dr Anna Odzimek

Zakład Fizyki Atmosfery / Department of Atmospheric Physics

Instytut Geofizyki PAN / Institute of Geophysics PAS

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 821, e-mail: aodzimek@igf.edu.pl


  • Jagiellonian University, PhD (2005)
  • University of Leicester, UK, PDRA (2005-2006) (2007-2009)
  • Institute of Geophysis PAS, from 2009

TEMATYKA BADAWCZA / RESEARCH TOPICS

  • atmosferyczny elektryczny obwód globalny / global atmospheric electric circuit (GEC)
  • elektryczne wyładowania dojonosferyczne / Transient Luminous Events (TLEs)
  • jonosferyczny rezonator Alfvéna / ionospheric Alfvén resonance (IAR)

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

  • elektryczność atmosfery / atmospheric electricity
  • elektromagnetyczne zjawiska falowe i rezonansowe we wnęce Ziemia-jonosfera / EM fields and waves in Earth-ionosphere cavity
  • fizyka atmosfery i przestrzeni okołoziemskiej oraz związane zagadnienia interdyscyplinarne - atmospheric, solar-terrestrial physics and related interdisciplinary topics

PROFIL W BAZIE OPI NAUKA POLSKA


PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

SCOPUS 22985684300

ORCID 0000-0003-3490-5257

PBN / Polish Scholarly Bibliography 3944359