Z życia Zakładu

WYDARZENIA

ROK 2021

LUTY:

 

STYCZEŃ:

Seminarium, 29.01.2021, godz. 10:00, online

 • dr inż. Maria Kozłowska - "Aftershocks in mining-induced seismicity - summary of new findings"

 

ROK 2020

LISTOPAD:

Seminarium, 27.11.2020, godz. 10:00, online

 • mgr Izabela Nowaczyńska - "Seasonal stress inversion trends of reservoir triggered seismicity in Song Tranh 2 reservoir, Vietnam"

 

PAŹDZIERNIK:

Silny wstrząs u wybrzeży Turcji

 • Dnia 30.10.2020 o godzinie 11:51:25.7 UTC na Morzu Egejskim, u wybrzeży Turcji, miał miejsce silny wstrząs o magnitudzie momentu sejsmicznego M7.0. Poniżej widoczny jest zapis ze stacji sejsmicznych Polskiej Sieci Sejsmologicznej. Więcej informacji o trzęsieniu można znaleźć na stronie Europejskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC): https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=915787.

 

Seminarium, 30.10.2020, godz. 10:00, online

 • mgr Anna Tymińska - "High-rate GPS in moment tensor calculations for strong event in Rudna copper mine"

 

SIERPIEŃ:

Seminarium, 07.08.2020, godz. 10:30, online

 • mgr inz. Monika Staszek - "Identification of repeating aerthquakes at Prati-9 and Prati-29 seismic cluster, The Geysers geothermal field"

KWIECIEŃ:

Seminarium, 27.04.2020, godz. 10:30, online

 • dr inz. Jan Wiszniowski - "Partial results of study of Ground Motion Models based on specific neural networks"

 

MARZEC:

Seminarium, 27.03.2020, godz. 11:00, online

 • mgr Jakub Kokowski - "Analysis of an optimal seismic network configuration for seismic source locations"

 

LUTY:

Seminarium, 28.02.2020, godz. 12:30, sala konferencyjna ZS, Kraków

 • dr hab. Grzegorz Lizurek - "Preliminary results of Lai Chau reservoir triggered seismicity - network set up, background seismicity and after impoundment seismicity"

 

STYCZEŃ:

Seminarium, 31.01.2020, godz. 10:30, sala konferencyjna ZS, Kraków

 • dr Taghi Shirzad - "Investigation and applying of the fault rupturing approach in the fractures tracking"

 

 

 

ROK 2019

GRUDZIEŃ:

Konferencja American Geophysical Union, 9-13 grudnia, San Francisco, USA 

 • prof. Grzegorz Lizurek wraz z mgr Alicją Caputą wzieli udział w AGU Fall Meeting
 • Grzegorz wygłosił prezentację pod tytułem "Reservoir triggered seismicity in areas of moderate and low seismicity. Case studies from Vietnam and Poland" oraz poster "Moment tensor inversion as a tool in stress field interpretation of anthropogenic seismicity"
 • Alicja prezentowała poster pt. "Seismological view on post-blasting seismicity in deep mine environment"

LISTOPAD:

Seminarium, 29.11.2019, godz. 10:00, sala konferencyjna ZS, Kraków.

 • dr inż. Konstantinos Leptokaropoulos- "Magnitude Distribution Properties Variation in The Geysers Geothermal Field"

 

 

PAŹDZIERNIK:

Spotkanie celebrujące zakończenie europejskiego projektu EPOS-IP, 28.10.2019, godz. 10:00, ACK Kraków.

 • W poniedziałek, 28 października 2019 r. w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone największemu  projektowi infrastrukturalnemu w zakresie nauk o Ziemi w Europie.

 • Głównym tematem był Tematyczny Węzeł Zagrożeń Antropogenicznych projektu European Plate Observing System  (WP14 TCS AH EPOS IP).

 • Ponad 40 uczestników z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN), Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH, Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) i Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) spotkało się w siedzibie ACK Cyfronet AGH, przy ul. Nawojki 11.

 • Lider TCS AH, prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, dyrektor IGF PAN  oraz członkowie zespołu WP14 przedstawili główne osiągnięcie projektu - rozwój cyfrowej platformy badawczej zagrożeń antropogenicznych - Platformy IS EPOS. Prototyp platformy IS-EPOS był wynikiem projektu „Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej IS-EPOS dla celów EPOS” realizowanego w latach 2013-2015, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013. Platforma została publicznie udostępniona w styczniu 2016 r. i od tego czasu nieprzerwanie działa, przechodząc dalsze udoskonalenia i zmiany w ramach projektu EPOS-IP, finansowanego ze środków programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” - Research and Innovation Framework Programme, który pomyślnie zakończył się po 4 latach realizacji, we wrześniu 2019 r. Konsorcjum EPOS-IP, składające się z 46 partnerów z 22 krajów, odbyło swoje ostatnie spotkanie w Madrycie w dniach 25–27 września 2019 r., gdzie WP14 TCS AH, kierowane przez IGF PAN, otrzymało pozytywne komentarze i recenzje. Ciągła modernizacja i aktualizacja infrastruktury i funkcjonalności TCS-AH jest przewidziana w ramach projektu EPOS-SP (Sustainability Phase), który został już zatwierdzony na kolejne 3 lata, a finansowany będzie również z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie Research and Innovation Framework.

 • Podczas spotkania końcowego WP14 w Krakowie zaprezentowane zostały funkcje platformy IS-EPOS przydatne w pracy naukowej, a także rozwiązania informatyczne i infrastrukturalne, bez których praca naukowa byłaby znacznie mniej efektywna.

 • Zaprezentowano również działania upowszechniające wyniki projektu, skierowane do świata przemysłu oraz społeczności akademickiej, a także szkolenia, które miały miejsce w trakcie trwania projektu. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat obecnego stanu i perspektyw konsorcjum TCS AH.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się:

https://cordis.europa.eu/project/rcn/198338/factsheet/en

https://www.epos-ip.org/

epos-ip.php

Warsztaty, 10.10.2019, godz. 11:00, Cambridge w Wielkiej Brytanii.

 • 10 października 2019 r. w Cambridge w Wielkiej Brytanii odbyły się warsztaty nt. szans i wyzwań związanych z energią geotermalną- Geothermal Energy: Opportunities and Challenges, Workshop
 • Warsztaty zostały zorganizowane przez TWI i miały na celu identyfikację wyzwań związanych z eksploatacją źródeł geotermalnych oraz zademonstrowanie rozwiązań techniczno-ekonomicznych związanych z projektami H2020 S4CE i Geo-Coat.
 • Przedstawiciel Zakładu Sejsmologii IG PAN - Piotr Sałek wziął udział w warsztatach i wygłosił prezentację pt. Thematic Core Service Anthropogenic Hazards - Step-change in Tackling Grand Challenges of Hazards Associated with Exploitation of Geo-resources. Kopia zaprezentowanych slajdów znajduje się poniżej:

  

Seminarium, 08.10.2019, godz. 11:00, sala konferencyjna ZS, Kraków.

 • dr inż. Jan Wiszniowski- "Artificial Neural Network detection"

  

WRZESIEŃ:

Letnia szkoła "No Risk No Energy "

 • W dniach 16–18 września 2019 r., w Salerno we Włoszech odbyła się letnia szkoła „No Risk No Energy”. Wydarzenie to miało odbyło się w ramach projektu S4CE. Pracownicy Zakładu Sejsmologii przedstawiali drugiego dnia 2 prezentacje. Pierwsza z nich zatytułowana „Sejsmiczość indukowana podczas eksploatacji i eksploracji geo-zasobów” przeprowadziła profesor Beata Orlecka-Sikora, która zapoznała studentów z sejsmicznością antropogeniczną i związanym z tym ryzykiem. Następnie dokłądnie przedstawiono platformę TCS-AH poprzez interaktywny samouczek dotyczący platformy IS-EPOS - tą częścią zajął się dr Kostasa Leptokaropoulosa. Po obu prezentacjach odbyła się otwarta dyskusja między uczestnikami.

SIERPIEŃ:

11 Międzynarodowe Warsztaty Sejsmologii Statystycznej

 • W dniach 18-21 sierpnia 2019 r., w Hakone w Japonii odbyły się warsztaty z sejsmologii statystycznej w których udział wziął prof. Lasocki wraz z prof. Beatą Orlecką-Sikorą. 

 • Prof. Orlecka-Sikora wygłosiła prezentację pt.  "Indications to assess the seismic potential of the injection-induced earthquakes" podczas sesjii "Extending Statistical Seismology Beyond Seismicity"

 • Prof. Lasocki wystąpił z posterem "Application of the equivalent dimensions method for the study of fracture network development"

LIPIEC:

Silny wstrząs na terenie Zagłębia Miedziowego

 • Dnia 05.07.2019 około godziny 20:41 (18:41:0.7 UTC) miał miejsce silny wstrząs w rejonie Lubińsko – Głogowskiego Zagłębia Miedziowego (LGOM). Magnituda momentu sejsmicznego wyliczona na podstawie sieci PLSN oraz sieci lokalnej IGF PAN monitorującej sejsmiczność na terenie LGOM wyznaczona została na M3.8. (I. Dobrzycka, Ł. Rudziński)

 

Tragiczny wstrząsw KWK Murcki-Staszic.

 • W dniu wczorajszym 01.07.2019 o godzinie 14:12:06.765 (12:12:06.765 UTC) na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wystąpiło zjawisko sejsmiczne połączone z tąpnięciem w wyrobiskach KWK Murcki - Staszic. Magnituda momentu sejsmicznego wyznaczona z zapisów Polskiej Sieci Sejsmologicznej (PLSN) wyniosła M2.9. Poniżej zapis wstrząsu na wybranych stacjach sieci PLSN.

CZERWIEC:

PROF. DR HAB. INŻ. BEATA ORLECKA-SIKORA ODEBRAŁA NOMINACJĘ PROFESORSKĄ

Seminarium, 14.06.2019, godz. 09:00, sala konferencyjna ZS, Kraków.

 • prof. Makoto Okubo "Magma/gas intrusion process of Shinmoedake Eruption in 2017 suggested by volcanic tremors location with ASL method".
 • prof. Makoto Okubo przyjechał z wizytą z Kochi University Natural Science Cluster

MAJ:

Seminarium, 14.05.2019, godz. 10:00, sala konferencyjna ZS, Kraków.

Spotkanie EPOS-IP, 06-10.05.2019, Piza, Włochy

 • W dniach od 6-10 Maja 2019, konsorcjanci projektu EPOS-IP spotykają się we włoskiej Pizie, gdzie odbywa się czwarte, coroczne spotkanie projektowe. 
 • Konsorcjancji dyskutowali na temat postępów w projekcie, jego sukcesów oraz planach na przyszłość.
 • Zdjęcia z profilu tweeter Anthropogenic Hazards

KWIECIEŃ:

Geosfera, 2019, Chęciny.

