Zakład Badań Polarnych i Morskich

TEMATYKA BADAWCZA

Badania Morskie

  • Rozwój metod analizy danych z echosondy wielowiązkowej i profilera osadów w celu określenia zróżnicowanie morfologii dna i identyfikacji osadów młodych akwenów peryglacjalnych
  • Zastosowanie pasywnego morskiego monitoringu akustycznego do określania procesów lodowych zachodzących w fiordach Arktycznych
  • Hydrologia fiordów
  • Procesy brzegowe w rejonach polarnych – erozja wybrzeży, transport osadu, znaczenie lodu morskiego w ochronie i odbudowie wybrzeży morskich

Bilans hydrologiczny zlewni niezlodowaconej Fuglebekken

  • Opracowanie oraz aplikacja modelu bilansu hydrologicznego zlewni z uwzględnieniem warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny oraz rozkładu pokrywy śnieżnej w zlewni

Dynamika i bilans lodowca Hansbreen

  • Rozpoznanie mechanizmów odpowiedzialnych za dynamikę ruchu oraz opracowanie bilansu masy lodowca Hansbreen
  • Opracowanie modelu bilansu masy i energii dla lodowca Hansbreen

Pokrywa śnieżna w obszarach niezlodzonych

  • Rozpoznanie oraz modelowanie rozkładu oraz dynamik pokrywy śnieżnej w niezlodzonym obszarze północnego wybrzeża Hornsundu

Przepływ materii w zlewni niezlodowaconej Fuglebekken

  • Określenie źródeł dostawy i dróg krążenia materii w systemie zlewnii niezlodowaconej Fuglebekken.       

OBSERWATORIa

Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego

POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA im. Antoniego Bolesława DobrowolskiegO (BUNGER HILLS, ANTARKTYDA)

TEMAT STATUTOWy

  • Dynamika procesów kształtujących geosystemy polarne w kontekście zmian globalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 22.01.2018