Dr Tomasz Wawrzyniak

 

 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 889, pokój 412A

e-mail: twawrzyniak@igf.edu.pl


Wykształcenie:

 • 10/10/2017 doktor z wyróżnieniem w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka
 • 2012-2017 doktorant w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich Instytut Geofizyki PAN; promotor: prof. dr hab. Jarosław Jan Napiórkowski, promotor pomocniczy dr Marzena Osuch.
 • 2016 Kurs w Swiss Federal Research Institute WSL - Snow Science Winter School, Davos, Szwajcaria.
 • 2010 Kursy na University Center in Svalbard (UNIS), AG-325 Glacjologia; AG-330 Permafrost i środowisko peryglacjalne, Spitsbergen, Norwegia.
 • 2006–2011 Student gospodarki przestrzennej (tytuł magistra 2012). Temat pracy magisterskiej: „Możliwości rozwoju miast w strefie polarnej, Svalbard”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.
 • 2004–2009 Student geografii; specjalność: Hydrologia, meteorologia i klimatologia (tytuł magistra 2009). Temat pracy magisterskiej: „Infiltracja wód powierzchniowych i filtracja wód podziemnych w dolinie rzeki Ebby na środkowym Spitsbergenie”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.
 • 2008 Stypendium Socrates Erasmus; The University of Portsmouth, Anglia.

