Dr Tomasz Werner

Zakład Magnetyzmu - Laboratorium Paleomagnetyzmu i Badań Środowiskowych
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Ksiecia Janusza 64, 01-452
tel.: +48 22 6915 765, Warszawa
e-mail: twerner@igf.edu.pl


Wykształcenie:

1990 -magister fizyki, specjalność geofizyka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

1993 -Master of Science in Geology, Lakehead University, Thunder Bay, Ontario, Kanada

2001 - Doktor nauk o Ziemi w zakresie geofizyki,Instytut Geofizyki PAN


Zatrudnienie:

Od 1990 - Instytut Geofizyki PAN, kierownik pracowni od 2008 r., kierownik zespołu paleomagnetyzmu do 2019 roku, kierownik Laboratorium Paleomagnetyzmu i Badań Środowiskowych - od 2019 roku


Główne tematy badawcze:

Badania anizotropii magnetycznej i własności magnetycznych wybranych jednostek geologicznych:

 • badania anizotropii magnetycznej węglanów dewońskich strefy morawsko-śląskiej (Czechy)
 • badania własności magnetycznych permokarbońskich wulkanitów z okolic Bolkowa (ignimbritów, tuffów i law) w Górach Kaczawskich
 • badania anizotropii magnetycznej i własności magnetycznych granitoidów jawornickich w strefie Złoty Stok-Skrzynka

Web pages

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Werner2

https://orcid.org/0000-0002-7980-0646

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7103151399


Wybrane publikacje:

