mgr inż. Monika Staszek

ASYSTENT

tel. +48 12 292 37 95                  email: mstaszek@igf.edu.pl

 

Wykształcenie:

 • 2014 – magister inżynier geofizyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 2011 – magister geologii, Uniwersytet Jagielloński

Zatrudnienie:

 • od 06.10.2014 – asystent naukowy w Zakładzie Sejsmologii Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Publikacje:

 • Staszek M., Rudziński Ł., Kwiatek G., 2021. Spatial and temporal multiplet analysis for identification of dominant fluid migration path at The Geysers geothermal field, California. Scientific Reports, 11(1), 23908, DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-03267-y
 • Leptokaropoulos K., Staszek M., 2018. Temporal response of magnitude distribution to fluid injection rates in The Geysers geothermal field. Acta Geophysica, 67(1): 327-339, DOI: https://doi.org/10.1007/s11600-018-0215-1
 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Lasocki S., Martinez-Garzon P., Kwiatek G., 2018. Evolution of seismicity in relation to fluid injection in the North-Western part of The Geysers geothermal field. Geophysical Journal International, 212(2), 1157-1166, DOI: 10.1093/gji/ggx481
 • Staszek M., Orlecka-Sikora B., Leptokaropoulos K., Kwiatek G., Martinez-Garzon P., 2017. Temporal static stress drop variations due to injection activity at The Geysers geothermal field, California. Geophysical Research Letters, 44, 7168-7176, DOI: 10.1002/2017GL073929
 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Cielesta S., Urban P., Olszewska D., Lizurek G., 2017. Time-dependent seismic hazard in Bobrek coal mine, Poland, assuming different magnitude distribution estimations. Acta Geophysica, 65(3): 493-505, DOI: 10.1007/s11600-016-0002-9
 • Staszek M., Moskalik M., 2015. Contemporary sedimentation in the forefield of Hornbreen, Hornsund. Open Geosciences 7: 490-512, DOI: 10.1515/geo-2015-0042
 • Moskalik M., Tęgowski J., Grabowiecki P., Żulichowska M., 2014. Principal Component and Cluster Analysis for determining diversification of bottom morphology based on bathymatric profiles from Brepollen (Hornsund, Spitsbergen). Oceanologia 56(1): 1-26. http://dx.doi.org/10.5697/oc.56-1.059
 • Moskalik M., Grabowiecki P., Tęgowski J., Żulichowska, M., 2013. Bathymetry and geographical regionalization of Brepollen (Hornsund, Spitsbergen) based on bathymetric profiles interpolations. Polish Polar Research 34(1): 1-22, DOI: 10.2478/popore-2013-0001

publikacje konferencyjne:

 • Staszek M., Rudziński Ł., Kwiatek G., Lizurek G., Orlecka-Sikora B., 2022. Multiplet Analysis for Identification of Fractures in Areas of Fluid Migration: A Comparative Study of Seismicity Clusters From The Geysers Geothermal Field, California and Song Tranh 2 Water Reservoir, Vietnam. SSA Annual Meeting, 19-23 April 2022, Bellevue, Washington, USA. https://doi.org/10.1785/0220220087
 • Staszek M., Orlecka-Sikora B., Lasocki S., Kwiatek G., Leptokaropoulos K., Martinez-Garzon P., 2017. Temporal changes of static stress drop as a proxy for poroelastic effects at The Geysers geothermal field, California. EGU General Assembly, 23-28 April 2017, Vienna, Austria. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-2817.pdf
 • Staszek M., Orlecka-Sikora B., Kwiatek G., 2016. Static stress drop of induced earthquakes in seismic hazard assessment: Preliminary results from The Geysers geothermal site. 35th General Assembly of the European Seismological Commission, Trieste, Italy. http://meetingorganizer.copernicus.org/ESC2016/ESC2016-137-1.pdf

PROJEKTY:

 • Ocena wpływu statycznych spadków naprężeń wstrząsów indukowanych na rozkład sejsmiczności w rejonie otworów Prati-9 i Prati-29 pola geotermalnego The Geysers (2016-2017), kierownik projektu
 • SHEER, Shale Gas Exploration and Exploitation Induced Risks, projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach program Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 640896 (2015-2018), wykonawca
 • Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS (IS-EPOS), projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2014-2015), wykonawca