Zatrudnienie

 • Od 10/2017-obecnie zatrudniony w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich w Instytucie Geofizyki PAN na stanowisku adiunkt
 • Od 10/2016-10/2017 zatrudniony w Instytucie Geofizyki PAN na stanowisku specjalista geofizyk.
 • 06/ 2011 – 07/ 2012 wicekierownik i meteorolog 34tej Polskiej Ekspedycji Polarnej do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund – Svalbard.
Tematyka badawcza, stosowane metody badawcze
Modelowania hydrologiczne, zmiany klimatu, obieg wody w zlewni, wieloletnia zmarzlina, badania polarne
Projekty
 • 10/2018-10/2021 wykonawca i współwnioskodawca grantu NCN OPUS UMO-UMO-2017/27/B/ST10/01269 "Rekonstrukcje i projekcje warunków hydro-klimatycznych południowego Spitsbergenu" 
 • 01.2020-12.2021 – kierownik grantu SIOS research infrastructure access nr 2019_0017 „State of Revvatnet hydronamics in the year 2021 (StaRev).
 • 06.2020-09.2020 wykonawca projektu SIOS Airborne Remote Sensing “Airborne imagery and in-situ measurements Hornsund 2020.
 • 06/2020 - obecnie wykonawca w projekcie “ EDU-ARCTIC 2:od badań polarnych do naukowej pasji - innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce, Norwegii i Islandii”. EOG/19/K4/W/0016
 • 10/02/2017-09/05/2020 wykonawca i współwnioskodawca grantu NCN OPUS UMO-2016/21/B/ST10/02509 "Relacja wieloletniej zmarzliny z rzeźbą, budową geologiczną i komponentami kriosfery w oparciu o badania geofizyczne przedpola lodowca Hansa i okolicy. Hornsund, Spitsbergen."
 • 09/2019 –04/2020 wykonawca w projekcie “EduArctic.pl”.
 • 10/2016-07.2019 dydaktyk i metodyk w projekcie “EduArctic - Engaging students in STEM education through Arctic research”.
 • 06/2017 – 10/2017 oraz 04/2016-12/2016 wykonawca w projekcie “ERIS Exploitation of Research results In School practice”.
 • 04/2014-24/08/2017 kierownik grantu NCN – konkurs 9, PRELUDIUM 2013/09/N/ST10/04105 „Wpływ zmian klimatycznych na pokrywę śnieżną i reżim hydrologiczny polarnej zlewni niezlodowaconej”.
 • 06/2015–12/2018  wykonawca w Svalbard Strategic Grant od Research Council of Norway “SATPERM Satellite-based Permafrost Modeling across a Range of Scales”.
 • 05/2013–12/2016 wykonawca w grancie NCBiR, fundusz polsko-norweski - grant „AWAKE-2 - Arctic Climate and Environment of the Nordic Seas and the Svalbard - Greenland Area” wykonawca w konsorcjum: Instytut Oceanologii PAN, Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Norwegian Meteorological Institute, Norwegian Polar Institute i University Centre in Svalbard.
 • 08/2013-09/2015 kierownik grantu 3f/IGFPAN/2013mł - konkurs wewnętrzny IGF PAN dla młodych naukowców „Reakcja wieloletniej zmarzliny na zmiany klimatyczne w zlewni niezlodowaconej Fuglebekken (Spitsbergen)”.
 • 09/2014-05/2015 kierownik zespołu abiotycznego w projekcie „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – Eduscience”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Unii Europejskiej Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
 • 03/2014–05/2015 wykonawca w grancie polsko-norwesko-niemiecko-włoskim ze Svalbard Strategic Grants „SMACS -Snow Monitoring using Automatic Camera Systems at Svalbard key sites".
 • Od 01/2017 członek Zespołu ds. przygotowania i aktualizacji informacji o posiadanym potencjale aparaturowym i analizy potrzeb Centrum Studiów Polarnych KNOW
 • 08/2013-06/2014 dydaktyk w projekcie Eduscience.
 • Od 04/2017 członek International Glaciological Society.
 • Od 03/2013 opiekun merytoryczny bazy danych meteorologicznych i meteorologów zatrudnionych w Polskiej Stacji Polarnej im. Stanisława Siedleckiego – Hornsund. 
 • Od 01/2013 redaktor polsko-angielskich miesięcznych i całorocznych „Biuletynów meteorologicznych Polskiej Stacji Polarnej Hornsund”. Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk; do pobrania na: http://www.hornsund.igf.edu.pl/pogoda.
 • 07-08/2010 wykonawca w grancie N N 305 098835 „Funkcjonowanie współczesnych geoekosystemów polarnych w otoczeniu Zatoki Petunia. Stan aktualny, zagrożenia, ochrona (Billefjorden, Środkowy Spitsbergen)”; kierownik Józef Szpikowski.
 • 07-08/2010 wykonawca w grancie N N 306062940 „Ewolucja lodowców Ziemi Dicsona (Svalbard) po zakończeniu Małej Epoki Lodowej oraz ich aktualny stan i funkcjonowanie”; kierownik dr Jakub Małecki.
 • 11/2009 współzałożyciel APECS Polska (polskiej gałęzi Association of Polar Early Career Scientists).
 • 04/2008 - 11/2009 prezes koła naukowego European Geography Association (EGEA) entity Poznań.
 • 07-09/2008 wykonawca w grancie 3505/P01/2007/32 „Odpływ podziemny w warunkach przemarzniętego podłoża tundrowego obszarów pustyni polarnej i jego charakterystyka dynamiczna oraz hydrochemiczna”; kierownik: prof. UAM dr hab. inż. Marek Marciniak.
 • 03/2008 - 06/2008 wolontariat „Save our Selsey” – pozyskiwanie funduszy na ochronę wybrzeża w miejscowości Selsey w Anglii Południowej.
 • 02/2008 – 10/2009 członek Rady Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego.
 • 01/2008 - 11/2009 kierownik sekcji Hydrograficznej w Studenckim Kole Naukowym Geografów UAM im. Stanisława Pawłowskiego.
