Pracownicy

DR HAB. INŻ. MARZENA OSUCH, PROF. PAN - KIEROWNIK

tel.: +48 22 6915-856
e-mail: marz@igf.edu.pl

Abhishek Bamby Alphonse

e-mail: balphonse@igf.edu.pl

dr hab. inż. EWA BOGDANOWICZ

tel.: +48 22 6915-776
e-mail: ewabgd@igf.edu.pl

GEETIKA HARISH CHAUHAN 

email: gchauhan@igf.edu.pl

dr hab. inż. monika kalinowska, Prof. pan

tel.: +48 22 6915-855
e-mail: mkalinow@igf.edu.pl

dr EMILIA KARAMUZ

tel.: +48 22 6915-863
e-mail: emikar@igf.edu.pl

dr hab. inż. krzysztof kochanekprof. PAN

tel.: +48 22 6915-862
e-mail: kochanek@igf.edu.pl

dr inż. iwona kuptel-markiewicz

tel.: +48 22 6915-863
e-mail: iwonamar@igf.edu.pl

mgr marta majerska

e-mail:mmajerska@igf.edu.pl

dr hab. inż. magdalena mrokowska, PROF. PAN

tel.: +48 22 6915-849
e-mail: m.mrokowska@igf.edu.pl

PROF. DR HAB. INŻ. JAROSŁAW JAN NAPIÓRKOWSKI 

tel.: +48 22 6915-854
e-mail: jnn@igf.edu.pl

dr hab. inż. michael nones, PROF. PAN

tel.: +48 22 6915-776
e-mail: mnones@igf.edu.pl

dr hab. adam piotrowski

tel.: +48 22 6915-858
e-mail: adampp@igf.edu.pl

DR INŻ. ŁUKASZ PRZYBOROWSKI

tel.: +48 22 6915-672
e-mail: lprzyborowski@igf.edu.pl

PROF. DR HAB. PAWEŁ M. ROWIŃSKI 

tel.: +48 22 6915-950
e-mail: p.rowinski@igf.edu.pl

tesfaye belay senbeta

e-mail:tsenbeta@igf.edu.pl

mgr arianna varrani

tel.: +48 22 6915-864
e-mail: avarrani@igf.edu.pl