 • Geosfera to coroczne warsztaty mające na celu geofizykę dla studentów nauk o Ziemi z różnych dziedzin.
 • Warsztaty zostały zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe. Wydział Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Śląskim.
 • Geosfera odbyła się w pięknie położonym kamieniołomie niedaleko Chęcin.
 • W tym roku TCS AH przygotował warsztaty antropogenicznej sejsmiczności przeznaczone dla studentów. 
 • Zdjęcia ze strony https://www.epos-ip.org

Seminarium, 29.04.2019, godz. 10:30, sala konferencyjna ZS, Kraków.

 • dr inż Maria Kozłowska: "What governs the productivity of aftershocks in mining environment?"

SUKCES ! 25.04.2019, Kraków, Warszawa, Świat Sejmologii.

 • dr Łukasz Rudziński, podczas Rady Naukowej w dniu 25.04.2019 r., przestał być tylko Doktorem - Witamy nowego Doktora Habilitowanego w Zakładzie Sesjmologii.
 • GRATULUJEMY ! 

MARZEC:

Konferencja Third Schatzalp Workshop on Induced Seismicity organizowana przez Szwajcarski Serwis Sejsmologiczny przy ETH w dniach 5-8 marca w Davos. Nasz Zakład na spotkaniu reprezentowała dr inż. Maria Kozłowska, która zaprezentowała poster pt. "How to model aftershocks in induced seismicity? Insight into seismicity of Kiruna Mine, Sweden". 

 

LUTY:

Odbiory tematów  statutowych realizowanych w 2018 r.

 • 26-27 lutego 2019 r. w Warszawie odbyły się odbiory tematów stautowych w 2018 r. 
 • Zakład Sejsmologii reprezentowany na odbiorach przez:
  • ​Prof. S. Lasocki: High injection rates counteract formation of far-extending fluid migration pathways
  • Dr hab. B. Orlecka – Sikora: Tracking the growth of the injection-induced fracture networks
  • Dr M. Kozłowska: Studying aftershocks in mining induced seismicity
  • Dr Ł. Rudziński: Rapid ground deformation corresponding to a mining-induced seismic event followed by a massive collapse
  • Dr hab. G. Lizurek: Seismicity induced by water reservoirs
  • Dr inż. K. Leptokaropoulos: A summary of the advances in injection-induced seismicity obtained within SHEER project.
 • Tradycyjnie pani Dyrektor prof. Beata Orlecka-Sikora wręczyła nagrody za ponadprzęciętną i wyróżniającą się działalność publikacyjną w 2018 roku. W tym roku w gronie laureatów znaleźli się: prof. Zbigniew Czechowski, prof. Krzysztof Mizerski, dr hab. Adama Piotrowski, dr Magdalena Mrokowska i dr Mateusz Moskalik. 
 • dr Maria Kozłowska została nagrodzona za najlepszą prezentację drugiego dnia odbiorów, gratulujemy!

STYCZEŃ:

Seminarium, 29.01.2019, godz. 09:00, sala konferencyjna ZS, Kraków.

 • dr Vaclav Vavrycuk: "Earthquake swarms versus mainshock-aftershock activity in West Bohemia, Czech Republic
 • dr Jan Sileny: "Constrained moment tensors: source models and case studies"

​           Informacje na temat naszych Gości można znaleźć na stronie Instytutu Geofizyki Czeskiej Akademii Nauk

ROK 2018

GRUDZIEŃ:

Seminarium, 14.12.2018, godz. 11:00, sala konferencyjna ZS, Kraków.

 • prof. dr hab. Stanisław Lasocki: "Prediction of seismic impact linked to minig in selected sections of KGHM mines on the Żelazny Most tailings pond

LISTOPAD:

Konferencja EPOS-PL, 19-21.11.2018, Jachranka.

 • W dniach od 19-21.11.2018 w Jachrance, w Hotelu Windsor, odbyła się I Konferencja Naukowo - Techniczna poświęcona projektowi EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL). 
 • Pierwszy dzień konferencji poświęcony był prezentacji głównych filarów programu EPOS (European Plate Observing System), który jest największym europejskim projektem infrastrukturalnym w naukach o Ziemi. Drogę Polski w integracji z europejskim projektem EPOS przedstawił
  prof. dr hab. Stanisław Lasocki.
 • Pani dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora przybliżyła historię powstania i integracji Tematycznego Serwisu Zagrożeń Antropogenicznych (Thematic Core Service Anthropogenic Hazard), którego Instytut Geofizyki PAN jest koordynatorem w ramach europejskiego programu EPOS.
 • Ostatnią prezentację w tej sesji wygłosił przedstawiciel strategicznego konsorcjanta przemysłowego Pan mgr inż. Adam Barański z Polskiej Grupy Górniczej S.A.– "Rola PGG S.A. w projekcie EPOS-PL – nasz wkład i oczekiwania"
 • W sesji popołudniowej prezentowane były założenia i osiągnięcia oraz zasady integracji poszczególnych Tematycznych Serwisów, wchodzących w skład europejskiego programu EPOS. 
 • Więcej informacji na temat Konferencji EPOS-PL można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: https://epos-pl.eu/i-konferencja-naukowo-techniczna-projektu-epos-system-obserwacji-plyty-europejskiej-epos-pl,60,pl.html

Seminarium, 09.11.2018, godz. 10:30, sala konferencyjna ZS, Kraków.

 • mgr Alicja Caputa: "Source analysis of post-blasting events recorded in Rudna copper mine
 • dr inż. Dorota Olszewska: "A study of site effect using surface-downhole seismic data in a mining area"
   

PAŹDZIERNIK:

Spotkanie projektowe wykonawców i konsultantów Projektu Vinnova SIP STRIM w Furufjärdens Gästgård, Szwecja; 3-4.10.2018.

 • Projekt ten ma za zadanie określenie kryteriów czasowego zamknięcia i powrotu eksploatacji w aktywnych sejsmicznie kopalniach.
 • W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Technicznego w Lulea, Firmy LKAB, Boliden oraz konsultanci z Włoch i Polski, w tym pracownicy naszego Instytutu: Dyrektor Beata Orlecka-Sikora, prof. Stanisław Lasocki, dr Maria Kozłowska i dr Konstantinos Leptokarapoulos.

  

WRZESIEŃ:

Między wschodem a zachodem: trzęsienie ziemi w Japonii

http://www.rdc.pl/podcast/miedzy-wschodem-a-zachodem-trzesienie-ziemi-w-japonii/

Konferencja 36th General Assembly of EUROPEAN SEISMOLOGICAL COMISSION, 2-7.09.2018, Malta.

 • Zgromadzenie jest przede wszystkim miejscem spotkań naukowców i badaczy zajmujących się sejsmologią i powiązanymi z nimi zastosowaniami, w tym stosowanymi i społecznymi aspektami sejsmologii, takimi jak ryzyko i ryzyko związane z trzęsieniami ziemi, inżynieria sejsmiczna, edukacja i świadomość oraz zapobieganie zagrożeniom.
 • Zaproponowano ponad 40 sesji obejmujących różne obszary sejsmologii.
 • W konferencji, z Zakładu Sejsmologii, udział wzięli dr hab. Grzegorz Lizurek oraz mgr inż. Szymon Cielesta, którzy wygłosili prezentacje ustne oraz poster. 

SIERPIEŃ:

Warsztaty Peter Bormann Young Seismologists Training Course on Array Seismology, 27-31.08.2018, Malta.

 • Tematy poruszone podczas YSTC:
  • Wprowadzenie do array'i sejsmicznych i ich konfiguracji, ​Dostęp do danych z danych sejsmicznych, szacowanie parametru slowness w dziedzinie czasu, Międzynarodowa sieć monitorowania CTBTO oraz wiele innych.
  • W warsztatach wziął udział mgr inż. Szymon Cielesta, który otrzymał grant Petera Bormanna na udział we wspomnianym wydarzeniu.

Seminarium, 24.08.2018, godz. 10:30, sala konferencyjna ZS, Kraków.

 • mgr inż. Szymon Cielesta: "Seismic response and fracture growth due to fluid injection"
 • dr inż. Maria Kozłowska: "Two types of seismicity accompanying hydraulic fracturing in Harrison County, Ohio. Implications for seismic hazard and seismogenic mechanism."
   

Artykuł w Forum Akademickim promujący Zakład Sejsmologii i Instytut Geofizyki PAN

W numerze 7-8 miesięcznika Forum Akademickie ukazał się artykuł Szymona Cielesty promujący Zakład Sejsmologii Instytutu Geofizyki PAN. Tekst pod tytułem "Hydroszczelinowanie jest bezpieczne" opublikowano w sekcji "Z laboratoriów". Artykuł opisuje trzyletni, pionierski projektu naukowy Shale Gas Exploration and Exploitation Induced Risks (akronim SHEER). 
Celem projektu było badanie wpływu poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków na środowisko w kierunku opracowania najlepszych praktyk minitorowania wpływów i analizy ryzyka takiej działaności technologicznej dla środowiska. Z polskiej strony znaczący udział w tym przedsięwzięciu miał Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
 

Projekt finansowany był przez Komisję Europejską w ramach programu "Horyzont 2020". Instytut Geofizyki PAN prowadził 3 z 8 pakietów roboczych, zajmując się bazą danych projektu SHEER (Work Package (WP) 2, kierownik prof. Beata Orlecka-Sikora), monitoringiem sejsmicznym (WP3, prof. Stanisław Lasocki) oraz zanieczyszczenia powietrza (WP6, prof. prof. Janusz Jarosławski), a także bardzo aktywnie uczestniczył w części naukowej projektu (WP4).

Projekt SHEER zakończył się sukcesem w kwietniu tego roku

Zapraszamy do lektury!

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/media/fa/okladki/fa_07-08_2018_1.jpg

LIPIEC:

Dwa wstrząsy w okolicach Krynicy Zdrój

W nocy z 15 na 16 lipca wystąpiły dwa wstrząsy w rejonie Krynicy Zdrój. Pierwszy o magnitudzie M2.9 wystąpił o 21:19 UTC (23:19 czasu lokalnego), drugi o M2.7 wystąpił 16.07.2018 o godzinie 1:54 UTC (3:54 czasu lokalnego). Oba zjawiska zarejestrowano przez Polskie Stacje Sejsmologiczne w Ojcowie oraz Niedzicy i przez stacje lokalnych sieci sejsmologicznych IGF PAN.
Mapka z lokalizacjami zjawisk oraz przykładowe sejsmogramy znajdują się poniżej.

