Pracownicy

PRof. dr hab. inż. Jarosław jan napiórkowski - kierownik

tel.: +48 22 6915-854
e-mail: jnn@igf.edu.pl

dr hab. inż. EWA BOGDANOWICZ

tel.: +48 22 6915-776
e-mail: ewabgd@igf.edu.pl

dr hab. inż. monika kalinowska, Prof. Instytutu 

tel.: +48 22 6915-855
e-mail: mkalinow@igf.edu.pl

dr EMILIA KARAMUZ

tel.: +48 22 6915-863
e-mail: emikar@igf.edu.pl

dr hab. inż. krzysztof kochanekprof. instytutu

tel.: +48 22 6915-862
e-mail: kochanek@igf.edu.pl

dr inż. iwona kuptel-markiewicz

tel.: +48 22 6915-863
e-mail: iwonamar@igf.edu.pl

Dr inż. anna maria łoboda

tel.: +48 22 6915-672
e-mail: aloboda@igf.edu.pl

dr inż. magdalena mrokowska

tel.: +48 22 6915-849
e-mail: m.mrokowska@igf.edu.pl

dr hab. inż. michael nones, prof. Instytutu

tel.: +48 22 6915-776
e-mail: mnones@igf.edu.pl

dr hab. inż. marzena osuch, prof. instytutu. 

tel.: +48 22 6915-856
e-mail: marz@igf.edu.pl

dr hab. adam piotrowski

tel.: +48 22 6915-858
e-mail: adampp@igf.edu.pl

DR INŻ. ŁUKASZ PRZYBOROWSKI

tel.: +48 22 6915-672
e-mail: lprzyborowski@igf.edu.pl

prof. dr hab. paweł rowiński

tel.: +48 22 6915-950
e-mail: pawelr@igf.edu.pl

MGR INŻ.  ANDRZEJ SKRZYŃSKI

tel.: +48 22 6915-797
e-mail: skand@igf.edu.pl

mgr arianna varrani

tel.: +48 22 6915-864
e-mail: avarrani@igf.edu.pl