Polska Stacja Polarna Hornsund

MGR WŁODZIMIERZ SIELSKI-KIEROWNIK

tel.: +48 22 6915-979
e-mail: sielski@igf.edu.pl

INŻ. GRAŻYNA DZIURLA

tel.: +48 22 6915-882
e-mail: gr@igf.edu.pl

MGR KATARZYNA MATYSIAK

tel.: +48 22 6915-973
e-mail: kmatysiak@igf.edu.pl

MGR INŻ. MARCIN RUSZCZAK

tel.: +48 22 6915-885
e-mail: marcin.ruszczak@igf.edu.pl

Strona PSP Hornsund