        

Zjawiska te to rzadki przykład sejsmiczności w strefach o małej aktywności tektonicznej do jakich należy Polska. Naturalna aktywność sejsmiczna w naszym kraju jest niewielka. Stosunkowo największą aktywność przejawiają Karpaty, szczególnie - na Podhalu oraz
w rejonie Krynicy Zdrój. W latach 1992-1993 w tym rejonie wystąpiło kilka odczuwalnych wstrząsów. Największe z nich o magnitudzie M3.6 i M4.0 wystąpiły 29.06.1992 i 1.03.1993. Przed i po tych wstrząsach zaobserwowano sekwencje słabych wstrząsów poprzedzających i następczych. Ostatnia aktywność sejsmiczna w okolicy Krynicy wystąpiła w 2009 roku. Najsilniejszy wstrząs
o magnitudzie M2.0 wystąpił 23.10.2009.

Polska leży na styku dwóch struktur tektonicznych należących do Płyty Eurazjatyckiej. Jak większość podobnych rejonów kontaktów jednostek tektonicznym, budowa takiego obszaru jest złożona. W dużym uproszczeniu, pod względem tektonicznym Polskę można podzielić na 5 głównych jednostek. Północnowschodnia część kraju – mniej więcej na wschód od linii Koszalin-Bydgoszcz-Lublin, należy do Platformy Wschodnioeuropejskiej, zwanej inaczej Prekambryjską. Południowozachodnia część – na zachód on linii Szczecin-Łódź-Przemyśl, należy do Platformy Zachodnioeuropejskiej, zwanej inaczej Paleozoiczną. Pomiędzy platformami rozpościera się strefa przejściowa zwana Strefą Tronquista-Teisseyre’a, mająca charakter obszaru dawnej kolizji obydwu platform. Od południa w Platformę Zachodnioeuropejską wcinają się Sudety, stanowiące część Masywu Czeskiego, a także orogen Karpacki. Strefa Tornquista-Teisseyre’a dochodzi do granicy orogenu karpackiego w okolicach Przemyśla, następnie wnika pod Karpaty.

MAJ:

Seminarium, 21.05.2018, godz. 10:30, sala konferencyjna ZS, Kraków.

 • dr hab. prof. PAN Artur Cichowicz: "Monitoring and Routine Interpretation of Seismological Data in the Department of Seismology, April 2018"
   


 

KWIECIEŃ:

Konferencja kończąca projekt SHEER, 26-28 kwiecień, 2018, Kraków.

W dniach 26 - 28 kwietnia w Krakowie odbyło się oficjalne spotkanie kończące i podsumowujące projekt SHEER (Shale Gas Exploration and Exploitation Induced Risks), który realizowany był w ramach międzynarodowego konsorcjum instytucji naukowych z Włoch, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, oraz Polski. Podczas konferencji zaprezentowano i omówiono wyniki prowadzonych przez blisko trzy lata badań naukowych. Spotkanie i dyskusję poprowadził kierownik Zakładu Sejsmologii Prof. dr hab. Stanisław Lasocki. Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

 

Wizyta naukowców ze Szwecji, 16-18 kwiecień 2018, Kraków.

W dniach 16 - 18 kwietnia w Krakowie odbyło się spotkanie procowników Zakładu Sejsmologii z delegacją ze Szwecji. Celem spotkania polskich i szwedzkich naukowców było przedstawienie i analiza obecnych problemów naukowych w swoich jednostkach, a także rozwój prowadzonej dotychczas współpracy. W spotkaniu udział wzięli:

 • prof. dr hab. Stanisław Lasocki
 • dr Łukasz Rudziński
 • dr inż. Maria Kozłowska
 • mgr inż. Szymon Cielesta
 • prof. Savka Dineva (Luleå tekniska universitet)
 • Ville Toernman (Luleå tekniska universitet / LKAB)
 • Jesper Martinsson (LKAB)

 


 

Warsztaty dla nauczycieli, 16 kwiecień 2018, Kraków.

Kolejna odsłona warsztatów skierowanych do nauczycieli w ramach projektu ERIS (Exploitation of Research results In School practice). Tym razem nauczyciele z Krakowa zostali zaznajomieni z pakietami edukacyjnymi, które wykorzystują badania naukowe w edukacji szkolnej. Tematyką spotkania była fizyka trzęsień Ziemi. Nauczyciele zostali zapoznani z aplikacjami dostępnym na platformie IS-EPOS oraz możliwościami obróbki i wykorzystania danych.
Warsztaty poprowadził dr Łukasz Rudziński.

 

Warsztaty wprowadzające do nowego systemu SWIP 5, 12-13 kwiecień 2018, Zakład Sejsmologii, Kraków.
 

 • Warsztaty poprowadził dr inż. Jan Wiszniowski
 • Uczestnicy warsztatów zapoznali sie z nowymi mozliwościami systemu SWIP 5
 • Zdjęcia z warsztatów poniżej:
   

Warsztaty dla nauczycieli, 9 kwiecień 2018, Warszawa.

W ramach projektu ERIS (Exploitation of Research results In School practice) w Warszawie odbyły się warsztaty skierowane do nauczycieli, w ramach których zaprezentowano pakiety edukacyjne wykorzystujące wyniki badań naukowych w praktyce szkolnej. Tematyką warsztatów była fizyka trzęsień Ziemi. Ponadto uczestnicy zapoznali się z aplikacjami dostępnymi na platformie IS-EPOS a także mozliwością wykrzystywania i obróbki dostępnych danych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi.
Warsztaty poprowadził dr hab. Grzegorz Lizurek.
 

MARZEC:
 

European Geosciences Union General Assembly 2018, 9 - 13 kwiecień 2018, Wiedeń, Austria.

Temat sesji: "Integrating data and services in solid Earth science".

Zakład Sejsmologii reprezentowali:

 • dr Monika Sobiesiak
 • proh. dr hab. Stanisław Lasocki

dr Monika Sobiesiak: "Developements on the IS - EPOS platform for Analysing Anthropogenic Hazard".
 

Seminarium, 28 marzec 2018, godz. 9:30, Warszawa.

 • mgr Alicja Caputa: "Analysis of post-blasting seismic sources recorded after rockurst active prevention - ideas and syntetic thesis"


 

Warsztaty, "Seventh EAGE Workshop on Passive Seismic 2018", 27-29 marzec 2018, Kraków.

 • W warsztatach Zakład Sejsmologii IGF PAN reprezentowali:
  • dr hab. inż. Prof. PAN Beata Orlecka - Sikora,
  • prof. dr hab. Stanisław Lasocki,
  • prof. dr hab. inż. Henryk Marcak,
  • dr inż. Konstantinos Leptokaropoulos,
  • mgr inż. Szymon Cielesta.
 • Zdjęcia ze spotkania poniżej:

 

 

Warsztaty z tematyki sejsmiczności indukowanej, 21-22 marzec 2018, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Bolonia, Włochy.

 • Zakład Sejsmologii IGF PAN reprezentowali:
  • dr hab. inż. (Prof. PAN) Beata Orlecka – Sikora (dyrektor IGF PAN),
  • prof. dr hab. Stanisław Lasocki (kierownik Zakładu Sejsmologii),
  • dr inż. Konstantinos Leptokaropoulos,
  • mgr Alicja Caputa,
  • mgr inż. Szymon Cielesta.
 • Temat przewodni spotkania brzmiał: „Induced Seismicity: from monitoring of non-stationary processes to definition of performance-based mitigation strategies”.
 • Zdjęcia z wydarzenia poniżej:

 

 

Rozpoczyna się nabór na praktykę studencką w Zakładzie Sejsmologii PAN.

 • Do 15 maja czekamy na zgłoszenia od studentów II i III roku studiów inżynierskich/licencjackich i I roku studiów magisterskich kierunków Geologia, Geofizyka, Geoinformatyka i podobnych chętnych na udział w płatnej rocznej praktyce w Zakładzie Sejsmologii rozpoczynającą się w roku akademickim 2018/19. Szczegóły oferty TU.

 

EPOS Implementation and Validation Workshop, 12-15.03.2018r,  Lizbona, Portugalia

 • W naszego zakładu w spotkaniu wzięli udział: prof. Stanisław Lasocki, prof. Beata Orlecka-Sikora oraz dr hab. Grzegorz Lizurek.
 • Tematem przewodnim spotkania było "Critical issues to the effective implementation and validation of EPOS services".
 • Zdjecia z sesji "User strategy and training" poniżej:

 

Warsztaty z przygotowania danych dla Centrum Bazy Danych MUSE i TCS, 1-2.03.2018r,  sala konferencyjna ZS, Kraków

 • dr inż. Jan Wiszniowski w dniach 01-02/03/2018 w Krakowie poprowadził Warsztaty z przygotowywania danych dla Centrum Bazy Danych MUSE i TCS.
 • Warsztaty dotyczyły w szczególności najpopularniejszych formatów danych sejsmicznych oraz SeisComp'a.
 • Zdjecia z wydarzenia poniżej:

LUTY:

Seminarium 19.02.2018r godz: 10:00 sala konferencyjna ZS, Kraków

 • dr hab. Grzegorz Lizurek : "Noise influence on P-wave amplitude moment tensor decomposition".

 

styczeń:

Seminarium 12.01.2018r godz: 09:00 sala konferencyjna ZS, Kraków

 • prof. Beata Orlecka-Sikora : "Seismicity response of the northwestern part of The Geysers geothermal reservoir to fluid injection.".