 1. Werner, T. & Jeleńska, M. 1992. The applicability of two computer techniques to separate the remanent magnetization (RM) components acquired in laboratory fields. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 70, 194-200.
 2. Werner, T., 1993. Paleomagnetism, structure and magnetic fabrics in a traverse of the Quetico Subprovince between Atikokan and Kashabowie, NW Ontario. M.Sc. thesis, Lakehead University, Thunder Bay, Ontario, Canada.
 3. Borradaile, G. J., Chow, N. & Werner, T., 1993. Magnetic hysteresis of limestones: facies control? Phys.Earth. & Planet.Inter., 76, 241-252.
 4. Borradaile, G. J., Kissin, S. A., Stewart, J. D., Ross, W. A. & Werner, T. 1993. Magnetic and optical methods for detecting heat treatment of chert. J. Archeolog. Science, 20, 57-66.
 5. Borradaile, G. J., Werner, T., Dehls, J. F. & Spark, R. N. 1993. Archean regional transpression and paleomagnetism in northwestern Ontario, Canada. Tectonophysics, 220, 117-125.
 6. Borradaile, G. J., Stewart, R. A. & Werner, T. 1993. Archean uplift of a subprovince boundary in the Canadian Shield, revealed by magnetic fabrics. Tectonophysics, 227, 1-15.
 7. Borradaile, G. J., Kehlenbeck, M. M., Werner, T. 1994. A magnetotectonic study correlating late Archean deformation in northwestern Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 31, No 9, 1449-1460
 8. Borradaile, G. J. and Werner, T. Magnetic anisotropy of some of phyllosilicates. 1994. Tectonophysics, 235, 223-248
 9. Werner, T. Borradaile, G. J. Paleoremanence dispersal across a transpressed Archean terrain: Deflection by anisotropy or by late compression? 1996. J. Geophys. Res. Vol. 101, No. B3, p. 5531-5546
 10. Werner T., 1996. Zastosowanie metody statystycznej "bootstrap" i pomiarów bezpośrednich do wyznaczania anizotropii pozostałości bezhisterezowej skał silnie zmetamorfizowanych, Raport z projektu badawczego KBN nr 6 P04D 034 082- jako kierownik grantu
 11. Jeleńska M., Werner T., and Król E., 1996. Paleomagnetic and rock magnetic study of ultramafic and gabbroic rocks from boreholes in the Sudetes, Poland, Acta Geoph. Pol., Vol. 46, No 4, 361-382.
 12. Jeleńska M., and Werner T., Magnetic anisotropy parameters for the Ultramafic and the gabbroic rocks from three boreholes from the Sudetes, Poland, Phys. Chem. Earth, 22, No1-2, pp 161-165, 1997
 13. Werner, T., Experimental designs for determination of the anisotropy of remanence - test of the efficiency of least-square methods applied for highly metamorphic rocks from Southern Poland. Phys. Chem. Earth, 22, No 1-2, pp 131-136, 1997.
 14. Werner T. and Borradaile, G. J., Homogeneous Magnetic Susceptibility of Tektites: Implications for Extreme Homogenization of Source Material, 1998 Phys. Earth Planet, Int.,vol. 108, pp. 235-243
 15. Borradaile,G.J., Werner T., Lagroix F. 1999, Magnetic Fabrics and Anisotropy-controlled thrusting in the Kapuskasing Structural Zone, Canada, Tectonophysics vol 302, pp 241- 256.
 16. Lewandowski M., Nowożyński K. Werner T., PDA - a package of FORTRAN programs for paleomagnetic data analysis, manuscript
 17. Werner, T. , Mazur, S., and Jeleńska M. 2000. Changing direction of magnetic fabric in a thrust unit: an example from the Karkonosze-Izera massif (SW Poland), Physics and Chemistry of Earth, Part A. Solid Earth and Geodesy, vol 25 No 5, pp. 511-517.
 18. M.. Jeleńska, T. Werner, St Mazur. 2000. Paleomagnetic and rock magnetic study of the Early Paleozoic metamorphic complex of Rudawy Janowickie (West Sudetes; Poland). Geologica Carpathica, 51 (3): 172-173.
 19. T. Werner 2002. “ The correlation of magnetic anisotropies (AMS and AARM) with tectonic fabrics of the Niemcza shear zone (SW Poland)” Acta Geophysica Polonica, 50 (1):79-107.
