:10.14644/dust.2018.006
 13. Górka-Kostrubiec, B., Szczepaniak-Wnuk, I. 2017, Magnetic study of a mixture of magnetite and metallic iron in indoor dust samples. Air Qual Atmos Health10, 105–116 (2017). https://doi.org/10.1007/s11869-016-0412-5
 14. M. Jeleńska, B. Górka-Kostrubiec, T. Werner, M. Kądziałko-Hofmokl, I. Szczepaniak-Wnuk, T. Gonet, P. Szwarczewski, 2017  Evaluation of indoor/outdoor urban air pollution by magnetic, chemical and microscopic studies, Atmospheric Pollution Research, Volume 8, Issue 4, 2017, Pages 754-766, https://doi.org/10.1016/j.apr.2017.01.006.
 15. Beata Górka-Kostrubiec, Maria Teisseyre-Jeleńska, Sylwia K. Dytłow, 2016, Magnetic properties as indicators of Chernozem soil development, CATENA, Volume 138, 2016, Pages 91-102, https://doi.org/10.1016/j.catena.2015.11.014.
 16. Górka-Kostrubiec, Beata (2015). The magnetic properties of indoor dust fractions as markers of air pollution inside buildings. Building and Environment, 90, 186-195.
 17. Górka-Kostrubiec, Beata; Jeleńska, Maria; Król, Elzbieta (2014). Magnetic signature of indoor air pollution: Household dust study. Acta Geophysica, 62, 1478-1503.
 18. Dytłow, Sylwia Klaudia; Górka-Kostrubiec, Beata Magnetometry application to the analysis of air pollutants accumulated on tree leaves. Edited by: Pawłowski, A; Dudzińska, MR; Pawłowski, L Conference: Conference on Environmental Engineering IV Location: Lublin, POLAND Date: SEP 03-05, 2012. ENVIRONMENTAL ENGINEERING IV, p 317-322. Published: 2013.
 19. Król, Elżbieta; Górka-Kostrubiec, Beata; Jeleńska, Maria The magnetometric study of indoor air pollution inside flats located in Warsaw and its suburbs. Edited by: Pawłowski, A; Dudzińska, MR; Pawłowski, L Conference: Conference on Environmental Engineering IV Location: Lublin, POLAND Date: SEP 03-05, 2012. ENVIRONMENTAL ENGINEERING IV, p. 323-328. Published: 2013.
 20. Górka-Kostrubiec, Beata; Król, Elżbieta; Jeleńska, Maria (2012). Dependence of air pollution on meteorological conditions based on magnetic susceptibility measurements: a case study from Warsaw. Studia Geophysica et Geodaetica, 56, 861-877.
 21. Jeleńska, Maria; Górka-Kostrubiec, Beata; Król, Elżbieta Magnetic properties of dust as indicators of indoor air pollution. Preliminary results. Edited by: Dudzińska, MR; Management of Indoor Air Quality; Taylor& Francis Group, London 2011, p.129-136.