 

ROK 2017

 

Grudzień:

Odbiory wewnętrzne - tematy naukowe realizowane w 2017 r., 18 grudnia 2017

 • 18 grudnia 2017 r. w Zakładzie Sejsmologii w Krakowie odbyły się odbiory wewnętrzne tematów naukowych realizowanych w 2017 r. 
 • Prezentacje wygłosili: mgr inż. Wojciech Białoń, mgr inż. Szymon Cielesta, mgr Alicja Caputa, dr inż. Konstantinos Leptokaropoulos, dr hab. Grzegorz Lizurek, dr inż. Dorota Olszewska, dr Łukasz Rudziński, dr inż. Jan Wiszniowski.
 • Życzymy sobie jeszcze większych sukcesów w nadchodzącym 2018 roku!

listopad:

S4CE Projekt- wizyta terenowa 23-23.11.2017r , Belgrad, Serbia

 • 22.11.2017 ramach projektu S4CE, miała miejsce wizyta w miejscu planowanego monitoringu sejsmicznego pola naftowego "Rusanda", otwór "RUS-17".
 • Uczestnicy zapoznali się z obiektami i instalacjami do przeróbki gazu "Elemir Oil and Gas Preparation and Transportation Unit", oraz zobaczyli wyposażenie i pracę labolatorium geotechnicznego "NIS Scientific and Technological Centre (NTC) Laboratory"
 • 23.11.2017 odbyły się konsultacje techniczne dotyczące monitoringu prac prowadzonych w polu Rusanda. Akwizycja danych 3D/4D (NIS), monitoring mikro sejsmczności (IGF/UNISA), monitoring emisji gazów (MIRICO), monitoring jakości wód (UNINA)

Konferencja RaSiM 9th - Rock Mass Response to Mining and Underground Construction, 15-17 Listopada, Santiago, Chile

 • Podczas konferencji RaSiM9 omówione zostały następujące zagadnienia: Hazard sejsmiczny, Pasywna i aktywna sejsmika, Mechanizmy wstrząsów sejsmicznych i tąpnięć, Pozyskiwanie, przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych, Sejsmiczność indukowana i tektoniczna, Integracja modelowania, planowania i projektowanie kopalń, Górnictwo i budownictwo w warunkach wysokich ciśnień, badania laboratoryjne itp.
 • prof. Beata Orlecka-Sikora, prof. Stanisław Lasocki i dr Łukasz Rudziński wzięli udział w konferencji RaSiM i wygłosili prezentacje:
 • IS-EPOS Platform for Anthropogenic Seismicity Research: a modern e-tool of EPOS Thematic Core Service „Anthropogenic Hazards”, designed to integrate infrastructures and facilitate research of human induced seismicity. Rudziński, Ł. Lasocki, S., Orlecka – Sikora, B. Institute of Geophysics PAS, Poland,; Szepieniec, T. Academic Computer Center Cyfronet AGH, Poland; Leptokaroupolos, K. Institute of Geophysics PAS, Garcia-Aristizabal, A. AMRA, Italy; Grasso, J.-R Observatoire Multidisciplinaire des Instabilités de Versants, France and Kwiatek; G. German Research Centre for Geosciences, Germany. 
 • Complex Mechanism of Rockburst observed on Polish Copper Mines. Rudziński, Ł. Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Poland; Cesca, S. GFZ German Research Centre for Geosciences, Germany, Talaga, A., Koziarz, E. KGHM Polska Miedź S.A. Rudna Copper Mine, Poland
 • Towards Energy Magnitude for Mining-Induced Seismicity. Rudziński, Ł. Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Poland; Dineva, S. Department of Civil, Mining and Environmental Engineering, Luleå University of Technology, Sweden
 • prof. Lasocki został zaproszony do wygłoszenia prezentacji: A catastrophic event in Rudna copper-ore mine in Poland on 29 November, 2016: what, how and why. Stanisław Lasocki, Institute of Geophysics PAS, Poland
 • prof. Lasocki był również przewodniczącym jednej z sejsji konferencji dotyczącej hazardu oraz monitoringu sejsmicznego: Seismic Hazard and Seismic Monitoring Session.

 • Pierwsze, drugie i trzecie zdjęcie zostało zapożyczone ze strony www.rasim.cl/images webpage.

PAŹDZIERNIK:

Seminarium 30.10.2017r godz: 09:30 sala konferencyjna ZS, Kraków

 • prof. dr hab. Stanisławo Lasocki : "The transformation to equivalent dimensions applied to study correlations between seismic and technological activity: the case of The Geysers.",
 • mgr inż. Wojciech Białoń: “Relocation of seismic events from the Niedzica area by the TRMloc program”.

S4CE Projekt- wizyta terenowa 23-25.10.2017r , Reykjavik, Islandia

 • 24 października w ramach projektu S4CE odbył się wyjazd terenowy do elektrowni geotermalnej Hellisheidi na Islandii.  Udział wzięło 15 przedstawicieli z 7 instytucji, w tym 5 członków firmy przyjmującej, Reykjavik Energy (OR).
 • Kostas Leptokaropoulos reprezentował IG-PAS w odniesieniu do tematów związanych z WP6.5 (Ocena szybkiego transportu płynów i dróg przepływu płynu w górotworze) i WP9.7 (Baza S4CE na platformie IS-EPOS).
 • Po wycieczce terenowej odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy wymieniali się opiniami i dyskutowali na temat możliwej współpracy w ramach projektu S4CE, w tym dostępności danych, opracowywania technik, instalacji przyrządów i stosowania metodologii naukowej na podstawie danych pozyskanych z miejsca badań.

Delegacja naukowa IGF PAN w Wietnamie, 18-22.10.2017r, Hanoi, Wietnam

 • Obchody rocznicowe Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957-2017 uczczono podczas konferencji The International Conference on Research Development and Cooperation in Geophysics, 18 - 22 października 2017 w Hanoi
 • Oprócz sesji naukowych poświęconych różnym dziedzionom geofizyki, nie zabrakło też chwil wzruszających, szczególnie podczas wizyty w Sa Pa, gdzie 60 lat temu Polscy naukowcy z Instytutu Geofizyki PAN, na czele z prof. Romanem Teisseyrem, utworzyli pierwsze obserwatorium geofizyczne, które dało początek badaniom geofizycznym w Wietnamie.
 • W obecności przedstawicieli z IGF PAN, prof. Jerzego Bulika (członka wyprawy do Wietnamu 1957-1958) oraz przedstawicieli strony wietnamskiej odsłonięto tablicę upamiętniającą te historyczne wydarzenie.
 • Współpraca z naukowcami z Instytutu Geofizyki Wietnamskiej Akademii Nauk jest nadal bardzo owocna i odbywa się na wielu obszarach badań geofizycznych.
 • W skład polskiej delegacji z IGF PAN, na czele z Panią Dyrektor Beatą Orlecką- Sikorą i Panią Wicedyrektor mgr Beatą Fromeliusz, weszli naukowcy, którzy od wielu lat prowadzą wspólne projekty naukowe z partnerami w Wietnamie: prof. Stanisław Lasocki oraz dr Jan Wiszniowski z Zakładu Sejsmologii; prof. Jarosław Napiórkowski i prof. Krzysztof Kochanek z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki; prof. Mariusz Białecki z Zakładu Geofizyki Teoretycznej oraz dr Tomasz Wawrzyniak z Zakładu Badań Polarnych i Morskich.

 

Coroczne spotkanie członków projekt EPOS IP, WP14 w Bukareszcie 

 • prof. Stanisław Lasocki wraz z prof. Beatą Orlecką-Sikorą oraz dr hab. Grzegorzem Lizurkiem wzięli udział w corocznym spotkaniu członków projektu EPOS-IP, pakietu WP14

WRZESIEŃ:

36 Sympozjum Polsko-Czesko-Słowackie Geofizyki Górniczej i Środowiskowej w Zagórzu Śląskim, 24-27 Września

 • dr Łukasz Rudziński wraz z mgr inż. Szymonem Cielestą wzieli udział w 36 Sympozjum Polsko-Czesko-Słowackim Geofizyki Górniczej i Środowiskowej w Zagórzu Śląskim, zdjęcia poniżej.
 • Dodatkowo, w ramach 36 Sympozjum SPCSGGiŚ odbyło się spotkanie "Closing Criteria due to seismic hazard", w którym udział wzięli wspomniani wcześniej naukowcy z Polski oraz prof. Savka Dineva (LTU, Szwecja) wraz z doktorantami oraz inżynierami z kopalni Kiruna oraz Boliden (Szwecja). 

 

 

[*]

Dorota, wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Twojego Taty od całego zespołu Zakładu Sejsmologii IGF PAN.
[*]
 

Kick Off Meeting projektu Science 4 Clean Energy, Londyn

 • prof. Lasocki wraz z dr hab. Grzegorzem Lizurkiem oraz dr Konstantinosem Leptokaropoulosem mieli prezentację podczas otwarciu projektu S4CE, zdjęcia poniżej.
 • Science4CleanEnergy, S4CE, jest wielodyscyplinarnym konsorcjum, wiodących światowych naukowców, laboratoriów badawczych i przemysłu.
 • S4CE opracuje projekt prowadzący podstawowe badania nad transportem i reaktywnością płynów, opracowywania nowych narzędzi i metod wykrywania i kwantyfikacji emisji, wstrząsów mikrosejsmicznych itp., testy laboratoryjne i terenowe nowych technologii oraz rozwój skutecznej detekcji oraz kwantyfikacji technologii na obszarach podpowierzchniowych w celu ciągłego monitorowania zagrożeń wskazanych przez Komisję Europejską.

Seminarium 01.09.2017r godz: 09:30 sala konferencyjna, Kraków

 • mgr inż. Szymon Cielesta : "Numerical modeling insight into mining seismicity",
 • dr Łukasz Rudziński: “Complex Mechanism of Rockbursts observed on Polish Copper Mines”.

SIERPIEŃ:

Wywiad dla Polsatu oraz TVN24, Kraków 2017

 • W związku z trzęsieniem ziemi we Włoszech na wyspie Ischia, prof. Lasocki, kierownik Zakładu Sejsmologii udzielał wywiadu dla telewizji Polsat oraz TVN24. 

lipiec/sierpień:

Konferencja IAG-IASPEI Kobe, Japonia 2017

 • Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN, prof. Beata Orlecka-Sikora i kierownik Zakładu Sejsmologii prof. Stanisław Lasocki w prestiżowej roli podczas konferencji IASPEI w Kobe, Japonia. W dniach od 30 lipca do 4 sierpnia odbyła się konferencja organizowana przez International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior w Kobe, Japonia.
 • W tym roku prof. Stanisław Lasocki jest prowadzącym sesję S02 poświęconą sejsmiczności antropogenicznej oraz zasiada w komisji podczas kolejnych dwóch sesji, podczas gdy prof. Orlecka-Sikora zasiada w komisji sesji dotyczącej sejsmiczności w Koyna, Indie, gratulacje!
 • Oboje Państwo prezentować będą: "Identifying pathways for gas and fluid migration caused by fracking processes, with the use of criteria defined in equivalent dimension phase spaces","Evaluation of the induced risks caused by shale gas exploration and exploitation" and "IS-EPOS e-platform of EPOS Thematic Core Service ANTHROPOGENIC HAZARDS – a virtual laboratory for collaborative research experimentation".
 • Podczas konferencji prof. Lasocki wraz z prof. Orlecką-Sikorą spotkali się z naszymi SHEER'owymi przyjaciółmi, tutaj zdjęcie z dr Simone Cesca z GFZ Potsdam

 

Prace terenowe w Wysinie na Pomorzu
 • W dniach 11-13 lipca miejsce miała delegacja do Wysina na Kaszubach, w ramach projektu SHEER. Celem delegacji były prace terenowe, a dokładniej zlikwidowanie wszystkich stacji sejsmicznych działających przez większość okresu trwania projektu SHEER. Stacje te wykorzystywane były do monitoringu sejsmicznego podczas hydroszczelinowania. Wysin jak zawsze zachwycał nas swoimi widokami, oto kilka z nich:
 

CZERWIEC:

Seminarium 30.06.2017r godz: 10:30 sala konferencyjna, Kraków

 • dr inż. Konstantinos Leptokaropoulos : "Implications of magnitude uncertainties on completeness magnitude and b-value estimations",
 • dr hab. Grzegorz Lizurek: “Moment tensor and stress inversion of reservoir triggered seismicity in Song Tranh2 vicinity”.