 20. M. Jeleńska, T. Werner, St. Mazur. 2002. A paleomagnetic and rock magnetic properties of the Lower Paleozoic metamorphic complex of the Rudawy Janowickie (West Sudetes, Poland). Geologica Carpathica vol 54, (5): 283-294.
 21. M. Jeleńska, T. Werner, St. Mazur. 2002. The comparison of tectonic and magnetic fabric (AMS and AARM) in a thrust unit: an example from metamorphic series of Rudawy Janowickie (SW Poland), Quadorni do geofisica 26: 65-67.
 22. Borradaile G J, Werner T, Lagroix F, 2003, Differences in paleomagnetic interpretations due to the choice of statistical, demagnetization and correction techniques: Kapuskasing Structural Zone, northern Ontario, Canada, TECTONOPHYSICS 363 (1-2): 103-125 FEB 20 2003
 23. Borradaile, G. J.; Lemmetty, T. J.; Werner, T. 2003, Apparent polar wander paths and the close of late Archean crustal transpression, northern Ontario J. Geophys. Res.Vol. 108, No. B8, 2402
 24. M.Kądziałko-Hofmokl, S.Mazur, T.Werner, J.Kruczyk . 2004. Relationship between magnetic and structural fabrics revealed by the Variscan basement rocks subjected to heterogenous deformation - a case study from the Kłodzko Metamorphic Complex (Central Sudetes, Poland)" Magnetic Fabrics: Methods and Applications, Geological Society of London, Special Publication 238. 475-491.
 25. Jerzy Nawrocki, Olga Polechońska, Anna Lewandowska & Tomasz Werner. On the palaeomagnetic age of the Zalas laccolith (southern Poland). Acta Geologica Polonica, Vol. 55 (2005), No. 3, pp. 229-236
 26. Tomasz Werner, Magdalena Pañczyk “Magnetic fabrics of Permian volcanic succession from North Sudetic Basin (SW Poland) - the reconstruction of volcanic event scenario”. Abstracts of the 10th”Castle Meeting” New Trends in Geomagnetism, Palaeo, Rock and Environmental Magnetism, Castle of Valtice, Travaux Geophysiques XXVII (2006), p. 124-125
 27. Pańczyk Magdalena , Werner Tomasz 2004, “Preliminary results of anisotropy of magnetic susceptibility of the permian volcanites from the Bolków area (north sudetic basin)”, XI Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego "HIPABYSALNY MAGMATYZM ORAZ PETROLOGIA FLISZU KARPAT ZACHODNICH" Ustroń, 14 - 17 października 2004, Prace specjalne PTMin 2004. Zeszyt 24 p 311-314
 28. Werner, T., Białek, D.2004 “The Jawornik granitoids: AMS fabric and its relationship with the Zloty Stok - Skrzynka shear zone (Sudetes, SW Poland), Paleo, Rock and Environmental Magnetism,9th Castle Meeting Javorina, Slovak, June. 2004. (abstract- Contributions to Geophysics and Geodesy 2004, vol 34 special issue, p. 167),
 29. Nawrocki, J. , Fanning, M. , Lewandowska, A. , Polechońska, O. and Werner,T., 2008, Palaeomagnetism and the age of the Cracow volcanic rocks (S Poland).Geophysical Journal International, 174, No. 2, pp. 475 – 488.
 30. Jerzy Nawrocki, Olga Polechońska, Tomasz Werner. 2008 Magnetic susceptibility and selected geochemical-mineralogical data as proxies for the Early to Middle Frasnian (Late Devonian) palaeoenvironmental settings of limestone deposition in Holy Cross Mountains, southern Poland. , Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Volume 269, Issues 3-4, Pages 176-188
 31. Kądziałko-Hofmokl, M, Szczepański J., Werner T., Jelenska M., Nejbert K., 2013, Paleomagnetism and magnetic mineralogy of metabasites and granulites from Orlica/Śnieżnik Dome (Central Sudetes) ACTA GEOPHYSICA, vol 61 (3), pp.535-568, doi:10.2478/s11600-012-0092-y
 32. Kadzialko-Hofmokl M., Werner, T., Kruczyk J. 2014, Fifty Years of Palaeomagnetic Studies in the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, 2014 Conference: Jubilee Conference on the Occasion of the 60th Anniversary of the Institute-of-Geophysics, Polish-Academy-of-Sciences (PAS) Location: Jachranka, POLAND Date: JUN 14, 2013 ACHIEVEMENTS, HISTORY AND CHALLENGES IN GEOPHYSICS, editors Bialik R., Majdanski M., Moskalik M. Book Series: GeoPlanet-Earth and Planetary Sciences, Pp:39-63, doi: 10.1007/978-3-319-07599-0_3