 • 10/2006 – 06/2011 członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej WNGiG.
 • 10/2006 – 06/2011 Starosta Ekonomiczny na kierunku Gospodarka Przestrzenna.
Publikacje recenzowane
 • Wawrzyniak T. Osuch, M. 2020. A 40-year High Arctic climatological dataset of the Polish Polar Station Hornsund (SW Spitsbergen, Svalbard), Earth Syst. Sci. Data, 12, 805–815, https://doi.org/10.5194/essd-12-805-2020
 • Dahlke, S., Hughes, N.E., Wagner, P.M., Gerland, S., Wawrzyniak, T., Ivanov, B., Maturilli, M. 2020. The observed recent surface air temperature development across Svalbard and concurring footprints in local sea ice cover. International Journal of Climatology; 1– 20. https://doi.org/10.1002/joc.6517
 • Osuch, M.; Wawrzyniak, T.; Nawrot, A. 2019. Diagnosis of the hydrology of a small Arctic permafrost catchment using HBV conceptual rainfall-runoff model. Hydrology Research 50 (2): 459-478. https://doi.org/10.2166/nh.2019.031
 • Wawrzyniak Tomasz, Osuch Marzena, Nawrot Adam, Napiórkowski Jarosław Jan (2017) Run-off modelling in an Arctic unglaciated catchment (Fuglebekken, Spitsbergen). Annals of Glaciology, 1-11. https://doi:10.1017/aog.2017.8
 • Osuch Marzena, Wawrzyniak Tomasz (2017) Variations and changes in snow depth at meteorological stations Barentsburg and Hornsund (Spitsbergen). Annals of Glaciology, 1-10. https://doi:10.1017/aog.2017.20
 • Kępski Daniel, Luks Bartłomiej, Migała Krzysztof, Wawrzyniak Tomasz, Westermann Sebastian, Wojtuń Bronisław (2017) Terrestrial Remote Sensing of Snowmelt in a Diverse High-Arctic Tundra Environment Using Time-Lapse Imagery. Remote Sensing, 733; https://doi:10.3390/rs9070733
 • Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Wyszyński Przemysław, Nawrot Adam, Wawrzyniak Tomasz, Budzik Tomasz (2017) Spatial variations in air temperature and humidity over Hornsund fjord (Spitsbergen) from 1 July 2014 to 30 June 2015. Geografiska Annaler series A Physical Geography. https://doi.org/10.1080/04353676.2017.1368832
 • Osuch Marzena, Wawrzyniak Tomasz (2017) Inter- and intra-annual changes of air temperature and precipitation in western Spitsbergen. International Journal of Climatology. 37: 3082–3097. https://doi:10.1002/joc.4901
 • Lewandowski Marek, Kusiak Monika A., Michalczyk Łukasz, Szmigiel Dariusz, Sledziewska-Gojska Elżbieta, Barzycka Barbara, Wawrzyniak Tomasz, Luks Bartłomiej, Thordarson, Wilde Simon A., Höskuldsson Armann (2017) Message in a stainless steel bottle thrown into deep geological time. Gondwana Research, https://doi:10.1016/j.gr.2017.09.005
 • Osuch Marzena, Wawrzyniak Tomasz (2016) Climate projections in the Hornsund area, Southern Spitsbergen. Polish Polar Research. 37(3): 379–402. https://doi: 10.1515/popore-2016-0020
 • Wawrzyniak Tomasz, Osuch Marzena, Napiórkowski Jarosław, Westermann Sebastian (2016) Modelling of the thermal regime of permafrost during 1990–2014 in Hornsund, Svalbard. Polish Polar Research. https://doi: 10.1515/popore-2016-0013
 • Dragon Krzysztof, Marciniak Marek, Szpikowski Józef, Szpikowska Grażyna, Wawrzyniak Tomasz (2015) The hydrochemistry of glacial Ebba River (Petunia Bay, Central Spitsbergen): Groundwater influence on surface water chemistry. Journal of Hydrology, 529, 1499–1510. https://doi:10.1515/popore-2016-0013doi: 10.1016/j.jhydrol.2015.08.031
Monografie
1. Retelle M., Christiansen H., Hodson A., Nikulina A., Osuch M., Poleshuk K., Romashova K., Roof S., Rouyet L., Strand S.M., Vasilevich I., Wawrzyniak T. (2020) Environmental Monitoring in the Kapp Linné-Grønnfjorden Region (KLEO). [w]: SESS report 2019, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System. Van den Heuvel et al. (ed):, pp. 84 – 107, ISBN: 978-82-691528-6-9, Longyearbyen
2. Wawrzyniak T., Puczko M., 2017: „Polska Stacja Polarna Hornsund na Spitsbergenie / Polish Polar Station Hornsund on Spitsbergen”, wydanie 2, poprawione ISBN: 978-83-88765-99-5, Warszawa 2017. 
3. Wawrzyniak T. 2017. Modelowanie bilansu wodnego arktycznej zlewni niezlodowaconej na przykładzie Fuglebekken (Spitsbergen) – rozprawa doktorska. Instytut Geofizyki PAN
4. Wawrzyniak T., Puczko M., 2016: „Polska Stacja Polarna Hornsund na Spitsbergenie / Polish Polar Station Hornsund on Spitsbergen” ISBN: 978-83-88765-95-7, Warszawa.
5. Migała K., Wawrzyniak T., 2013: The Climate of Hornsund. [w] Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen. Zwoliński Z., Kostrzewski A., Pulina M. (ed.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań
6. Wawrzyniak T., 2013: History of polish polar research in Hornsund. [w] Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen. Zwoliński Z., Kostrzewski A., Pulina M. (ed.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
7. Małecki J., Buchwał A., Rachlewicz G., Rymer K., Strzelecki M., Wawrzyniak T., 2011: Environmental studies in northern Billefjorden – Institute of Geoecology and Geoinformation A. Mickiewicz University 15th Expedition – Polar Report Svalbard 2010. vol. 1. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 46 p. ISBN 978-83-62662-57-9, Poznań