Spotkanie z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kraków

 • 13 czerwca odbyło się odbyło się spotkanie  z grupą pracowników Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Spotkanie ma służyć rozpoczęciu współpracy naukowej pomiędzy wymienionym Instytutem, a Instytutem Geofizyki PAN, której inicjatywę podjęli w bezpośredniej rozmowie p. prof. Bosy w imieniu IGiG i p. prof. Orlecka-Sikora w imieniu IGF PAN. 
 • Podczas spotkania naukowcy zaprezentowali sobie wzajemnie obszary zainteresowań naukowych oraz niektóre szczegółowe tematy badawcze.
 • dr hab. Grzegorz Lizurek przedstawił tematy badawcze prowadzone w Zakładzie Sejsmologii, a P. prof. Aleksander Pietruczuk przedstawił wybrane zagadnienia naukowe podejmowane w Zakładzie Fizyki Atmosfery. Następnie dr hab. Grzegorz Lizurek i dr Łukasz Rudziński omówili główne prace badawcze jakie prowadzą.
 • W spotkaniu wzięli udział wszyscy pracownicy naukowi Zakładu Sejsmologii IGF PAN, natomiast ze strony UPWr udział zgłosili:
  • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
  • dr hab. inż. Witold Rohm
  • dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
  • dr inż. Tomasz Hadaś
  • oraz 3 doktorantów.

Second SHEER Annual meeting, Blackpool

 • 7 czerwca 2017 w Blackpool (UK) odbyło się odbyło się spotkanie podsumowujące drugi rok reealizacji projektu SHEER. Podczas tego wydarzenia Zakład Sejsmologii był reprezentowany przez prof. Beatę Orlecką-Sikorę, prof. Stanisława Lasockiego, prof. Henryka Marcaka, dr Konstantinosa Leptokaropoulosa, mgr inż. Monikę Staszek oraz mgr inż. Annę Lisowską. 

MAJ:

Warsztaty Plaformy IS-EPOS, Poczdam

 • W dniu 12 maja 2017 roku w Poczdamie miały miejsce warsztaty platformy IS-EPOS, podczas których nowi użytkownicy platformy mieli możliwość zapoznania się z narzędziami i danymi przez nią oferowanymi a także dowiedzieć się w jaki sposób prowadzić prace badawcze z wykorzystaniem platformy IS-EPOS. Warsztaty były skierowane głównie do studentów studiów doktoranckich oraz magisterskich, ale również do wszystkich osób zainteresowanych badaniami nad tematyką zagrożeń antropogenicznych.

Spotkanie EPOS-IP w Poczdamie

 • W dniach 11 - 11 maja 2017 odbyło się w Poczdamie spotkanie przedstawicieli 13 europejskich instytucji wchodzących w skład pakietu WP14 TCS AH. Podczas spotkania dyskutowane były kwestie związane z kluczowymi aktywnościami w ramach WP14. Podsumowano również ostatnich 18 miesięcy pracy związanej z implenentacją celów TCS AH oraz zatwierdzono plan działania na kolejne 12 miesięcy.

KWIECIEŃ:

The European Geosiences Union (EGU) General Assembly 2017, Wiedeń

 • W dniach 24 – 28 kwietnia 2017 odbyła się w Wiedniu konferencja: European Geosciences Union (EGU), General Assembly 2017. Obecnych na niej było 5 pracowników Zakładu Sejsmologii IGF PAN: Dr Konstantinos Leptokaropoulos, Alicja Caputa, Mateusz Lasak, Monika Staszek oraz Paweł Urban, a także magistrant dr Doroty Olszewskiej - Damian Kula. W sumie przedstawiono 12 prezentacji, spośród których 3 prezentacje były ustne, jedna prezentacja PICO, natomiast pozostałe 8 były prezentacjami plakatów naukowych (posterów). Większość z nich (siedem) zostało przedstawionych w ramach sesji “ERE2.1 – Energy, Resources and the Environment: Impact of energy and resource exploitation on the environment - Environmental impacts of hydraulic fracturing: Measurements, monitoring, mitigation and management”. Trzy prezentacje miały miejsce podczas sesji: “SM8.1 – Crustal fluids & Seismic activity (incl. induced & triggered seismicity, volcano seismology): Induced and Triggered Seismic Activity: Observation, Theory and Hazard Analysis”. Jeden plakat naukowy został zaprezentowany podczas współorganizowanej sesji: “SM5.1/ESSI2.10/GI1.6 Integrated research infrastructures and services in geosciences (co-organized)”. Prezentacja PICO odbyła się w trakcie sesji: “CR2.3 - Applied geophysics and in-situ methods in cryospheric sciences”. Spośród prezentacji ustnych, 2 prezentacje zostały przedstawione przez Monikę Staszek oraz Mateusza Lasaka w poniedziałek, 24 kwietnia 2017. Oboje przedstawiających podsumowało prace badawcze prowadzone przez swoje zespoły naukowe oraz dostarczało dodatkowych informacji poprzez odpowiedzi na pytania uczestników sesji. W środę, 26 kwietnia 2017, dr Konstantinos Leptokaropoulos wygłosił 1,5-godzinną prezentację/demonstrację platformy IS-EPOS, zatytułowaną “EPOS Thematic Core Service (TCS) – Anthropogenic Hazards (AH) Demonstration Session”. W trakcie prezentacji platformy IS-EPOS odbyła się dyskusja z publicznością. Prezentacja miała miejsce w stoisku projektu EPOS. Wszyscy pracownicy Zakładu Sejsmologii IGF PAN uczestniczyli w prezentacjach ustnych oraz prezentacjach plakatów naukowych dotyczących między innymi procesów źródeł sejsmicznych, predykcji sejsmicznej i hazardu sejsmicznego, sejsmologii statystycznej, sejsmologii ogólnej, sejsmiczności indukowanej, źródeł geotermalnych i wpływów środowiskowych hydro-szczelinowania. Pracownicy Zakładu Sejsmologii uczestniczyli również w wielu naukowych dyskusjach z innymi uczestnikami konferencji, dotyczących szczegółów i przyszłych aspektów stosowanych metod oraz uzyskiwanych wyników. 

LUTY :

Inauguracja projektu EPOS 

 • Oficjalnie, z udziałem Dyrekcji, przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz wszystkich konsorcjantów zainaugurowaliśmy projekt EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej. Celem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest budowa infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi na poziomie lokalnym, krajowym i jej ścisła integracja z międzynarodowymi, europejskimi i globalnymi bazami danych, serwisami i usługami w ramach programu EPOS (Europen Plate Observing System).
 • Wartość projektu: 62 558 323,87 PLN; Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 47 399 281,47 PLN
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020
 • Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO  
 • Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJSEKTORA NAUKI
 • Konsorcjanci: ACK Cyfronet AGH, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska Grupa Górnicza.
 • Kierownikiem projektu jest pani dr Dorota Olszewska z Zakładu Sejsmologii, IGF PAN.

EPOS Newsletter 

http://us2.campaign-archive2.com/?u=e92e0dec8f1c53a43c7b3f656&id=22a8cd9eed

styczeń  :

Czy w Polsce zagraża nam trzęsienie ziemi ?

Rozpoczęcie projektu EPOS-PL

 • 19 stycznia została podpisana umowa umożliwiająca realizację projektu EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej

  Projekt jest realizowany przez Instytut Geofizyki PAN w konsorcjum z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej, Głównym Instytutem Górnictwa, Instytutem Geodezji i Kartografii, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Wojskową Akademia Techniczną i Polską Grupą Górniczą.

  W ramach niniejszego projektu powstanie infrastruktura badawcza EPOS-PL - wielowarstwowa, multidiscyplinarna i interoperacyjna infrastruktura badawcza, gdzie zbierane i gromadzone są dane z rozproszonych sieci pomiarowych, a następnie opracowywane, standaryzowane i integrowane w postaci baz danych wraz z metadanymi, do których dostęp zapewniony jest poprzez stronę web wraz z odpowiednimi serwisami/aplikacjami analitycznymi oraz dedykowanymi wizualizacjami.

  Projekt EPOS-PL –jest elementem szerszego przedsięwzięcia. Budowana w ramach projektu infrastruktura EPOS-PL jest ściśle związana z europejskim programem rozwoju infrastruktury badawczej tzw. „twardej Ziemi”, a EPOS będzie stanowić jego integralną część. 

   

SHEER 4 Newsletter

Wstrząsy w środkowych Włoszech 

 • W ciągu około 4 godzin wystąpiły 4 zjawiska o magnitudzie od 5.2 do 5.7. Najsilniejsze zjawisko wystąpiło o 10:14 UTC. Wszystkie z tych zjawisk wystąpiły na południe od Amatrice, dotkniętego tragicznym trzesieniem ziemi o magnitudzie 6.2 w dniu 24 sierpnia 2016 oraz z 30 października 2016 wstrzasem o magnitudzie 6.5. Oba te wstrząsy miały ogniska zlokalizowane na północ od Amatrice. Serię wstrząsów z 18 stycznia należy rozpatrywać jako zjawiska następcze po wstrzasie z października, a dokładnie jako wynik uaktywnienia kolejnych segmentów uskoku przebiegającego w tym rejonie. Zapisy najsilniejszego zjawiska ze stacji PLSN znajdują się na poniższym rysunku.

Odbiory tematów  statutowych realizowanych w 2016 r.

 • 17-18 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyły się odbiory tematów stautowych w 2016 r. podczas których uhonorowano laureatów I edycji konkursu- Mentor Instytutu Geofizyki PAN.
 • Mentorami  Instytutu Geofizyki PAN zostali:
  prof. Stanisław Lasocki; prof. Michał Malinowski oraz prof. Krzysztof Mizerski.

16th World Conference on Earthquake Engineering

 • 9-13 stycznia  2017 r. odbyła się światowa konferencja 16th WCEE, Chile 2017. Obecni na niej byli przedstawiciele Zakładu Sejsmologii: dr inż. Dorota Olszewska oraz dr inż. Konstantinos Leptokaropoulos. Na konferencji Dr inż. Dorota Olszewska zaprezentowała referat pt. "GROUND MOTION PREDICTION 
  EQUATIONS FOR MINING INDUCED SEISMICITY IN LEGNICA GLOGOW COPPER DISTRICT IN POLAND" a dr inż. Konstantinos Leptokaropoulos "IS-EPOS: A DIGITAL RESEARCH SPACE TO FACILITATE INTEGRATED APPROACH TO ANTHROPOGENIC SEISMIC HAZARDS".