 33. Werner T., Lewandowski M., Vlahovic I., Velic I., Sidorczuk M. 2015. Palaeomagnetism and rock magnetism of the Permian redbeds from the Velebit Mt. (Karst Dinarides, Croatia): dating of the early Alpine tectonics in the Western Dinarides by a secondary magnetization, TECTONOPHYSICS, vol 651, Pages: 199-215, DOI: 10.1016/j.tecto.2015.03.022
 34. Bujak L., Woronko B., Winter H., Marcinkowski B., Werner T., Stachowicz-Rybka R.,Zarski M., Wozniak P.P., Rosowiecka O., 2016. A new stratigraphic position of some Early Pleistocene deposits in central Poland, GEOLOGICAL QUARTERLY Vol 60 (1), p.238-251, DOI: 10.7306/gq.1269
 35. Jelenska M., Gorka-Kostrubiec B.,   Werner T., Kadzialko-Hofmokl M., Szczepaniak-Wnuk I., Gonet T., Szwarczewski P. 2017,Evaluation of indoor/outdoor urban air pollution by magnetic, chemical and microscopic studies, ATMOSPHERIC POLLUTION RESEARCH, vol 8 (4), p.754-766, doi:10.1016/j.apr.2017.01.006
 36. Beata Górka-Kostrubiec, Tomasz Werner, Sylwia Dytłow, Iga Szczepaniak- Wnuk, Maria Jeleńska, Aneta Hanc-Kuczkowska 2018, Detection of metallic iron in urban dust by magnetic methods and microscopic observations. Proscience vol. 5 Pp 46-51 DOI:10.14644/dust.2018.008
 37. Nawrocki J.,Bogucki A.,Lanczont M.,Werner T.,Standzikowski K., Panczyk M.2018. The Hilina Pali palaeomagnetic excursion and possible self-reversal in the loess from western Ukraine,  BOREAS Vol 47 (3), p 954-966, doi:10.1111/bor.12305
 38. Nawrocki J., Bogucki A.B.,Lanczont M.,Werner T., Standzikowski K., Panczyk M. 2018.Is the Hilina Pali "palaeomagnetic excursion" becoming another example of the reinforcement syndrome? A comment inspired by Nawrocki et al. (2018)': Reply to comments, BOREAS, vol 47 (3), p.969-970, doi:10.1111/bor.12329
 39. . Górka-Kostrubiec, T. Werner, S. Dytłow, I. Szczepaniak-Wnuk, M. Jeleńska, and A.Hanc-Kuczkowska –Identification of Metallic Iron in an Urban Dust Using Magnetometry, Microscopic Observations and Mössbauer Spectroscopy. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences Geophysical Data Bases, Processing and Instrumentation vol. 423 (C-112), 2018, pp. 43-44 DOI: 10.25171/InstGeoph_PAS_Publs-2018-023 16th Castle Meeting New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism, Chęciny, Poland, 2018
 40. M.Kądziałko-Hofmokland T.Werner–Fe-Cr Mixed Binary Spinels as Accessory Magnetic Minerals in the Sudetic Ophiolitic Rocks. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences Geophysical Data Bases, Processing and Instrumentation vol. 423 (C-112), 2018, pp. 75-76 DOI: 10.25171/InstGeoph_PAS_Publs-2018-039 16th Castle Meeting New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism, Chęciny, Poland, 2018
 41. M. Lewandowski, T. Werner, G. Karasiński, D. Matesič, and M. Paszkowski –Palaeomagnetic Inclination Error in the Red-beds Deposits: A Contribution from the Ediacaran Sedimentary Rocks of the Western Part of the East European Platform. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences Geophysical Data Bases, Processing and Instrumentation vol. 423 (C-112), 2018, pp. 87-88 DOI: 10.25171/InstGeoph_PAS_Publs-2018-045 16th Castle Meeting New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism, Chęciny, Poland, 2018
 42. J. Muraszko,P. Ziółkowski, R. Blukis, and T. Werner –Cosmic Dust as a Carrier of Natural Remanent Magnetisation?A Case Study from the Jurassic Stromatolites from the Zalas Quarry, Krakow Upland, Poland. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences Geophysical Data Bases, Processing and Instrumentation vol. 423 (C-112), 2018, pp. 105-106 DOI: 10.25171/InstGeoph_PAS_Publs-2018-054 16th Castle Meeting New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism, Chęciny, Poland, 2018
