DR KRZYSZTOF TEISSEYRE

Zakład Geofizyki Teoretycznej
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 64,
tel. +48 22 6915-689, fax: +48 22 6915-915
email: kt@igf.edu.pl


Wykształcenie:
1977, magister, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski, specjalność: zoologia
doktorat: 1997, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk


Zatrudnienie
w Instytucie: od 1982


Aktualna tematyka badawcza:
· Opracowanie danych sejsmicznych,
· Składowe rotacyjne drgań sejsmicznych.


Wybrane publikacje:
Teisseyre K.P., 1991, Primary and crack-induced anisotropy of electric resistivity before Earthquakes, Bolletino di Geofisica Teorica ed Applicata, 33, No. 132, 257-271.
Teisseyre K.P., 1997, Modelling of crack induced resistivity changes – applications to earthquake studies – praca doktorska wykonana pod kierunkiem profesora Kacpra Rybickiego.
Teisseyre K.P., Roman Teisseyre, 1999, Numerical simulation of resistivity changes caused by water infiltration, Acta Geophys. Pol., 47:1, 41-57.
Teisseyre K.P., Marek Górski, Jerzy Suchcicki, 2004, Seismic events and rotation waves in the Hans Glacier, Spitsbergen, and Pasterze Glacier, Austria, Acta Geophys. Pol.,52:4, 465-476.
Teisseyre K.P, Analysis of a group of seismic events using rotational components, 2007,Acta Geophysica, 55:4, 535-553.
Trzy rozdziały w monografii Earthquake Source Asymmetry, Structural Media and Rotation Effects, 2006, Springer – z Romanem Teisseyre, Markiem Górskim i Jerzy Suchcickim.
Rozdział w monografii Physics of Asymmetric Continuum: Extreme and Fracture Processes, 2008, Springer.
Teisseyre K.P (2011) Spin and twist motions in the earthquake preparation processes: Analysis of records Acta Geophys Vol 59, No. 1, 5-28, DOI: 10.2478/s11600 010 0011-z
Teisseyre K.P (2011) Spin and Twist Wave Groups in the Seismic Field: A Case of Mining Event In: Geophysics in Mining and Environmental Protection Series: Geoplanet: Earth and Planetary Sciences Idziak, Adam F.; Dubiel, Ryszard (Eds.) 1st Edition. 39 -47