Rok 2016

Grudzień :

Podsumowanie roku w Zakładzie Sejsmologii 

 • 19 grudnia 2016 r. w Krakowie odbyło się podsumowanie dokonań naszych pracowników w 2016 roku.Odbiór wewnętrzny w towarzystwie Dyrektora do Spraw Naukowych dr hab. Mariusza Majdańskiego, prof PAN miał charakter seminarium, na którym zostały zaprezentowane poniższe tematy:
 1.  Kula, D., D. Olszewska "Comparative analysis of ERT and seismic noise changes in time for purpose of active layer investigations", 35th General Assembly of the European Seismological Commision (poster),
 2.  Marcak H, Lasak M, Mirek J "Using the velocity of seismic waves estimated from ambient seismic noise to assess the results of hydro-fracturing and the exploitation of shale-rock formations" Pure And Applied Geophysics  (artykuł został zgłoszony),
 3.  Leptokaropoulos K. M. and Gkarlaouni C. G. (2016), A Magnitude Independent Space-Time Earthquake Clustering Algorithm (MISTIC), Bull. Geol. Soc. Greece, XLVΙII ,
 4.  Lizurek G. (2016) Full moment tensor inversion as a practical tool in case of  discrimination of tectonic and anthropogenic seismicity in Poland, PAGEOPH, DOI:10.1007/s00024-016-1378-9,
 5.  Mirek K., Mirek J. (2016) Observation of Underground Exploitation Influence on Surface   in Budryk, Sośnica and Makoszowy Coal Mine Area. Polish Journal of Environmental Studies Tom: 25 Zeszyt: 5A,
 6. Olszewska, D., S. Lasocki, K. Leptokaropoulos "Non-Stationarity and internal correlations of the occurrence process of mining – induced seismic events", Acta Geophysica (artykuł w recenzji),
 7. Rudziński Ł., Cesca S., Lizurek G. (2016) Complex Rupture Process of the 19 March  2013, Rudna Mine (Poland) Induced Seismic Event and Collapse in the Light of Local and Regional Moment Tensor Inversion SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS, Vol 87, pp:274-284 doi:10.1785/0220150150,
 8. Staszek M., Orlecka-Sikora B., Lasocki S., Kwiatek G., 2016, Static stress drop of induced earthquakes in seismic hazard assessment: Preliminary results from The Geysers geothermal site, 35th General Assembly of the European Seismological Commission, 4-10 September, Trieste, Italy,
 9. Wiszniowski, J., 2016, Applying the General Regression Neural Network to Ground Motion Prediction Equations of Induced Events in the Legnica-Głogów  Copper District in Poland, Acta Geophys. 64, 2430-2448,
 10. Kozłowska, M., B. Orlecka-Sikora, Assessment of quantitative aftershock productivity potential in mining-induced seismicity, Pure and Applied Geophysics, DOI:10.1007/s00024-016-1432-7. 

 Prof. Stanisław Lasocki członkiem Rady NCN w kadencji 2016-2018

 • 14 grudnia 2016 r. powołano nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Kadencję zakończyło dwunastu członków Rady NCN, w tym jej wieloletni przewodniczący, prof. Michał Karoński. Na miejsce odchodzących Zespół Identyfikujący wskazał dwunastu naukowców z całej Polski.Dwie osoby – prof. Małgorzata Kossowska oraz prof. Krzysztof Jóźwiak – zostały wybrane na drugą kadencję.Rada NCN składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych oraz warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów. Członkowie Rady wybierani są na czteroletnie kadencje.14 grudnia dotychczasowi i nowo mianowani członkowie spotkali się na wspólnym posiedzeniu, podczas którego omówiono działalność Narodowego Centrum Nauki. Wieczorem tego samego dnia w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się uroczystość z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Łukasza Szumowskiego, który wręczył nominacje nowym, a podziękowania odchodzącym, członkom Rady. Prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, pożegnał prof. Michała Karońskiego, który od początku istnienia Centrum pełnił funkcję przewodniczącego Rady.
 • Skład rady NCN w kadencji 2016-2018 https://ncn.gov.pl/o-ncn/rada-ncn/struktura-rady

          Informacje i zdjęcie ze strony https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-12-15-nowy-sklad-rady-ncn

Grudniowe warsztaty 

 • 2 grudnia 2016 na Akademi Górniczo - Hutniczej w Krakowie odbyły się kolejne warsztaty IS-EPOS zorganizowane dzięki wspópracy Instytutu Geofizyki PAN oraz Koła Naukowego Geofizyków GEOFON. Trzy dni później Szymon Cielesta zaprezentował platformę podczas warsztatów na Luleå University of Technology w Szwecji.

Nowa siedziba Zakładu Sejsmologii w Krakowie 

 • Od dnia 1 grudnia Zakład Sejsmologii ma nowy adres : ul Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków.

Listopad:

Tragiczny wstrząs w kopalni Rudna w Polkowicach 

 • Wieczorem w dniu 29.11.2016 doszło do silnego wstrząsu w rejonie kopalni Rudna. W jego efekcie doszło do zawału skał ze stropu, który spowodował śmierć 4 górników. 4 kolejnych jest poszukiwanych a 3 górników odniosło obrażenia (stan na 14:30, 30.11.2016). Wstrząs został zarejestrowany na stacjach IGF PAN rozmieszczonych w rejonie Polkowic. Magnituda zjawiska wyliczona z sieci PLSN i sieci lokalnej to M3.5. Był to silny wstrząs, jednak w rejonie LGOM od początku eksploatacji wystąpiły zjawiska silniejsze. Największe miało M4.5.

Rys. Seismogramy zjawiska z lokalnej sieci LUMINEOS prowadzonej przez IGF PAN.

Spotkanie upamiętniające Prof. Paolo Gaspariniego 

 • 25 listopada we Włoszech na  Università di Napoli Federico II - Monte S. Angelo,  odbyło się spotkanie upamiętniające prof. Paolo Gaspariniego.

Warsztaty IS-EPOS na Uniwersytecie Śląskim 

 • Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków PREM w dniu 22 listopada 2016 zorganizowały Warsztaty z zakresu obsługi Platformy IS-EPOS. Podczas Warsztatów, każdy mógł zapoznać się w łatwy, przyjemny i merytoryczny sposób z zagadnieniami sejsmiczności indukowanej.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków

 • 21 - 22 listopada 2016 r. na Politechnice Krakowskiej odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Budownictwo, Infrastruktura, Górnictwo. Tematem konferencji był: "Zrównoważony rozwój terenów górniczych i pogórniczych".  Obecni na niej byli przedstawiciele Zakładu Seismolgii: dr inż. Dorota Olszewska oraz dr inż. Janusz Mirek. Na konferencji przedstawiono platformę TCS-AH. Dr inż. Dorota Olszewska zaprezentowała referat pt. "Wzorcowe spektra odpowiedzi dla rejonu LGOM" a dr inż. Janusz Mirek zaprezentował sieć sejsmologiczną LUMINEOS.

Wstrząs w Japonii

 • Silne trzęsienie ziemi o M6.9 wystąpiło 21 listopada 2016 u wybrzeża Japonii w strefie, gdzie w 2011 doszło do tragicznego trzęsienia ziemi o M9 i tsunami. Ognisko wstrząsu było zlokalizowane płytko pod dnem Oceanu Spokojnego (11km) znacznie bliżej wybrzeża a mechanizm wstrząsu był typu uskoku normalnego. Trzęsienie ziemi z 2011 roku miało mechanizm uskoku odwróconego a jego ognisko zlokalizowane było głębiej (30km pod dnem oceanu) i bliżej granicy płyty pacyficznej z północnoamerykańską stanowiącej strefę subdukcji. Pod względem tektoniki rejon Japonii jest bardzo skomplikowany ze względu na obecność granic 4 płyt tektonicznych z bardzo aktywną strefą subdukcji pomiędzy płytami pacyficzną a północnoamerykańską; pierwsza  z nich zagłębia się z prędkością do 9 cm na rok pod płytę euroazjatycką . Dodatkowo na południowym krańcu obszaru Wysp Japońskich znajduje się jedyna na Ziemi potrójna granica płyt, gdzie przecinają się 3 rowy tektoniczne - nazywana jest ona trójzłączem Boso. Nazwa pochodzi od położonego w tym rejonie półwyspu na wyspie Honsiu zamykającego od wschodu Zatokę Tokijską i oddzielającego ją od Oceanu Spokojnego.

Wstrząs w Nowej Zelandii

 • 13 listopada o godzinie 11:02 UTC w Nowej Zelandii miał miejsce wstrząs o matudzie 7.8, zjawisko zlokalizowano na głębokości 23 km pod powierzchnią Południowej Wyspy około 90 km od jej największego miasta Christchurch. Mechanizm odpowiada uskokowi odwróconemu z maksymalnym przesunięciem na płaszczyźnie uskokowej około 4 metry i długością rozrywu około 200 km. Zjawisko wystąpiło w rejonie o dużej aktywności sejsmicznej na wschodnim krańcu płyty australijskiej.
  Granica płyt australijskiej i pacyficznej jest strefą kolizji tych płyt w rejonie Nowej Zelandii o prędkości względnej zagłębiania się płyty australijskiej około 46 mm/rok. Południowa Wyspa znajduje się pomiędzy dwoma strefami subdukcji stanowiąc strefę przejściową pomiędzy rowem Hikurangi a rowem Puysegur. Ten drugi wyznacza granicę gdzie płyta pacyficzna zagłębia się pod płytę australijską z prędkością około 38mm/rok. Tektonika tego obszaru jest złożona. Względne prędkości subdukcji są stosunkowo duże, powoduje to wysoką aktywność sejsmiczną o bardzo silnych wstrząsach.(dr G.Lizurek)

         Lokalizacja epicentrum trzęsienia w Nowej Zelandii i zasięg odczuwania wstrząsów. Dane: USGS.

PAŹDZIERNIK:

Wstrząsy we Włoszech

 • 26 i 30 października 2016 r. miały miejsce dwa silne wstrząsy w środkowych Włoszech. Pierwszy o magnitudzie 6.1 był zlokalizowany około 30 km od miejscowości Amatrice, nawiedzonej silnym (M6.2) trzesieniem ziemi w sierpniu tego roku. Epicentrum drugiego wstrząsu o magnitudzie 6.5 znajdowało się 6 km na północ od miejscowości Nursja. Poniżej zapisy wstrząsów z Polskiej Sieci Sejsmologicznej.

                     

    30.10.2016                                 26.10.2016

 

Posiedzenie Komitetu Geofizyki

 • 20 października 2016r. odbyło się Specialne otwarte posiedzenie Komitetu Geofizyki PAN poświęcone pamięci Prof. Adama Dziewońskiego.