 43. Gorka-Kostrubiec B., Werner T.,Dytlow S., Szczepaniak-Wnuk I., Jelenska M.,Hanc-Kuczkowska A., Detection of metallic iron in urban dust by using high-temperature measurements supplemented with microscopic observations and Mossbauer spectra, 2019, JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, vol. 166, 89-102. doi:10.1016/j.jappgeo.2019.04.022
 44. Lewandowski, M.; Kusiak, M.A.; Werner, T.; Nawrot, A.; Barzycka, B.; Laska, M.; Luks, B. Seeking the Sources of Dust: Geochemical and Magnetic Studies on “Cryodust” in Glacial Cores from Southern Spitsbergen (Svalbard, Norway). Atmosphere 2020, 11, 1325. https://doi.org/10.3390/atmos11121325
 45. Narloch, W., Werner, T., Tylmann, K. Deformation mechanisms and kinematics of a soft sedimentary bed beneath the Scandinavian Ice Sheet, north-central Poland, revealed by magnetic fabrics, Sedimentary Geology 2021,,Volume 416, 105862, https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2021.105862.
 46. Dudzisz, M. Lewandowski, T. Werner, G. Karasiński, A. Kędzior, M. Paszkowski, J. Środoń, M.J. Bojanowski, Paleolatitude estimation and premises for geomagnetic field instability from the Proterozoic drilling core material of the south-western part of the East European Craton, Precambrian Research,Volume 357, 2021, 106135, https://doi.org/10.1016/j.precamres.2021.106135.
 47. Nawrocki, Jerzy, Standzikowski, Karol, Łanczont, Maria, Werner, Tomasz, Gancarski, Jan and Gil, Zdzisław. "Secular Variations of Inclination of the Geomagnetic Field in SE Poland Between 1200 and 1800 AD" Geochronometria, vol.48, no.1, 2021, pp.95-104. https://doi.org/10.2478/geochr-2020-0031
 48. M. Jeleńska, T. Werner, M. Kądziałko-Hofmokl, G. Karasiński, Evaluation of indoor/outdoor urban air pollution by magnetic parameters; preliminary study, Journal of Applied Geophysics, Vol. 206, 2022,104804. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2022.104804.
 49. Meinander, O., Dagsson-Waldhauserova, P., Amosov, P., Aseyeva, E., Atkins, C., Baklanov, A., Baldo, C., Barr, S. L., Barzycka, B., Benning, L. G., Cvetkovic, B., Enchilik, P., Frolov, D., Gassó, S., Kandler, K., Kasimov, N., Kavan, J., King, J., Koroleva, T., Krupskaya, V., Kulmala, M., Kusiak, M., Lappalainen, H. K., Laska, M., Lasne, J., Lewandowski, M., Luks, B., McQuaid, J. B., Moroni, B., Murray, B., Möhler, O., Nawrot, A., Nickovic, S., O’Neill, N. T., Pejanovic, G., Popovicheva, O., Ranjbar, K., Romanias, M., Samonova, O., Sanchez-Marroquin, A., Schepanski, K., Semenkov, I., Sharapova, A., Shevnina, E., Shi, Z., Sofiev, M., Thevenet, F., Thorsteinsson, T., Timofeev, M., Umo, N. S., Uppstu, A., Urupina, D., Varga, G., Werner, T., Arnalds, O., and Vukovic Vimic, A.: Newly identified climatically and environmentally significant high-latitude dust sources, Atmos. Chem. Phys., 22, 11889–11930, https://doi.org/10.5194/acp-22-11889-2022, 2022.
 50. J. Nawrocki, K. Standzikowski, M. Chadima, T. Werner, M. Łanczont, J. Gancarski, Z. Gil, Archaeomagnetic studies of bricks from ancient buildings sampled in SE Poland (Central Europe), Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 51, 2023, 104122, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104122.
 51. Nawrocki, J., Rosowiecka, O., Wójcik, K., Werner, T., Chadima, M., Wasik, B., Wiewióra, M. Reconnaissance archaeomagnetic study of ancient bricks from Northern Poland. Acta Geophys. (2023). https://doi.org/10.1007/s11600-023-01235-w
 52. Górka-Kostrubiec, B., Werner, T. & Karasiński, G. Measuring magnetic susceptibility of particulate matter collected on filters. Environ Sci Pollut Res 31, 4733–4746 (2024) https://doi.org/10.1007/s11356-023-31416-5