Dodatkowe informacje (w tym linki do stron zewnętrznych np. Research Gate)

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Wawrzyniak

Nagrody i odznaczenia
 • 2018 Stypendium im. Kacpra Rafała Rybickiego za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu badań podstawowych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka.
 • 2018 stypendium wyjazdowe ufundowane przez APECS Brazil na udział w “V Symposium APECS-Brazil - Achievements and challenges in a decade of changes in national and international scene”, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazylia 2018.
 • 2017 laureat konkursu osiągnięć naukowych uzyskanych przez doktorantów IGF PAN w trakcie roku akademickiego 2016/2017 - stypendium wyjazdowe na konferencję w Wietnamie.
 • 2016 stypendium wyjazdowe ufundowane przez COST Action na udział w 2nd Snow Science Winter School, Davos/Preda, Szwajcaria.
 • 2013 stypendium wyjazdowe ufundowane przez French Polar Institute IPEV, udział w konferencji “Gateway to the Arctic”, Brest, Francja.
 • Od października 2016 stypendium doktorskie Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Od 2012 do września 2016 stypendium naukowe doktoranta Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
 • 2010 stypendium wyjazdowe ufundowane przez The Research Council of Norway, udział w konferencji IPY Oslo, Norwegia.
Certyfikaty
 • Certyfikat ukończenia szkolenia strzeleckiego: karabin, strzelba, rewolwer (2020).
 • Certyfikat ukończenia kursu „Fundamental and Advanced Topics in Hydrogeology and Hydrological Simulation – Uniwersytet Cagliari, Sardynia, Włochy (2020)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa poruszania się w górach i na lodowcach zgodnie z zaleceniami Komisji Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu (2019).
 • Świadectwo kwalifikacji VLOS i BVLOS (operowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi poza zasięgiem wzroku) (2019 – ważne do 30.09.2024)
 • Certyfikat ratownika w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 2018.
 • Certyfikat języka angielskiego TOEIC C1 (2016), języka norweskiego A1 (2017).
 • Certyfikat ukończenia kursu „QGIS – zaawansowane analizy” (2016)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Sposoby poboru prób średniodobowych i prób uzależnionych od poziomu opadów atmosferycznych w ciekach naturalnych” (2015)