Profesor Adam M.Dziewoński (1936-2016) znamienity polski sejsmolog i geolog planetarny, profesor Harvard University, członek zagraniczny Polskiej Akademi Nauk i amerykańskiej National Academy of Sciences, doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laureat nagrody Crafoorda (1998), równoważnej nagrodzie Nobla, za badania struktury i procesów zachodzących we wnętrzu Ziemi. Twórca podstaw tomografii sejsmicznej, autor i współutor wielu fundamentalnych prac o niejednorodnościach fizycznych wnętrza Ziemi.

EPOS 2 Newsletter

Artykuł o platformie IS-EPOS

 • W Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ukazał się artykuł: "Platforma IS-EPOS jako nowoczesne narzędzie w badaniach sejsmiczności antropogeniczej". Autorami artykułu są: prof. Stanisław Lasocki, prof. Beata Orlecka-Sikora, dr Konstantinos Leptokaropoulos, dr Grzegorz Lizurek, dr Mariusz Sterzel, Tomasz Szepieniec, prof. Grzegorz Mutke i in.

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

 • W dniu 11.10.2016 r. w Warszawie o godz. 11:00 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017, w której uczestniczyła nasza nowa doktorantka Alicja Caputa

Spotkanie EPOS-IP w Madrycie 

 • W czaie spotkania w Madrycie grupa WP14 omawiała kwestie prawne i własności intelektualnej powstającej platformy TSC-AH

WRZESIEŃ:

Sukces magistranta Pani dr inż. Doroty Olszewskiej

 • Pan Damian Kula, słuchacz I roku SUM na kierunku geofizyka, Uniwersytetu Śląskiego przygotowujący pracę magisterską w IGF PAN pod kierunkiem Pani dr inż. Doroty Olszewskiej za swoją pracę prezentowaną w Trieście podczas the 35th General Assembly of ESC otrzymał wyróżnienie za najlepszy poster studencki (http://www.esc-web.org).
 • Prizes for the best ten student posters, as voted by convenors and keynote speakers during the General Assembly, were given to the following studentsSession 18: Damian Kula

 

Seminarium 21.09.2016r godz: 11:00 sala konferencyjna, Warszawa

 • Prof. Vasilios Karakostas : "Recent strong earthquakes in central Ionian Islands ",
 • Prof. Eleftheria Papadimitriou: “Evolutionary stress field and triggered seismicity”.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż Marii Kozłowskiej 

 • 21 września odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Kozłowskiej z Zakładu Sejsmologii. Praca "Zastosowanie wybranych metod oceny zmian pola naprężeń i przebiegu aktywności sejsmicznej do analizy antropogenicznych procesów sejsmicznych"   została napisana pod kierunkiem Pani Profesor Beaty Orleckiej-Sikory. 

  Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
  • Prof. Dr Marco Bohnhoff, Freie Universität Berlin

          Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00

Prof. Stanisław Lasocki w Brukeli 

Próba jądrowa w Korei Północnej 

 • 9.09.2016 Korea Północna przeprowadziła piątą próbę jądrową. Eksplozja doprowadziła do potężnego sztucznego wstrząsu,  amerykańska służba sejsmologiczna (USGS) podała, że trzęsienie ziemi sztucznego pochodzenia miało siłę 5,3 w skali Richtera i wystąpiło o 9:30 czasu lokalnego. O wstrząsie tym opowiadał dla tvp prof. Stanisław Lasocki http://wiadomosci.tvp.pl/26620356/09092016-1930 (23:37 min) 

European Seismological Commission 2016

 • W dniach 4 - 10 września w Trieście silna reprezentacja Zakładu Sejsmologii brała udział w Zgromadzeniu Ogólnym ESC 2016

Anthropogenic Seismicity Workshop, Nancy

 • W dniach 1 - 2 września w Nancy  w  w Campus ARTEM, School of Mines we Francji odbyły się warsztaty Anthropogenic Seismicity, na których po raz kolejny została zaprezentowana platforma TCS-AH. Ponadto zostały przedstawione dwie prezentacje przez prof. Stanisława Lasockiego :

Integrated approach to geophysical hazards induced by exploration and exploitation of georesources-to facilitate the way of attaining excellence,
ProbabilisticAnalysis of The Time-varyingHazard Dueto AnthropogenicSeismicity–How we do itin WP14 (TCS AH) of EPOS 

SIERPIEŃ

Spotkanie grupy WP14 EPOS-IP

 • W dniach 30 - 31 sierpnia  2016 w  w Nancy w Campus ARTEM, School of Mines we Francji odbyło się spotkanie grupy WP14 podsumowujące pierwszy rok realizacji projektu EPOS-IP. W trakcie spotkania omówiono stan prac w projekcie, przedyskutowano kwestie regulacji prawnych niezbednych do dalszej realizacji projektu oraz zaplanowano dalsze prace. Współorganizatorem spotkania był Instytut Geofizyki PAN i School of Mines in France, INERIS. 

SHEER 3 Newsletter

Trzęsienie ziemi we Włoszech

LIPIEC

EPOS 1 Newsletter

Wietnam

 • Dr Janusz Mirek oraz dr Jan Wiszniowski w celu modernizacji oraz poszerzenia sieci sejsmologicznej VERIS pojechali do prowincji Quang Nam w Wietnamie. 

CZERWIEC:

LACSC, Kostaryka 

 • 20-22.06.2016 r. w San José (Kostaryka) odbył się II regionalny kongres The Latin America and Caribbean Seismological Commission (LACSC),  wchodzącej  w skład IASPEI -  International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior. Uczestnikami tej konferencji byłi prof.Beata Orlecka - Sikora oraz prof. Stanisław Lasocki.

Rozmowa dr Grzegorza Lizurka z Karoliną Głowacką w radiu TOK FM 

Artykuł popularnonaukowy dr Grzegorza Lizurka  na portalu Nauka Online

First SHEER Annual meeting, Neapol 

 • W Neapolu w dniach 7 - 9 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok reealizacji projektu SHEER. Podczas tego wydarzenia Zakład Sejsmologii był reprezentowany przez prof. Beatę Orlecką-Sikorę, prof. Stanisława Lasockiego, dr Dorotę Olszewską, dr. Grzegorza Lizurka, mgr Monikę Staszek oraz Annę Lisowską. Kierownicy pakietów WP2 ( prof. Beata Orlecka-Sikora) oraz WP3 (prof. Stanisław Lasocki) poprowadzili odpowiednie częsci spotkania podsumowujące działania w pakietach.

Sympozjum naukowe Applied Geophysics 

 • 1-3.06.2016.r w Gdańsku odbyło się sympozjum naukowe Applied Geophysics, Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych. Podczas którego dr Grzegorz Lizurek zaprezentował możliwości aplikacyjne platformy IS – EPOS , oraz wygłosił referat pt.: "Platforma IS-EPOS jako nowoczesne narzędzie w badaniach sejsmiczności indukowanej". Podczas tegoż sympozjum prof. Henryk Marcak przedstawił również referat  pt.: "Zmiana fazy w falach georadarowych po przekroczeniu kąta Brewstera".

MAJ:

Seminarium 31.05.2016r godz: 14:00 sala konferencyjna, Kraków

 • mgr inż. Szymon Cielesta: The effect of intermediate principal stress (sigma2) on seismicity in mine.

SHEER 2 Newsletter

KWIECIEŃ:

Seminarium 27.04.2016r godz: 11:00 sala konferencyjna, Kraków

 • mgr inż. Monika Staszek: Evaluation of static stress drop influence on seismicity distribution at The Geysers geothermal area.

EGU, Wiedeń

 • dr Łukasz Rudziński , Maria Kozłowska oraz Alicja Caputa uczestniczyli w dniach 17 - 22 kwietnia 2016 r. w European Geosciences Union  General Assembly 2016 w Wiedniu.

 

Seminarium 05.04.2016r godz: 11:00 sala konferencyjna, Kraków

 • mgr inż. Maria Kozłowska: Investigating untypical seismicity distribution in Upper Silesia hard coal mine - insight into natural, human-induced and coseismic stress change. 
  
  			

LUTY:

Seminarium 29.02.2016r godz: 12:00 sala konferencyjna, Kraków

 • prof. dr hab. inż. Henryk Marcak: Use of Seismic Interferometry for Assessment of the Environment Risk Related to Exploitation of Shale Gas.

Szkolenie z aparatury firmy Nanometrics 2-3.02.2016

 • W  dniach 2-3.02.2016 w Zakładzie Sejsmologii IGF PAN odbyło sie szkolenie z obsługi aparatury sejsmicznej firmy Nanometrics. Szkolenie prowadzone było przez kanadyjskiego przedstawiciela firmy Roberta Stathama.

 

STYCZEŃ:

Seminarium 27.01.2016r godz: 15:00 sala 213, Warszawa

 • dr Konstantinos Leptokaropoulos, mgr Szymon Cielesta, mgr Monika Staszek: Characteristics of seismicity related to hydro-fracturing. Review and Case Studies.

Podsumowanie roku 2015 w Warszawie 

 • dr Łukasz Rudziński zaprezentował dokonania Zakładu Sejsmologii w ramach działalności statutowej 

SHEER 1 Newsletter

Osiągnięcia projektu IS-EPOS dostrzeżone w Europie 

        

 

Rok 2015

LISTOPAD:

Platforma IS-EPOS zaprezentowana szerokiej publiczności

 • Platforma IS-EPOS została zaprezentowana szerokiej publiczności podczas międzynarodowej konferencji Cyfrowa Przestrzeń do Badań Zagrożeń Antropogenicznych, 19-20 listopada w Katowicach.

  Konferencja, która zgromadziła ponad 120 przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz studentów kierunków geofizycznych z całej Europy, była zorganizowana na zakończenie prestiżowego projektu IS-EPOS: Cyfrowa Przestrzeń Badawcza Sejsmiczności Indukowanej dla Celów EPOS, prowadzonego w naszym Instytucie przez Prof. Stanisława Lasockiego-kierownika projektu oraz Prof. Beatę Orlecką -Sikorę-Dyrektora IGF PAN, we współpracy z konsorcjantami z Głównego Instytutu Górnictwa, ACK Cyfronet AGH oraz Kompanii Węglowej SA.

  Projekt jest finansowany z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w wysokości ponad 16,7mln PLN z czego 85% to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją nadzorującą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Rezultat projektu IS-EPOS, to platforma cyfrowa będąca w pełni funkcjonalnym prototypem integracji infrastruktur badawczych zagrożeń antropogenicznych.

  Uczestnicy konferencji pierwszego dnia sesji zapoznali się z możliwościami wsparcia działań integracyjnych na polu nauk o Ziemi udzielanego  przez Komisję Europejską i Polskę oraz dotychczasowe takie działania w Europie. Na tym tle zaprezentowano uczestnikom wynik projektu IS-EPOS czyli platformę cyfrową, zapewniającą dostęp do zintegrowanych danych sejsmiczności indukowanej i usług przetwarzania danych. Wybitne postacie europejskiego świata nauki omówiły przedsięwzięcia z innych dziedzin, podobne do podjętego w projekcie IS-EPOS. Uczestnicy konferencji wzięli udział w dyskusji na temat łączenia europejskich inicjatyw infrastrukturalnych oraz właściwego, dla wymagań wdrażania innowacyjnych rozwiązań, poziomu współpracy nauki i przemysłu. Drugiego dnia podczas warsztatów przyszli użytkownicy mieli możliwość praktyczngeo zapoznania z platformą.

  Podczas konferencji odbyła się też konferencja prasowa z udziałem zaproszonych dziennikarzy:

  GIG

  PRZEMYSŁ

  STOOQ

  WYBORCZA

  Konferencja Cyfrowa Przestrzeń do Badań Zagrożeń Antropogenicznych 19-20 listopada w Katowicach, została objęta patronatem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  

PAŹDZIERNIK:

Uniwersytet Dzieci w Zakładzie Sejsmologii

 • W pażdzierniku i listopadzie 2015 w Zakładzie Sejsmologii w Krakowie odbyła się seria 13 wykładów w ramach Uniwersytetu Dzieci, odpowiadających na zadane przez dzieci pytanie "Czy w Krakowie będzie trzęsienie Ziemi?". Mgr inż. Maria Kozłowska opowiedziała ponad 200 dzieciom o tym dlaczego w Krakowie nie ma silnych trzesień Ziemi, jaka jest historia sejsmiczności Polski, jak i gdzie rejestruje się wstrząsy. Dzieci miały okazję same analizować sejsmogramy i wygenerować swoje własne trzęsienie Ziemi.

MAJ:

Seminarium  29.05.2015r godz: 10:30 sala konferencyjna, Kraków

 • dr inż. Jan Wiszniowski Applying the General Regression Neural Network to ground motion prediction equations of induced events
 • mgr inż. Katarzyna Nowak Stress analysis based on full moment tensor solutions from the region Song Tranh 2 reservoir

Konferencja rozpoczynająca projekt SHEER 

 • W dniach 05.05 – 07.05.2015 r. w Krakowie odbyła się konferencja otwierająca międzynarodowy projekt SHEER (Shale gas Exploration and Exploitation induced Risks) realizowany w ramach programu Horyzont 2020. W skład Konsorcjum wchodzą partnerzy z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, Holandii i USA. Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań służących ocenie wpływu poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego na środowisko. W ramach projektu opracowane zostaną probabilistyczne procedury pozwalające na obliczanie krótko- i długookresowego ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych, powietrza oraz wystąpienia indukowanych wstrząsów sejsmicznych. Ważną część projektu stanowi również monitorowanie procesu szczelinowania hydraulicznego i modelowanie propagacji pęknięć w górotworze, a także utworzenie bazy danych dotyczących przedsięwzięć realizowanych w przeszłości w różnych częściach świata. Zebrane dane oraz wyniki ich przetwarzania będą udostępnione jako Epizody na tworzonej obecnie platformie IS-EPOS (http://is-epos.eu/).W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszyskich jednostek zaangażowanych w realizację projektu.

kwiecień:

Seminarium 30.04.2015r godz: 10:30 sala konferencyjna, Kraków

 • mgr inż. Maria Kozłowska Earthquake spectral analysis using empirical Green's function (EGF) method

 

marzec:

Seminarium 26.03.2015r godz: 11:30 sala konferencyjna, Kraków

 • mgr inż. Wojciech Białoń Seismicity of Czorsztyn Lake region: A case of reservoir triggered seismic process?
 • Alicja Caputa Analysis of post blasting source mechanism of mining induced seismic events occured on Rudna copper mine, Poland

Wizyta gości z Egiptu 

 • W dniach 03.03 - 27.03.2015 r. Zakład Sejsmologii odwiedzili prof. dr Haggag Hamed Mohamed oraz dr Ezzat Mohamed Elamin z Akademii Badań Naukowych i Technologii Arabskiej Republiki Egiptu (ASRiT). W ramach wizyty zaprezentowane zostały dane pomiarowe pochodzące z okolic Tamy Asuańskiej oraz przeprowadzona została dyskusja dotycząca związku występowania wstrząsów z rocznymi wahaniami poziomu wody w zbiorniku. Zapisy przykładowych zjawisk sejsmicznych wykorzystano do przeprowadzenia analizy mechanizmów źródłowych oraz analizy spektralnej. Ustalone zostały dalsze ramy współpracy w ramach sejsmologii obserwacyjnej.

luty:

Seminarium 26.02.2015r godz: 11:30 sala konferencyjna, Kraków

 • dr Łukasz Rudziński Source mechanism of March 19 Rudna's mine rockburst in a view of local and regional seismic data
 • mgr inż. Paweł Urban Violations of Gutenberg-Richter relation in anthropogenic seismicity

 

STYCZEŃ:

Seminarium 15.01.2015r godz: 11:00 sala konferencyjna, Kraków

 • dr Grzegorz Lizurek Focal mechanisms of the induced seismic events from Song Trahn2 reservoir (Vietnam)
 • mgr inż. Monika Staszek Converted waves modeling and evaluation of CCP stacking efficiency

 

 

Rok 2014

 

Listopad:

Seminarium  27.11.2014r godz: 10:00 sala konferencyjna, Kraków

 • mgr Konstantinos Leptokaropoulos Modeling seismicity rate changes by studying the effect of stress field variation on seismicity
 • mgr inż. Szymon Cielesta Numerical modeling of dynamic phenomena occurring in the rock mass

   

Maj:

Seminarium 14.05.2014r godz: 11:00 sala 213

 • mgr Konstantinos Leptokaropoulos Completeness Magnitude Determination for Seismicity Catalogs
 • dr hab. Piotr Senatorski prof. PAN Modelowanie trzęsień ziemi i cykli sejsmicznych

   

Kwiecień:

Seminarium 23.04.2014r godz: 12:00 sala 213

 • mgr Katja Thiemann Seismic monitoring in salt mines
 • dr hab.Mariusz Białecki On complex systems description of seismicity

   

Marzec:

Seminarium 13.03.2014r godz: 09:30 sala 106c

 • dr hab. Zbigniew Czechowski prof. PAN Construction of a Langevin model from time series with a periodical correlation function: Application to wind speed data
 • mgr inż. Paweł Urban Złożoność rozkładów wielkości źródeł sejsmicznych w sejsmiczności indukowanej i jego konsekwencje

   

Luty:

Seminarium 13.02.2014r godz: 09:30 sala 106c

 • dr Łukasz Rudziński Sieć sejsmiczna LUMINEOS - możliwości i perspektywy monitoringu sejsmiczności indukowanej działalnością górniczą
 • dr Grzegorz Lizurek Szybka estymata parametrów spektralnych zapisów sejsmicznych przy użyciu BREWS (Bucharest Rapid Early Warning System)

   

 

Rok 2013

 

Listopad:

Seminarium  21.11.2013r godz: 11:00 sala 213

 • dr Jan Wiszniowski i mgr Beata Plesiewicz Wietnamska sieć sejsmiczna VERIS - instalacja i pierwsze rejestracje
 • dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN Inwersja Bayesowska - czy można ilościowo szacować błędy?

październik:

Seminarium 25.10.2013r godz: 11:00 sala 106c

 • dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, prof. PAN Wpływ kosejsmicznych zmian naprężeń głównych na proces sejsmiczny w kopalni Rudna
 • prof. dr hab. Stanisław Lasocki CiD w sejsmiczności indukowanej - przypadek sekwencji trzęsień ziemi Emilia-Romagna 2012

   

Wrzesień:

Seminarium 23.09.2013r godz: 13:30 sala 213

 • prof. Tsuyoshi ISHIDA: Dept. of Civil and Earth Resources Engineering Kyoto University C-Cluster, Katsura Campus of Kyoto University - Stress Redistribution with Chamber Excavation. Advantages of CO2 fracturing for shale gas recovery: Evidence from laboratory experiments

   

Lipiec:

Seminarium 11.07.2013r godz: 11:00 sala 106c

 • dr Jan Kozak oraz dr Petr Jedlicka, goście z Czeskiej Akademii Nauk - Prezentacja nowych przyrządów do badań drgań obrotowych

   

Czerwiec:

Seminarium 05.06.2013r godz: 13:30 sala 106c

 • dr Łukasz Rudziński Badania grupowania zjawisk w oparciu o podobieństwo sygnałów w sejsmiczności indukowanej działalnością górniczą
 • dr inż. Jan Wiszniowski Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do estymacji regresji

   

Maj:

Seminarium 22.05.2013r. godz: 13:30 sala 106c

 • prof. dr hab. Roman Teisseyre Fracture Processes in Asymmetric Theory

   

Kwiecień:

Seminarium 17.04.2013r. godz: 13:30 sala 106c

 • mgr inż. Maria Kozłowska Zastosowanie modelu Rate-and-State do modelowania zmian sejsmiczności po wstrząsie w kopalni złota Mponeng
 • dr Grzegorz Lizurek Wstrząs z dnia 19.03.2013 z kopalni "Rudna". Zjawisko wyzwolone na uskoku?

   

Marzec:

Seminarium 20.03.2013r. godz: 11:00 sala 106c

 • dr hab. Włodzimierz Bielski, prof. IGF PAN Ograniczenia dla efektywnych stałych materiałowych i zastosowania w sejsmologii
 • mgr inż. Monika Dec USArray a obraz struktury po kolejnych trzęsieniach ziemi
Complex Mechanism of Rockburst observed on Polish Copper Mines.
Rudziński, Ł. Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Poland; Cesca, S. GFZ German Research Centre for Geosciences, Germany, Talaga, A., Koziarz, E. KGHM Polska Miedź S.A. Rudna Copper Mine, Poland

 

Towards Energy Magnitude for Mining-Induced Seismicity.
Rudziński, Ł. Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Poland; Dineva, S. Department of Civil, Mining and Environmental Engineering, Luleå University of Technology, Sweden

 

Towards Energy Magnitude for Mining-Induced Seismicity.
Rudziński, Ł. Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Poland; Dineva, S. Department of Civil, Mining and Environmental Engineering, Luleå University of Technology, Sweden

 

 

EPOS Implementation and Validation Workshop, 12-15.03.2018r,  Lizbona, Portugalia

Pani dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora przybliżyła historię powstania i integracji Tematycznego Serwisu Zagrożeń Antropogenicznych (Thematic
Core Service Anthropogenic Hazard), którego Instytut Geofizyki PAN jest
koordynatorem w ramach europejskiego programu EPOS.

 

Dr Aldo Winkler (National Institute of Geophysics and Volcanology, Rome), 
EPOS Laboratoria Analityczne - udostępnianie danych
oraz infrastruktury w Naukach o Ziemi".